Wznowienie linii autobusowej 205.

Zarząd Transportu Miejskiego m.st Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Petycja w sprawie wznowienia kursowania linii autobusowej 205

Szanowny Panie Dyrektorze,

My, mieszkańcy Żoliborza, jesteśmy przeciwni zawieszeniu kursowania linii autobusowej 205.
Linia 205 zapewniała bezpośrednie połączenie dla wielu mieszkańców chcących dojechać z osiedli w rejonie Żoliborza Południowego oraz Żoliborza Artystycznego na stary Żoliborz lub dalej na Kępę Potocką i Bielany. Mimo niskiej częstotliwości kursowania linii 205 wielu mieszkańców korzystało z tego połączenia. Autobusy nr 205 zapewniały transport wielu uczniom z żoliborskich szkół podstawowych i liceów oraz rodzicom odprowadzającym swoje dzieci do żłobków i przedszkoli. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w rejonie południowej części dzielnicy konieczne jest zwiększanie możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Wymagać może ona dostosowania w zakresie przebiegu lub częstotliwości w stosunku do stanu pierwotnego, jednakże połączenia nie powinny być likwidowane. Miasto, które walczy z zanieczyszczeniami powietrza oraz przegęszczeniem komunikacją samochodową, powinno zapewniać mieszkańcom alternatywne środki komunikacji, których sieć będzie się rozwijać.
Dlatego też mieszkańcy Żoliborza proszą o zmianę decyzji w sprawie bezterminowego zawieszenia połączenia opatrzonego numerem 205. Zwracamy się z petycją, aby linia została przywrócona, a przebieg kursu oraz jego częstotliwość dostosowane do obecnych potrzeb mieszkańców. Szczególnie ważne, aby linia kursowała często (co 10–15 minut) w godzinach porannych: 7–10, oraz popołudniowych: 15–18. Kursowanie poza powyższymi godzinami może być rzadsze i odbywać się średnio 2 lub 3 razy na godzinę.

Z poważaniem
Mieszkańcy Żoliborza
Facebook