Żądamy kontraktu dla Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie

W związku z działaniami łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mieszkańcy powiatów kutnowskiego, łowickiego oraz cześci gostynińskiego w 2012 roku stracili możliwość leczenia zawłu mięśnia sercowego w ośrodku kardiologii interwencyjnej jakim było Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie. Spowodowało to konieczność przewożenia pacjetnów z zawałem mięśnia sercowego do oddalonych ośrodków. Badania dowodzą, że najlepsze efekty leczenia zawału osiągane są, jeśli zabieg zostanie wykonany w ciągu do godziny od pierwszego kontaktu medycznego. Tym samym konieczność przewożenia pacjentów do oddalonych ośrodków wynikająca z zamknięcia Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców!!

Mając na uwadze art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej żądamy równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych (in. zawału mięśnia sercowego) poprzez skrócenie czasu upływającego od wystąpienia zawału do rozpoczęscia procedury inwazyjnego leczenia. Tym samym żądamy możliwości interwencyjnego leczenia zawałów mięśnia sercowego na terenie powiatu kutnowskiego poprzez udzielenie kontraktu Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie.