Zablokuj niekorzystne zmiany w ustawie o edukacji

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle!

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą ustawy o edukacji z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2) pragniemy zgłosić sprzeciw wobec zmian, które mają dotyczyć sytuacji rodzin edukujących swoje dzieci samodzielnie, w domu.

Skutki wprowadzenia w życie proponowanych zmian to:

 1. Rejonizacja.

  Zniesiona uprzednio przez obecny rząd na mocy ustawy z dnia 17 marca 2021, o zmianie ustawy-Prawo oświatowe. Wnioskodawca argumentuje te zmiany domniemaną trudnością w dostępie do podręczników, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. Według niżej podpisanych argument ten jest chybiony.

  Po pierwsze, to rodzice dziecka decydują o tym, w jakiej szkole ich dziecko będzie wypełniać obowiązek edukacyjny (niezależnie od wyboru sposobu nauczania, mają do tego prawo). Wybierając więc placówkę, odpowiednią dla swojego dziecka są oni świadomi tych trudności. Robią to z różnych względów życiowych na które państwo nie może mieć wpływu. W dobie postępującej cyfryzacji życia i pracy wiele rodzin staje się niezależnych od stacjonarnych miejsc pracy rodziców-tym samym, ograniczanie wyboru szkół dla dzieci, może skutkować też gorszą sytuacją finansową rodzin.

  W dobie obecnego kryzysu ekonomicznego, wzrastającej inflacji i niepewności w zakresie bezpieczeństwa finansowego, ograniczanie wolności rodzin, dbających o przyszłość swoich dzieci, jest niezrozumiałe z punktu widzenia dobra poszczególnych obywateli. Rodziny, które wybierają taką formę edukacji, nierzadko podporządkowują większość wyborów tej decyzji i najczęściej jeden z rodziców poświęca swoje źródło dochodów, aby móc spełniać obowiązek edukacji swojego dziecka.

 2. Wnioski o edukację domową wyłącznie w terminie od 1 do 21 września

  Powyższe punkty sprawią, że wolności obywatelskie, polegające na możliwości wyboru sposobu edukacji dzieci zostaną mocno ograniczone, a problemy natury administracyjnej (poprzez ograniczenie czasu składania wniosków) będą spowalniały pracę oddelegowanych do rozpatrywania tych wniosków, jednostek.
 3. Obowiązek informowania kuratorium, celem nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem egzaminu, na 14 dni przed jego terminem.

  Biorąc pod uwagę ilość takich egzaminów przebiegających w ciągu roku szkolnego na terenie niektórych rejonów, kuratorium będzie zmuszone do poniesienia dodatkowych kosztów finansowych takiego przedsięwzięcia. Niniejsza zmiana sprawi również, że egzaminy mogą okazać się bardziej stresujące dla uczniów, szczególnie tych na początkowych etapach edukacji. Rozumiemy, że tego typu nadzór polegałby też na możliwości ingerowania w przebieg egzaminu. W przypadku rodzin, które korzystają z tej formy edukacji z powodu trudności dziecka w uczeniu się, taka forma ingerencji może wpłynąć negatywnie na ucznia.  

 4.  Liczba uczniów w edukacji domowej nie może przekroczyć 50% uczniów stacjonarnych,

 5. Obowiązek przyjęcia ucznia do klasy stacjonarnej, jeżeli cofnie się zgodę na edukację domową temu uczniowi, lub rodzic zrezygnuje z edukacji domowej. Zgoda na edukację domową będzie wydawana tylko w momencie, kiedy szkoła zapewni miejsce dla każdego z uczniów, który realizuje obowiązek edukacyjny właśnie w systemie edukacji domowej.

  Powyższe propozycje zmian spowodują, że szkoły dedykowane i specjalizujące się w prowadzeniu uczniów edukowanych domowo, zmuszone będą do ograniczenia działalności, lub przedsięwzięcia dużych wydatków finansowych, na poczet zwiększenia metrażu, zatrudnienia większej ilości personelu i doposażenia placówek. W obliczu przepełnionych klas szkół systemowych, braków kadrowych wśród pedagogów i kryzysu ekonomicznego, powyższe propozycje są szkodliwe dla rodzin edukujących dzieci samodzielnie, ale też dla placówek oświatowych borykających się z wyżej wymienionymi problemami.

  Czy placówki oświaty są gotowe na przyjęcie do siebie uczniów, którzy w tej chwili są edukowani domowo? Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi liczba takich uczniów sięga 20 tys. w całej Polsce. Szkoły podstawowe i średnie borykają się nadal z problemami powstałymi wskutek likwidacji gimnazjów. Zmiana proponowana przez 20 posłów PiS zaskutkuje większym chaosem w oświacie, ze szkodą dla rodzin, którym na sercu leży dobro ich dzieci. Obecne niepewne czasy, nie są odpowiednie do tak gwałtownych korekt i agresywnej ingerencji w wolność obywateli.

Na zakończenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopracowanie tego projektu ustawy lub odrzucenie go w takiej formie. Uderza on w tysiące polskich rodzin, które zdecydowały się edukować domowo swoje dzieci, ponosząc wszystkie koszty i poświęcenia z tym związane. A kolejne rodziny, które planowały podjąć się edukacji domowej swoich dzieci, tracą właśnie nadzieję na najlepszą w ich pojęciu formę nauczania 

Zostawmy rodzicom wolność w kwestii edukacji i wychowania swoich dzieci, gdyż stanowi to fundament wolności obywatelskiej

Z poważaniem, 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Damian Malorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...