W sprawie budowy zadaszenia obejmującego całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenie dojazdu do kolejowej rampy rozładunkowej.

 

Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), jako mieszkańcy apelujemy do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu wykonanie zadaszenia obejmującego swoim zasięgiem całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenie dojazdu do kolejowej rampy rozładunkowej.

pkp_rembertow_1.jpg

Obecnie stacja PKP Warszawa Rembertów to kluczowy węzeł lokalnej komunikacji kolejowej, powiązana jest bezpośrednio z otoczeniem Starego i Nowego Rembertowa  poprzez tunel rozdzielający ruch z wyjściami w kierunku północnym i południowym. Na północ od  peronów (ul. Cyrulików, gen. Chruściela) znajduje się Ratusz, Akademia Sztuki Wojennej, zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz przystanki autobusowe. Na terenie usytuowanym na południe (ul. Marsa, Ilskiego) znajduje się galeria handlowa, dynamicznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz przystanki autobusowe. Dynamika rozwoju Dzielnicy – infrastruktura deweloperska, szkolnictwo oraz rozwój kolei aglomeracyjnej - wraz z polityką ekotransportu i zachęty dla mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej spowodowały wzrost zainteresowania tą formą transportu. Wzrost liczby pasażerów i konieczność zapewnienia im właściwej, komfortowej możliwości oczekiwania na pociąg powodują konieczność zadaszenia peronu na całej jego długości.

W 2016 roku naprawione zostało ogrodzenie stacji, zamontowano nowe tablice z nazwą przystanku, numeracją peronów i torów, naprawiono i pomalowano ławki na peronie i przy wyjściach z tunelu. Pomimo zmian stacja w Rembertowie nie zapewnia oczekującym dostatecznej wygody. Na peronie są dwie wiaty wielkości małych przystanków autobusowych. Schronienia przed deszczem nie gwarantuje mikroskopijny budynek, który powstał, kiedy niemal nikt nie korzystał z kolei i nie spodziewano się jej obecnej popularności. Dwie dekady wcześniej zlikwidowano wiatę peronową, mieszczącą pod dachem znacznie większą liczbę pasażerów. Przez stację przejeżdża około 200 pociągów dziennie, a do jednego pociągu wsiada kilkaset osób. Kolej dla mieszkańców Rembertowa jest tym, czym dla mieszkańców Ursynowa jest metro. Mieszkańcy Rembertowa korzystają z usług kolei jako transportu publicznego, tak jak mieszkańcy innych dzielnic z linii metra.

Linia kolejowa 448 Warszawa Rembertów - Warszawa Zachodnia, na której znajduje się stacja PKP Warszawa Rembertów jest linią newralgiczną, bowiem każdego dnia przemieszczają się tym ciągiem komunikacyjnym tysiące mieszkańców podwarszawskich miejscowości, a także mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Rembertów.

Na stacji zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Lotnisko Chopina oraz pociągi Kolei Mazowieckich obsługujące m.in. kierunki: Warszawa Zachodnia, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Skierniewice, Błonie Sochaczew, Łowicz Główny, Wołomin Słoneczna, Tłuszcz, Małkinia, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Mrozy, Łuków. Jednocześnie przez stację przejeżdżają pociągi w ruchu dalekobieżnym.

Mając na względzie powyższe, zasadnym jest, aby przy okazji budowy tunelu w osi ulic Marsa – Chruściela, podjąć dodatkowe działania zmierzające do poprawy jakości podróżowania oraz życia i funkcjonowania mieszkańców naszej dzielnicy. Wykonania zadaszenia obejmującej swoim zasięgiem całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenia nawierzchni dojazdu do rampy rozładunkowej w okolicy dworca. Działalność rampy rozładunkowej generuje silne zapylenie nie tylko przez rozładunek materiałów sypkich w tym kruszywa ale przez poruszanie się po niesprzątanej nawierzchni dojazdowej. Dziesiątki samochodów ciężarowych dziennie generują potworne zapylenie i wywożenie rozjeżdżonego pyłu a w dniach deszczowych błota na pobliskie jezdnie. Prostym i skutecznym rozwiązaniem jest utrzymywanie dojazdu w czystości, jest to jednak możliwe po wykonaniu utwardzonej nawierzchni o co wnosimy w imieniu mieszkańców.

 

pkp_rembertow_bocznica.jpg

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że stacja PKP Warszawa Rembertów jest terenem licznie uczęszczanym, doskonale znanym wszystkim podróżującym koleją. Jako mieszkańcy, ale przede wszystkim użytkownicy korzystający na co dzień z tego terenu, widzimy pilną potrzebę interwencji w poruszonych sprawach.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra o wykonanie zadaszenia obejmującej swoim zasięgiem całość peronu PKP Warszawa Rembertów oraz utwardzenie dojazdu do rampy rozładunkowej.  

Na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.) wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz osób popierających petycję – zgodnie z oświadczeniem każdej z tych osób, złożonym na liście poparcia.


Andrzej Zawiślak - Radny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Zawiślak - Radny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...