Wniosek o odwołanie Andrzeja Seweryna z funkcji dyrektora teatru Polskiego

Szanowni Państwo, 

Zwracam się o poparcie wniosku o odwołanie Andrzeja Seweryna z funkcji dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie w związku z jego skandalicznym wystąpieniem w internecie, nawołującej w sposób niezwykle wulgarny i na pewno nie licujacy z pełnioną funkcja, do nienawiści wobec osób związanych z prawicowym rządem w Polsce, a także w innych krajach. Zarządzany przez niego teatr o wielowiekowej tradycji i wielkich zasługach dla Polski na przestrzeni lat jest finansowany z pieniędzy publicznych. I z tych właśnie pieniędzy p. Seweryn otrzymuje pensje. Nie ma więc żadnego powodu, żeby Państwo, ogólnie rzecz ujmując, miało utrzymywać człowieka, który w swojej nienawiści i niezbadanym umyśle, przekroczył wszelkie możliwe granicę. Tym bardziej, że w swoim skandalicznym wystąpieniu zwraca się do dziecka.

Nie ma miejsca dla kogoś takiego w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w instytucji kultury.


Marta Skotnicka- Karska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Skotnicka- Karska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...