Wieluń przyjazny rowerzystom. Apel do władz miasta

 bicycle-1245643_19202.jpg

 

Apelujemy do władz Wielunia o intensyfikację działań związanych z budową i wytyczaniem dróg rowerowych. Użytkownicy rowerów, których z roku na rok przybywa w naszym mieście, z niecierpliwością oczekują budowy dedykowanej im infrastruktury. Według ekspertów miasto ma ogromny potencjał do rozwoju ruchu rowerowego. Należy go bez zbędnej zwłoki wykorzystać. 

 

W wydanej niedawno książce "Jak rowery mogą uratować świat" Peter Walker pisze: "Jeśli rower rzeczywiście ma uratować świat, to nie dokonają tego drogowi wojownicy odziani w lycrę. Na duże – a nawet ogromne – zmiany możemy liczyć, gdy społeczeństwo przestanie postrzegać jazdę na rowerze jako hobby, sport, misję czy styl życia. Zmiany się dokonają, kiedy rower stanie się po prostu wygodnym, szybkim i tanim środkiem transportu, który przy okazji ma tę zaletę, że zapewnia odrobinę ruchu"

 

Obecnie przemieszczanie się jednośladem po Wieluniu nie jest ani bezpieczne, ani wygodne. Będąca w realizacji budowa asfaltowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Popiełuszki jest bardzo dobrym rozwiązaniem, niemniej to kropla w morzu potrzeb. Należy bez zbędnej zwłoki podejmować kolejne działania w tym obszarze. Na szali jest nie tylko bezpieczeństwo rowerzystów. Im więcej osób wybierze rower jako środek transportu, tym mniej będzie aut na ulicach naszego duszącego się od spalin i korków miasta.

 

W 2017 r. powstała Koncepcja tras rowerowych, będąca załącznikiem do Studium transportowego dla miasta Wielunia. Autorzy opracowania wskazują, że istniejąca infrastruktura rowerowa w Wieluniu jest dalece niewystarczająca. „Przede wszystkim infrastrukturę rowerową w mieście stanowią krótkie odcinki dróg dla rowerów, które nie tworzą spójnej całości. Istniejąca sieć nie obejmuje istotnych dla rowerzystów źródeł i celów podróży” - czytamy w opracowaniu. Za wyjątkowo niekorzystne zjawisko uznano brak bezpiecznych poboczy na trasach wylotowych z miasta, które charakteryzują się dużym natężeniem ruchu.

 

Przeprowadzono badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców, które prowadzą do wniosku, że „rozwój komunikacji rowerowej ma duże poparcie wśród mieszkańców”. Ankiety wykazały, że gdyby nastąpiła poprawa warunków podróży na terenie Wielunia (budowa ścieżek, poprawa bezpieczeństwa, montaż stojaków), znaczna część mieszkańców przemieszczałaby się rowerem. „Biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Wieluń, jego zwarty charakter, gęstą zabudowę i dość równomierne rozłożenie potencjalnych źródeł i celów podróży, miasto charakteryzuje ogromny potencjał do rozwoju ruchu rowerowego” - zauważają autorzy Koncepcji tras rowerowych.

 

Opracowanie zawiera propozycje tras rowerowych na terenie Wielunia. Postulujemy, aby na bazie tego dokumentu stworzyć (w miarę możliwości szczegółowy) harmonogram budowy i wytyczania tras rowerowych w Wieluniu. Jego opracowaniem powinien zająć się zespół roboczy składający się z pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, osób mających wpływ na organizację ruchu drogowego, członków grup rowerowych oraz zainteresowanych tą problematyką społeczników. Zespół przeanalizuje aspekty technologiczne, wyznaczy priorytety, a następnie będzie monitorował realizację wytyczonych celów i ewentualnie je korygował.

 

Niezależnie od powyższego, pewne działania należy podjąć już teraz, przy projektowaniu budżetu gminy Wieluń na 2020 r. Zadaniem, jakie autorzy cytowanej wyżej Koncepcji wskazali do realizacji w pierwszej kolejności, jest trasa rowerowa wokół centrum miasta. Szlak przebiega wzdłuż ulic: Reformacka, Zamenhofa, św. Barbary, Kopernika, Piłsudskiego oraz Krakowskie Przedmieście. W związku z tym wnosimy o zabezpieczenie w budżecie na 2020 r. środków na wykonanie odcinków tej trasy. Priorytetowo należy również potraktować montaż nowych stojaków na rowery na terenie całego miasta.

 

Należy mieć również bardzo mocno na względzie to, że wśród najpilniejszych inwestycji są trasy rowerowe przy drogach krajowych i wojewódzkich, a także powiatowych. Władze Wielunia również powinny angażować się w lobbing na rzecz pilnej realizacji tych inwestycji. Warto również rozważyć możliwość ich współfinansowania z budżetu gminy, jeśli miałoby to spowodować przyspieszenie budowy.

 

Z pewnością pomysłem godnym rozważenia jest również, proponowane przez autorów Koncepcji tras rowerowych, wytyczenie strefy ruchu uspokojonego 30km/h w obrębie ścisłego centrum Wielunia. Ewentualna decyzja w tej sprawie powinna być jednak poprzedzona szerokimi konsultacjami.

 

www.facebook.com/obywatelski.wielun

 

 


Obywatelski Wieluń    Skontaktuj się z autorem petycji