Wspólnota Instytutu Filologii Romańskiej UWr solidarnie z osobami LGBT+

My, sygnatariusze niniejszej deklaracji, współtworzący akademicką wspólnotę Instytutu Filologii Romańskiej UWr, w obliczu coraz bardziej agresywnego piętnowania osób LGBT+ w Polsce oraz pogardy okazywanej im przez niektórych przedstawicieli najwyższych organów publicznych i państwowych chcemy powiedzieć naszym współpracownikom, doktorantom, kolegom, studentom i innym osobom z nami związanym, którzy poczuli się dotknięci niedawnymi wypowiedziami polityków i hierarchów: „Myślimy o Was. Jesteśmy z Wami. Trzymajcie się!”

Uważamy, że różnorodność jest kluczową wartością demokracji, która nas wzbogaca poprzez otwarcie na inne emocje, poglądy i kultury. To dzięki niej stajemy się lepszymi ludźmi i obywatelami oraz budujemy w sobie czułość i empatię. To właśnie różnorodność i otwartość – wartości jakże bliskie sercu każdego neofilologa – na inne obyczaje, tradycje, poglądy tworzą wspaniałą, kosmopolityczną atmosferę naszego Instytutu, którą jesteśmy gotowi chronić.

Uważamy, że podstawą każdej ludzkiej wspólnoty powinien być szacunek dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, płci, koloru skóry, wyznania, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej. Zależy nam – i dokładamy ku temu wszelkich starań – żeby w naszym Instytucie każdy mógł czuć się komfortowo i bezpiecznie, żeby mógł swobodnie wyrażać swoje opinie, o ile nie naruszają one godności pozostałych członków wspólnoty. Wierzymy, że tylko w duchu wzajemnej tolerancji oraz rzetelnej dyskusji można budować społeczeństwo świadomych i szczęśliwych obywateli. Odrzucamy wszelkie próby dzielenia ludzi na gorszych i lepszych. Wszyscy jesteśmy Polkami i Polakami, Europejkami i Europejczykami, a w końcu – obywatelkami i obywatelami świata.

Szczególne zaś słowa otuchy i duchowego wsparcia kierujemy do najmłodszych z nas – studentek i studentów LGBT+ (obecnych i przyszłych), których światopogląd i osobowość właśnie się kształtują i którzy szukają swojej życiowej drogi, a także sposobności dla pełnej ekspresji własnej tożsamości. Wiedzcie, że możecie zawsze na nas liczyć i że dołożymy wszelkich starań, by Instytut Filologii Romańskiej UWr był dla Was zawsze bezpieczną przestrzenią.

Autorzy deklaracji: Tomasz Wysłobocki, Monika Grabowska, Ewa Warmuz  


Tomasz Wysłobocki    Skontaktuj się z autorem petycji