W obronie posła Grzegorza Brauna

Do Prezydium Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

i do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób odebrania immunitetu poselskiego Posłowi Konfederacji Korony Polskiej – Panu Grzegorzowi Braunowi, żadając jednocześnie  interwencji w tej sprawie.

Podjęte wobec Pana Posła działania w tym zakresie uważamy za nieuzasadnione i naruszające powagę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stawianie w stan oskarżenia polskiego parlamentarzysty pod pretekstem łamania zarządzeń sanitarnych (uznawanych przez polskie sądy za bezprawne) i rzekomego stwarzania przez niego zagrożenia w ruchu drogowym podczas manifestacji, jest działaniem czysto politycznym, nie mającym nic wspólnego z praworządnością. Jest to postępowanie godzące w dobre imię Pana Grzegorza Brauna, jak również w interesy wyborców. Mechanizm, który w swym założeniu ma służyć przeciwdziałaniu aktom bezprawia w kręgach rządowych i poselskich oraz ochronie porządku społecznego, w tym przypadku jest narzędziem nieuczciwej politycznej rozgrywki i służy eliminacji ze sfery publicznej niewygodnego konkurenta. Pan Poseł Grzegorz Braun jest człowiekiem uczciwym, o nieposzlakowanej opinii, znanym z aktywnej działalności na rzecz dobra wspólnego. To człowiek, który ciężką pracą zdobył zaufanie tysięcy Polaków. Jako obywatele RP nie zgadzamy się na próby usunięcia go z życia publicznego i to w tak niegodziwy sposób.

Oprócz powyższego, wnosimy także o przywrócenie pełnego uposażenia poselskiego Panu Grzegorzowi Braunowi, które w naszej ocenie całkowicie niesłusznie zostało mu uszczuplone przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Pan Grzegorz Braun jest jednym z najaktywniejszych posłów tej kadencji, co potwierdza jego uczestnictwo w głosowaniach oraz liczne interwencje w obronie obywateli. Jako obywatele w imieniu których działa Pan Poseł, upominamy się o godną zapłatę za jego ciężką pracę oraz należny mu szacunek. 

W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie stanowiska Pana Prezydenta/Prezydium w odpowiedzi na niniejsze pismo. Ze względu na powagę zagadnienia, wnosimy o pilne odniesienie się do sprawy.

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej według poniższej listy 

Oraz organizacje: 

Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności" 

kolejne organizacje...

signal-2022-08-11-14-43-12-926.png

 

 

 

 

 

 

 


W obronie posła Grzegorza Brauna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że W obronie posła Grzegorza Brauna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...