Wolna Europa

Jesteśmy zaniepokojeni stanem wolności słowa i demokracji w Europie. Domagamy się natychmiastowej dyskusji na forum europejskim w tej kwestii.  

Nieskrępowana debata w mediach jest fundamentem demokracji w Europie. Niepokoi nas zjawisko zmowy milczenia lub wręcz celowego wprowadzania w błąd opinii publicznej przez duże europejskie media. Ostatnie wydarzenia masowych napaści seksualnych przez imigrantów islamskich początkowo przemilczane intencjonalnie przez największe media – pokazują, że przy pozornym pluraliźmie jaki sugeruje wielość mediów – mamy coraz większy problem odgórnego sterowania przepływem informacji, cenzury, przemilczenia, a w skrajnych przypadkach wręcz kłamstwa w mediach europejskich.

Polska doświadczyła tego na przykładzie obiegu informacji dotyczącej śmierci polskiego prezydenta w 2010 roku na terenie Rosji na pokładzie samolotu wiozącego delegację 96 osób do Katynia. Bardzo wiele nie popartych żadnymi źródłami absurdalnych doniesień, wręcz dezinformacji – wielokrotnie obiegało w błyskawicznym tempie najpoważniejsze europejskie media, podczas gdy garść podstawowych faktów z podaniem poważnych źródeł – nie mógł i w dalszym ciągu nie może przebić się do wiadomości publicznej w żaden sposób.

Również teraz w głównych europejskich mediach właściwie nie ma rzetelnego omówienia działania demokratycznie wybranego rządu w Polsce opartego na faktach, a jedynie emocjonalny atak czy też wprowadzającą w błąd propagandę.  Skala zjawiska oraz ostatnie wydarzenia w Niemczech (nazwane przez byłego ministra spraw wewnętrznych Niemiec Hansa- Petra Friedricha kartelem milczenia) każą przypuszczać, że zdławienie autentycznego pluralizmu i nieskrępowanej debaty w mediach europejskich a tym samym korozja demokracji staje się poważnym problemem w Europie, który dostrzegają coraz liczniejsze grupy społeczeństw krajów europejskich.  

Pamiętamy słowa założycieli Unii Europejskiej, o tym że będzie ona oparta na wartościach chrześcijańskich lub jej w ogóle nie będzie. Być może jest to ostatni dzwonek, by zatrzymać samozagładę Unii i podjąć realne działania w celu jej odbudowy.  

W poczuciu współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i fundamenty Europy wzywamy do natychmiastowego podjęcia autentycznej dyskusji na tematy fundamentalne:  

  • jak przywrócić rzeczywistą wolność słowa w Europie,
  • jak wesprzeć sieć niezależnych mediów społecznościowych,
  • jak odbudować zdrowe relacje w Unii jako równoprawnym dobrowolnym związku państw narodowych,
  • jak przywrócić wolny rynek w Unii,
  • jak pozbyć się korupcji i biurokracji,
  • jak wspierać i chronić wartości chrześcijańskie i patriotyczne,
  • jak stworzyć mechanizm wyłaniający autentycznych liderów zarządzających Unią – z wizją, odwagą i uczciwością, a
  • jak bronić się przed fałszywymi autorytetami,
  • jak zapewnić realne i autentyczne bezpieczeństwo substancjonalne i kulturowe Europy.  

Oczekujemy niezwłocznej reakcji Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie niniejszej petycji oraz zaplanowania terminów debat na wyżej wymienione tematy.

Chcemy efektywnie zadziałać na rzecz egzystencji Unii Europejskiej.

ZWRACAMY SIĘ Z APELEM O PODPISYWANIE TEJ PETYCJI I ROZPOWSZECHNIANIE LINKU DO NIEJ DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY OBYWATELI UE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTU WSZYSTKICH OBYWATELI PAŃSTW EUROPEJSKICH PODOBNIE DIAGNOZUJĄCYCH SYTUACJĘ W EUROPIE DO KONTAKTU. DOŁĄCZ DO NAS citizens@voicefreeeurope.com

ZOBACZ PROPOZYCJĘ JAK W ROZSĄDNY SPOSÓB POMÓC UCHODŹCOM I NIE ZASZKODZIĆ UNII - TUTAJ.

PODPISZ PETYCJĘ WSPIERAJĄCĄ POLSKI RZĄD - TUTAJ


Glenn Arthur Jørgensen    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Glenn Arthur Jørgensen do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook