Wsparcie aktywności fizycznej mieszkańców Tarnowa poprzez udostępnienie bieżni przy ul.Piłsudzkiego w godzinach popołudniowych.

Od kwietnia 2024r. TOSIR ograniczył godziny, w których osoby amatorsko uprawiające sport mogą korzystać z bieżni przy ul. Piłsudzkiego. To ograniczenie stoi w sprzeczności z celami TOSIR tj. upowszechnianie kultury fizycznej. Godziny wskazane przez TOSIR tj. 16-18 to czas, kiedy osoby pracujące często wspomagają swój organizm i działają profilaktycznie przeciw chorobom cywilizacyjnym właśnie poprzez sport. 

 

Celem petycji jest przekonanie władz TOSIR lub/oraz Rady Miejskiej do zmiany decyzji i otwarcia bieżni dla wszystkich mieszkańców w godzinach 16-18 w tygodniu.

 

Dziękuję za wsparcie. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Ptak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...