WSPARCIE INICJATYWY "MARITÓWKA" POWIDZ

Powidz, 27 maja 2021r.

 

Szanowny Pan

Jakub Gwit

Wójt Gminy Powidz

 

PETYCJA

Szanowny Panie Wójcie,

Zwracamy się do Pana i za Pana pośrednictwem do Rady Gminy Powidz z petycją o udzielenie wsparcia dla funkcjonowania Centrum Sportowo-Szkoleniowego „Maritówka” przy ul. 29 grudnia 70Y w Powidzu.

 

Nasza prośba związana jest z tym, iż Powidz w okresie letnim, z uwagi na dużą kumulację turystów, borykał się od lat z brakiem:

  • odpowiedniej liczby miejsc do odpoczynku dla turystów (turyści z braku dostępnych dla ogółu stołów, spożywali posiłki bezpośrednio nad wodą, na plażach i w miejscach do tego nie przystosowanych)
  • wystarczającej liczby koszy na śmieci w pobliżu wody (co bardzo ważne, szczególnie w weekendy, opróżnianych na bieżąco)
  • dostępnych toalet publicznych – czystych, zadbanych, wyposażonych na odpowiednim poziomie
  • wystarczającej (szczególnie w letnie weekendy) infrastruktury restauracyjnej – czyli nie tylko sama gastronomia ale i towarzyszące jej odpowiednia liczba stolików, toalet i przepustowość technologii gastronomii, dostosowanej do skumulowanej liczby gości w szczytowym czasie posiłków
  • ciekawych miejsc spotkań w gronie rodzin z dziećmi, przyjaciół czy znajomych.

 

Dodatkowo otwarcie długiego odcinka promenady pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem, ujawniło konieczność pojawienia się infrastruktury towarzyszącej – w szczególności toalet, które podczas długiego spaceru na kilkukilometrowym odcinku tam i z powrotem, są wręcz niezbędne. Podobnie z koniecznością postawienia na trasie miejsc do odpoczynku czy spożycia napojów i posiłków.

„Maritówka” wpisuje się w potrzebę dbałości o niezaśmiecanie i nie załatwianie potrzeb na dziko wzdłuż promenady.

Powstanie promenady w naturalny sposób powoduje, że wszelkie inicjatywy w pierwszej linii brzegowej jeziora będzą dążyć w kierunku rozwoju usług turystycznych, wypoczynkowych czy sportowych. Zaniechanie czy blokowanie działań w tym kierunku jest nienaturalne i ograniczyć by mogło nieodwracalnie możliwości rozwoju Gminy i jej mieszkańców, żyjących w dużej mierze z turystyki.

 

Inicjatywa „Maritówka” w pełni odpowiada na ww. potrzeby i została z entuzjazmem przyjęta przez turystów oraz wielu mieszkańców Powidza, doskonale wkomponowując się w obszar strategii rozwoju Gminy Powidz, związany z jej tradycyjną, turystyczną ofertą.

Centrum szkoleniowo – sportowe Maritówka z odpowiednią infrastrukturą podnosi konkurencyjność oferty turystycznej Powidza i pozwala na rozwój mieszkańców, prowadzących komplementarne usługi dla turystów.

 

Misja Centrum Sportowo-Szkoleniowego „Maritówka” oraz jego oferta skierowana do rodzin, osób uprawiających sport, ale również zamożniejszych turystów, nastawionych na wypoczynek w miejscach odpowiednio wyposażonych, wpisuje się w pragnienie mieszkańców Powidza, aby przyjeżdżali do niego ludzie o odpowiednim, kulturalnym nastawieniu do wypoczynku, w kontrze do miejscowości, które oferują tylko rozrywkę.

 

Szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy spotkania były bardzo ograniczone, wręcz niemożliwe, wsparcie miejsca, które pozwala ludziom po prostu się spotkać i spędzić ze sobą czas w kulturalnych warunkach, na świeżym powietrzu, jest bezcenne. Każda Gmina powinna mieć teraz takie miejsce.

 

Wyrażamy nadzieję na dostrzeżenie przez Pana Wójta, korzyści dla Gminy i większości jej mieszkańców, wynikających z funkcjonowania na mapie Powidza inicjatywy „Maritówka”, która podnosi postrzeganie miejscowości, jako godnego miejsca odpoczynku, w oczach coraz bardziej świadomych i wymagających gości z całej Polski.

 

Z poważaniem

Inicjatorzy i członkowie społeczności „Maritówki”


Maritówka - Powidz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maritówka - Powidz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...