Wzywamy Prezydentkę Gdańska o wydanie zakazu wyłapywania w celu uśmiercenia, warchlaków, na terenie miasta Gdańska.

Wzywamy Panią Prezydentkę Miasta Gdańska o wydanie zakazu odłowu celem uśmiercenia warchlaków, tj. małych dzików, które nie ukończyły czterech tygodni życia..Sprawa ma związek z poczuciem zagrożenia jakie stwarzają osoby zajmujące się takim procederrem dla mieszkańców Gdańska oraz oczywistym względami humanitarnymi. 


Michał Wojciechowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał Wojciechowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...