Wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Człuchowie z prowadzenia sprawy podpalenia domostwa Nadleśniczego Romualda Zblewskiego w Barkowie (gm. Czarne)

Dotyczy sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Człuchowie: Sygn. Akt PR Ds. 734.2020

 

Pięć lat temu z inicjatywy Mariusza Birosza, prezesa Stowarzyszenia „Brygada Inki” patronem Szkoły Podstawowej w Czarnem (powiat człuchowski, województwo pomorskie) została Danuta Siedzikówna INKA – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego.

 

We wszelkich działaniach nie tylko związanych z uczczeniem bohaterskiej Niezłomnej, której słowa „Zachowałam się jak trzeba” stały się dziś mottem dla wielu patriotów, mocno wspierał Mariusza Birosza Nadleśniczy Romuald Zblewski.

 

Dokładnie w czwartą rocznicę nadania Patrona INKI SP w Czarnem doszło do ataku. W nocy 17 czerwca 2020 roku w miejscowościach Barkowo oraz Czarne (powiat człuchowski, województwo pomorskie) miał miejsce atak na rodzinę nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Romualda Zblewskiego w Barkowie oraz na rodzinę Mariusza Birosza w Czarnem.

 

Sprawca podpalił budynki w gospodarstwie Nadleśniczego. Zniszczył mienie, wulgarnymi napisami pokrył bramy, pociął opony samochodów i zbezcześcił tablicę poświęconą Żołnierzom Niezłomnym i Leśnikom na Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie.

 

Sprawca został zatrzymany po 48 godzinach od podpalenia dzięki sprawnym, skoordynowanym działaniom policjantów z Człuchowa.

 

Podpalacz Andrzej L. w chwili popełnienia przestępstwa pełnił funkcję leśniczego w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie, był podległym pracownikiem nadleśniczego Romualda Zblewskiego.

 

Romuald Zblewski zmarł w szpitalu w listopadzie na Covid-19, którym zaraził się w szpitalu, krótko po zabiegu operacyjnym nóg, poparzonych podczas gaszenia czerwcowego pożaru. Zatem można powiedzieć, że śmierć nadleśniczego jest konsekwencją aktu podpalenia. Gdyby nie poparzył się podczas gaszenia pożaru nie trafiłby do szpitala, w którym zaraził się koronawirusem, co doprowdziło do jego śmierci.

 

Zmarły Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Romuald Zblewski został pośmiertnie przez Pana Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz popularyzowania wiedzy o najnowszej historii Polski.

 

Sprawca, który przyznał się do popełnionych czynów został wypuszczony na wolność decyzją Sądu Okręgowego w Słupsku VI Wydziału Karnego Odwoławczego przez Sędziego Witolda Żyluka.

 

Nadal nie ma postawionych zarzutów, a działania prokuratury są co najmniej dziwne. W lipcu tego roku prokurator rejonowy w Człuchowie podał się do dymisji. Prokurator Generalny powołał nowego.

 

Nadal jednak sprawa nie posuwa się dalej...

 

W związku z tym kierujemy petycję do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

 

PETYCJA

 

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze

 

W związku z brakiem reakcji w sprawie Syg. Akt PR Ds. 734.2020, zwracamy się do Pana Ministra o wnikliwe przyjrzenie się sprawie podpalenia mienia pokrzywdzonego w miejscowości Barkowo w powiecie człuchowskim. Sprawa jest nadzorowana w Prokuratorze Rejonowej w Człuchowie. Oskarżony w sprawie Andrzej L. pomimo karygodnego czynu jakiego dopuścił się w dniu 17 czerwca 2020 roku, do dnia dzisiejszego, mimo śmierci zaatakowanego Nadleśniczego Romualda Zblewskiego, cieszy się wolnością.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec opieszałością prac analitycznych w sprawie oskarżonego Andrzeja L. Wobec powyższych działań, kierujemy prośbę bezpośrednio na ręce Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro o wnikliwe przyjrzenie się sprawie.

Wiarygodność organów wymiaru sprawiedliwości jest sprawą nadrzędną dla sprawnego i uczciwego funkcjonowania państwa polskiego. W tym względzie należy przytoczyć niezbywalne prawo pokrzywdzonego do tego, sprawca przestępstw skierowanych przeciwko niemu został wykryty i poniósł odpowiedzialność za swoje czyny.

W przypadku braku podjęcia działań, państwo Polskie zmierza w kierunku niedopełnienia jednego z dwóch obowiązków spoczywających na państwie: obowiązku podjęcia działań mających na celu penalizację określonych kategorii zachowań stanowiących poważne naruszenia praw człowieka, jak również obowiązki przeprowadzenia skutecznego śledztwa (postępowania) mającego wyjaśnić wszelkie okoliczności popełnionego przestępstwa i pociągnąć ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej.

Wskazujemy na zastosowanie czterech podstawowych wartości: śledztwo w sprawie przeprowadzić należy dokładnie, bezstronnie, niezależnie, niezwłocznie.

Wnioskujemy o przekazanie - w trybie procesowym - sprawy do innej prokuratury np. do województwa kujawsko-pomorskiego. Zaniepokojeni stanem postępów w opisywanej sprawie składamy tę petycję kierując się Art. 244 k.p.k. oraz Art. 258. § 1. ust. 2. k.p.k., by wykluczuć matactwo.

Reasumując, wnioskujemy o nadzór administracyjny ministra nad sprawą oraz wyłączenia Prokuratury Rejonowej w Człuchowie z jej prowadzenia.

IMG_20210825_081949_1.jpg

 


Mariusz Sieraczkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz Sieraczkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )