Wprowadzenie systemu zabezpieczeń w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

Fundacja Mały Duży Człowiek wspiera dzieci mieszkające w domach dziecka oraz młodzież usamodzielniającą się. W polskich placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywa blisko 16 tys. dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wychowankowie domów dziecka wymagają szczególnej uwagi, troski oraz ochrony państwa. Od początku istnienia organizacji jesteśmy głosem dzieci i kadry wychowawczej. Na potrzebę zwiększenia liczby opiekunów dyżurujących w domach dziecka wskazywaliśmy już wielokrotnie. Tragiczne wydarzenie w Tomisławicach jest najgorszą kosekwencją braku uwagi skierowanej na placówki. Fundacja Mały Duży Człowiek apeluje o weryfikację systemów ochrony w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, wprowadzenie podwójnej obsady dyżurowej oraz instalację systemów alarmowych w domach dziecka na terenie całego kraju. 

Polish_20230512_085314352.jpg


Fundacja Mały Duży Człowiek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Mały Duży Człowiek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...