Żądamy usunięcia reklamy wielkoformatowej z Doliny Służewieckiej

Warszawa-Ursynów, 1 wrzesnia 2015

 

 

My niżej podpisani sprzeciwiamy się umieszczaniu na budynku przy ul. Fosa 30 w Warszawie (Dolina Służewiecka) jakakolwiek wielkoformatowych reklam.

Reklama ta szpeci historyczną oś widokową Kościoła Św. Katarzyny, najstarszej świątyni na terenie Warszawy.

Wzywamy władze Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właściciela nośnika reklamowego oraz firmę obecnie korzystającą z powierzchni reklamowej o skuteczne i trwałe usuniecie jakiejkolwiek reklamy wielkoformatowej na budynku przy ul. Fosa 30 w Warszawie.

 

Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”

Klub Radnych „Nasz Ursynów”
w radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy