WSPARCIE INICJATYWY "MARITÓWKA" POWIDZ

Powidz, 27 maja 2021r.

 

Szanowny Pan

Jakub Gwit

Wójt Gminy Powidz

 

PETYCJA

Szanowny Panie Wójcie,

Zwracamy się do Pana i za Pana pośrednictwem do Rady Gminy Powidz z petycją o udzielenie wsparcia dla funkcjonowania Centrum Sportowo-Szkoleniowego „Maritówka” przy ul. 29 grudnia 70Y w Powidzu.

 

Nasza prośba związana jest z tym, iż Powidz w okresie letnim, z uwagi na dużą kumulację turystów, borykał się od lat z brakiem:

  • odpowiedniej liczby miejsc do odpoczynku dla turystów (turyści z braku dostępnych dla ogółu stołów, spożywali posiłki bezpośrednio nad wodą, na plażach i w miejscach do tego nie przystosowanych)
  • wystarczającej liczby koszy na śmieci w pobliżu wody (co bardzo ważne, szczególnie w weekendy, opróżnianych na bieżąco)
  • dostępnych toalet publicznych – czystych, zadbanych, wyposażonych na odpowiednim poziomie
  • wystarczającej (szczególnie w letnie weekendy) infrastruktury restauracyjnej – czyli nie tylko sama gastronomia ale i towarzyszące jej odpowiednia liczba stolików, toalet i przepustowość technologii gastronomii, dostosowanej do skumulowanej liczby gości w szczytowym czasie posiłków
  • ciekawych miejsc spotkań w gronie rodzin z dziećmi, przyjaciół czy znajomych.

 

Dodatkowo otwarcie długiego odcinka promenady pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem, ujawniło konieczność pojawienia się infrastruktury towarzyszącej – w szczególności toalet, które podczas długiego spaceru na kilkukilometrowym odcinku tam i z powrotem, są wręcz niezbędne. Podobnie z koniecznością postawienia na trasie miejsc do odpoczynku czy spożycia napojów i posiłków.

„Maritówka” wpisuje się w potrzebę dbałości o niezaśmiecanie i nie załatwianie potrzeb na dziko wzdłuż promenady.

Powstanie promenady w naturalny sposób powoduje, że wszelkie inicjatywy w pierwszej linii brzegowej jeziora będzą dążyć w kierunku rozwoju usług turystycznych, wypoczynkowych czy sportowych. Zaniechanie czy blokowanie działań w tym kierunku jest nienaturalne i ograniczyć by mogło nieodwracalnie możliwości rozwoju Gminy i jej mieszkańców, żyjących w dużej mierze z turystyki.

 

Inicjatywa „Maritówka” w pełni odpowiada na ww. potrzeby i została z entuzjazmem przyjęta przez turystów oraz wielu mieszkańców Powidza, doskonale wkomponowując się w obszar strategii rozwoju Gminy Powidz, związany z jej tradycyjną, turystyczną ofertą.

Centrum szkoleniowo – sportowe Maritówka z odpowiednią infrastrukturą podnosi konkurencyjność oferty turystycznej Powidza i pozwala na rozwój mieszkańców, prowadzących komplementarne usługi dla turystów.

 

Misja Centrum Sportowo-Szkoleniowego „Maritówka” oraz jego oferta skierowana do rodzin, osób uprawiających sport, ale również zamożniejszych turystów, nastawionych na wypoczynek w miejscach odpowiednio wyposażonych, wpisuje się w pragnienie mieszkańców Powidza, aby przyjeżdżali do niego ludzie o odpowiednim, kulturalnym nastawieniu do wypoczynku, w kontrze do miejscowości, które oferują tylko rozrywkę.

 

Szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy spotkania były bardzo ograniczone, wręcz niemożliwe, wsparcie miejsca, które pozwala ludziom po prostu się spotkać i spędzić ze sobą czas w kulturalnych warunkach, na świeżym powietrzu, jest bezcenne. Każda Gmina powinna mieć teraz takie miejsce.

 

Wyrażamy nadzieję na dostrzeżenie przez Pana Wójta, korzyści dla Gminy i większości jej mieszkańców, wynikających z funkcjonowania na mapie Powidza inicjatywy „Maritówka”, która podnosi postrzeganie miejscowości, jako godnego miejsca odpoczynku, w oczach coraz bardziej świadomych i wymagających gości z całej Polski.

 

Z poważaniem

Inicjatorzy i członkowie społeczności „Maritówki”


Maritówka - Powidz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maritówka - Powidz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...