Wolna Europa

Jesteśmy zaniepokojeni stanem wolności słowa i demokracji w Europie. Domagamy się natychmiastowej dyskusji na forum europejskim w tej kwestii.  

Nieskrępowana debata w mediach jest fundamentem demokracji w Europie. Niepokoi nas zjawisko zmowy milczenia lub wręcz celowego wprowadzania w błąd opinii publicznej przez duże europejskie media. Ostatnie wydarzenia masowych napaści seksualnych przez imigrantów islamskich początkowo przemilczane intencjonalnie przez największe media – pokazują, że przy pozornym pluraliźmie jaki sugeruje wielość mediów – mamy coraz większy problem odgórnego sterowania przepływem informacji, cenzury, przemilczenia, a w skrajnych przypadkach wręcz kłamstwa w mediach europejskich.

Polska doświadczyła tego na przykładzie obiegu informacji dotyczącej śmierci polskiego prezydenta w 2010 roku na terenie Rosji na pokładzie samolotu wiozącego delegację 96 osób do Katynia. Bardzo wiele nie popartych żadnymi źródłami absurdalnych doniesień, wręcz dezinformacji – wielokrotnie obiegało w błyskawicznym tempie najpoważniejsze europejskie media, podczas gdy garść podstawowych faktów z podaniem poważnych źródeł – nie mógł i w dalszym ciągu nie może przebić się do wiadomości publicznej w żaden sposób.

Również teraz w głównych europejskich mediach właściwie nie ma rzetelnego omówienia działania demokratycznie wybranego rządu w Polsce opartego na faktach, a jedynie emocjonalny atak czy też wprowadzającą w błąd propagandę.  Skala zjawiska oraz ostatnie wydarzenia w Niemczech (nazwane przez byłego ministra spraw wewnętrznych Niemiec Hansa- Petra Friedricha kartelem milczenia) każą przypuszczać, że zdławienie autentycznego pluralizmu i nieskrępowanej debaty w mediach europejskich a tym samym korozja demokracji staje się poważnym problemem w Europie, który dostrzegają coraz liczniejsze grupy społeczeństw krajów europejskich.  

Pamiętamy słowa założycieli Unii Europejskiej, o tym że będzie ona oparta na wartościach chrześcijańskich lub jej w ogóle nie będzie. Być może jest to ostatni dzwonek, by zatrzymać samozagładę Unii i podjąć realne działania w celu jej odbudowy.  

W poczuciu współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i fundamenty Europy wzywamy do natychmiastowego podjęcia autentycznej dyskusji na tematy fundamentalne:  

  • jak przywrócić rzeczywistą wolność słowa w Europie,
  • jak wesprzeć sieć niezależnych mediów społecznościowych,
  • jak odbudować zdrowe relacje w Unii jako równoprawnym dobrowolnym związku państw narodowych,
  • jak przywrócić wolny rynek w Unii,
  • jak pozbyć się korupcji i biurokracji,
  • jak wspierać i chronić wartości chrześcijańskie i patriotyczne,
  • jak stworzyć mechanizm wyłaniający autentycznych liderów zarządzających Unią – z wizją, odwagą i uczciwością, a
  • jak bronić się przed fałszywymi autorytetami,
  • jak zapewnić realne i autentyczne bezpieczeństwo substancjonalne i kulturowe Europy.  

Oczekujemy niezwłocznej reakcji Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie niniejszej petycji oraz zaplanowania terminów debat na wyżej wymienione tematy.

Chcemy efektywnie zadziałać na rzecz egzystencji Unii Europejskiej.

ZWRACAMY SIĘ Z APELEM O PODPISYWANIE TEJ PETYCJI I ROZPOWSZECHNIANIE LINKU DO NIEJ DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY OBYWATELI UE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTU WSZYSTKICH OBYWATELI PAŃSTW EUROPEJSKICH PODOBNIE DIAGNOZUJĄCYCH SYTUACJĘ W EUROPIE DO KONTAKTU. DOŁĄCZ DO NAS citizens@voicefreeeurope.com

ZOBACZ PROPOZYCJĘ JAK W ROZSĄDNY SPOSÓB POMÓC UCHODŹCOM I NIE ZASZKODZIĆ UNII - TUTAJ.

PODPISZ PETYCJĘ WSPIERAJĄCĄ POLSKI RZĄD - TUTAJ


Glenn Arthur Jørgensen    Skontaktuj się z autorem petycji