Wniosek o wydalenie Patryka Rosołowskiego z Parlamentu Studenckiego

Elbląg, 25.09.2023


starosta wydziału lekarskiego 

Agnieszka Sługocka 

W imieniu niżej podpisanych studentów 

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

 

WNIOSEK

Zwracamy się z próbą o natychmiastowe wydalenie Patryka Rosołowskiego z Parlamentu Studenckiego ponieważ, jego kandydatura nie została poparta większością głosów oraz nie godzimy się aby osoba ta rezprezentowala Nas jako Wydział Lekarski na arenie Uczeni. Nie zgadzamy się z wysuwanymi przez niego argumentami co do przebiegu zajęć, podczas roku akademickiego oraz formy egzaminacji sesji letniej. Co wiecej, uważamy że działa On krzywdząco na wizerunek uczelni szkalując jej dobre imię. 

z wyrazami szacunku

W imieniu podpisanych studentów

starosta

Agnieszka Sługocka

 

 

 

 

 

 

 


Starosta Wydział Lekarski Agnieszka Sługocka    Skontaktuj się z autorem petycji