Zamkniecie O. Chirurgicznego dla Dzieci w Szpitalu Bielanskim

Petycja do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz i Wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery

w sprawie planowanego zamknięcia Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

Dnia 07.12.2016r. zostaliśmy poinformowani przez panią dyrektor Szpitala Bielańskiego Dorotę Gałczyńską – Zych o planie zamknięcia

Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci Szpitala Bielańskiego.

19 grudnia 2016r odbędzie się rada społeczna, na której pomysł zostanie poddany pod głosowanie.

Zamknięcie oddziału planowane jest na styczeń/luty 2017roku.

Pragniemy poinformować Państwa, że wiąże się to z ogromnymi utrudnieniami dla mieszkańców.

W naszym oddziale zajmujemy się leczeniem  planowym chorób dotykających  znaczną część populacji dziecięcej takich jak przepuklina,

wnętrostwo, stulejka, znamiona skórne i inne oraz świadczymy całodobowo opiekę w ramach ostrego dyżuru w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym (urazy, złamania, wypadki komunikacyjne, bóle brzucha, oparzenia).

Jesteśmy jedynym Szpitalem w Północnej części powiatu warszawskiego posiadającym zarówno oddział pediatryczny i chirurgiczny, zaplecze

neurochirurgiczne, gastroenterologiczne, laryngologiczne, ginekologiczne i możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki, w tym tomografii

komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wykonujemy ok. 1000 zabiegów operacyjnych rocznie, hospitalizujemy ok. 1600 pacjentów.

W Oddziale ratunkowym  konsultujemy rocznie 13 000 pacjentów chirurgicznych.

Zgłaszający się pacjenci to mieszkańcy Bielan, Bemowa, Białołęki, Legionowa, Jabłonny, Chotomowa, Nowego Dworu Mazowieckiego,

Nieporętu, Serocka, Sochaczewa, Grodziska Mazowieckiego i innych mniejszych miejscowości. Jeżeli dojdzie do zamknięcia Oddziału

Chirurgicznego dla dzieci w Szpitalu Bielańskim – pacjenci zmuszeni będą szukać pomocy w innych szpitalach. Szpitale w Dziekanowie Leśnym

i Szpital przy ul. Kopernika, które będą  w tym przypadku logistycznie najlepszym rozwiązaniem, nie są wyposażone w zaplecze

diagnostyczne, nie dyżurują w nich radiolodzy, co w praktyce oznacza konieczność odsyłania dziecka  po urazie do innego szpitala – np. celem

wykonania usg lub tomografii komputerowej, oczekiwanie na karetkę transportową (często wielogodzinne) i stwarza bezpośrednie

zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Znacznemu wydłużeniu ulegnie również czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza w SOR oraz czas

oczekiwania na wykonanie zabiegów planowych.

W związku z powyższym zdecydowanie sprzeciwiamy się planom zamknięcia Oddziału chirurgicznego dla Dzieci w Szpitalu Bielańskim

w Warszawie.


lekarze O. chirurgicznego dla Dzieci Szpitala Bielańskiego    Skontaktuj się z autorem petycji