Wroclaw Przyszpitalny Dom Narodzin

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Maria Dytko
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

 

Pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

dr n. med. Bogusław Malik

ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

 

 

Szanowni Państwo,

 

Jesteśmy kobietami z Wrocławia i okolic, które są w okresie okołoporodowym. Wiele z nas jest już matkami i ma za sobą doświadczenie porodu na Bloku Porodowym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

 Postrzegamy Państwa Blok Porodowy jako miejsce, gdzie pracuje wiele wysokiej klasy położnych, które prowadzą porody z poszanowaniem fizjologii, a także indywidualnych wyborów i godności kobiet rodzących. 

Jesteśmy jednocześnie zaniepokojone sytuacją w naszym kraju i poczuciem, że Standard Opieki Okołoporodowej, który dotychczas chronił nasze prawa i propagował medycynę opartą na dowodach naukowych, jest zagrożony. Chciałybyśmy, aby w Państwa Szpitalu kobiety nadal, tak jak dotychczas, mogły rodzić z głębokim poszanowaniem fizjologii naturalnego porodu, a nawet więcej, aby poszerzono możliwości wyboru miejsca do porodu o specjalnie utworzony Dom Narodzin na terenie Państwa Szpitala. 

Jak pokazuje przykład ze Szpitala Powiatowego w Oleśnicy, utworzenie takiego miejsca nie wymaga ogromnych nakładów finansowych a otwiera zupełnie nowe możliwości dla rodzących. 

Obecnie coraz więcej kobiet docenia wartość fizjologicznego porodu w warunkach niemal domowych, chce uniknąć zbędnych ingerencji w naturalny przebieg porodu, a także rodzić w atmosferze poszanowania praw pacjenta,  tak więc stworzenie Domu Narodzin wydaje się być odpowiedzią na te potrzeby.

Stwarza także okazję aby położne mogły praktykować w pełni samodzielnie, wzorem koleżanek położnych z krajów Europy Zachodniej. Mogłaby to być również doskonała okazja dla Ośrodka Badawczego, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny do prowadzenia badań naukowych dotyczących porodów fizjologicznych, np. dotyczących bezpieczeństwa takich porodów, czy też przedstawienia alternatywy dla wysokiego odsetka cięć cesarskich. Poszerzenie działalności badawczej o tego rodzaju badania dotyczące porodów fizjologicznych byłoby unikatowe w skali naszego kraju. Wierzymy, że Pan Dyrektor prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz zechciałby poszerzyć spektrum badań naukowych Ośrodka Badawczego o tę dodatkową dziedzinę.

Bardzo prosimy pełniącego obowiązki Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – dr n. med. Bogusława Malika o wsparcie utworzenia Domu Narodzin. Żywimy nadzieję na kontynuację dotychczasowej  linii pracy Oddziału - wspierania porodów fizjologicznych i otwartości na nowoczesne rozwiązania w położnictwie, dlatego wierzymy, że możemy liczyć na przychylność. 

Dodatkowo w obecnej sytuacji zamknięcia oddziału ginekologiczno-położniczego otwarcie w jego miejscu Domu Narodzin umożliwiłoby podjęcie pracy przez położne, których w szpitalu nie brakuje a które z powodzeniem mogą przyjmować porody fizjologiczne.

Z naszej strony zapewniamy, że zainteresowanie Domem Narodzin jest we Wrocławiu bardzo duże i to nie tylko ze strony kobiet, ale także mężczyzn, którzy są mężami/partnerami kobiet i również wspierają tę inicjatywę. Prosimy o przychylenie się do naszej petycji i pozostajemy do dyspozycji jeśli chodzi o konsultacje społeczne takiego przedsięwzięcia.

 

Mamy z grupy wsparcia laktacyjnego "Droga Mleczna"  oraz Doule – Ewa Cetera Rodzi się Mama i Joanna Kozakiewicz Kim jest doula?
petycja3.jpg


Mamy z grupy wsparcia laktacyjnego "Droga Mleczna", "Rodzi się mama", "Kim jest doula?"    Skontaktuj się z autorem petycji