Wyremontujmy Orkanówkę w Mszanie Dolnej

PETYCJA

Budynek, w którym obecnie swoją siedzibę ma Miejski Ośrodek Kultury, sfinansowali i wybudowali mieszkańcy Mszany Dolnej, natomiast jego pomysłodawcą był ks. Józef Stabrawa. Przez lata mieściło się w nim kino, którym zarządzało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Kin, następnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów z Krakowa. Wtedy właściciel i władze miasta nie miały wpływu na to w jaki sposób jest zarządzane i jak się oniego dba. Po 30 latach budynek wrócił do właściciela czyli Parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ówczesny Proboszcz ks. Antoni Pawlita wynajął część pomieszczeń dla Zagórzańskiego Centrum Kultury Bibliotek Sportu i Rekreacji w Mszanie Dolnej. Następnie pojawiały się kolejne umowy najmu i prośby wynajmującego, o remont dachu i zgrzybiałych pomieszczeń przyziemia. Po kilku pismach Proboszcz ks. Antoni Pawlita wyraził zgodę na podpisanie dziesięcioletniej umowy najmu i remont dachu (wymiana blachy, przedłużenie oraz impregnacja więźby dachowej). Remont ten sfinansował w całości Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej ze środków przyznanych przez Radę Miasta Mszana Dolna. Kolejne umowy, do ubiegłego roku były zawierane na okres jednego roku. W tym czasie pojawiła się szansa na włączenie obiektu do rewitalizacji miasta, finansowanej ze środków UE. Niestety władze kościelne nie wyraziły zgody na długoterminową dzierżawę, a to był podstawowy warunek, aby samorząd mógł zainwestować środki finansowe w kapitalny remont „Orkanówki”.

My niżej podpisani wnioskujemy o zawarcie porozumienia między Miastem Mszana Dolna a Parafią Świętego Michała Archanioła w sprawie długoterminowej dzierżawy budynku, w którym mieści się obecnie Miejski Ośrodek Kultury. Uważamy, że należy wykorzystać zaistniałą szansę pozyskania unijnego dofinansowania. Od ponad 20 lat budynek służy nam wszystkim, pomysł Księdza Stabrawy, wykonany przez mieszkańców, jest właśnie realizowany. Dwie grupy teatralne, warsztaty muzyczne, chór dziecięcy, zajęcia z ceramiki, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, grupy śpiewacze, zespoły muzyczne, przedstawienia i koncerty to wszystko służy edukacji dzieci i młodzieży a także dorosłym z naszego miasta. Podniesienie standardu budynku podniesie również standard usług oferowanych przez MOK w Mszanie Dolnej. Możliwość cyfryzacji kina to gwarancja pojawienia się bieżącego repertuaru kinowego, natomiast gruntowny remont całego budynku pozwoli go przekształcić w prawdziwe centrum użyteczności publicznej. Petycja zostanie złożona na ręce Proboszcza Parafii św. Michała Archanioła - Księdza Jerzego Raźnego, Burmistrza Miasta Mszana Dolna Tadeusza Filipiaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna Adama Malca.

 

Prosimy o poparcie naszej petycji.

 


Wyremontujmy Orkanówkę    Skontaktuj się z autorem petycji