Zaskarżenie Kodeksu Etyki Lekarskiej dotyczącego telemedycyny

Nowelizacja KEL znacząco ogranicza dostęp pacjentów do konsultacji lekarskiej w sytuacji, gdzie nie jest wymagana wizyta osobista - tym samy ogranicza się prawa pacjentów, wydłuża kolejki, naraża na zarażenie w oczekiwaniu w kolejce do lekarza. W chwili obecnej nie ma ograniczeń w dostępności do wizyt osobistych z uwagi na pandemię, zatem nowelizacja KEL odnośnie telemedycyny nie ma żadnego sensu. W związku z powyższym, zwracamy się do Ministra Zdrowia celem zaskarżenia szkodliwych zapisów. 

 

 

Komisja Etyki Lekarskiej NRL przygotowała propozycję art. 9., który określa najważniejsze zasady dotyczące teleporady.
Pełna treść projektu:
1. Osobisty kontakt lekarza z pacjentem jest najwłaściwszą formą relacji lekarz – pacjent.

️2. Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia w formie teleporady lekarz ma obowiązek zweryfikować tożsamość pacjenta oraz zadbać o poufne warunki przeprowadzenia teleporady.
3️. Obowiązkiem lekarza jest poinformowanie pacjenta o ograniczeniach teleporady w porównaniu z osobistym kontaktem z pacjentem, a w szczególności wskazanie objawów uzasadniających wizytę osobistą bądź, jeżeli zachodzi taka konieczność, zalecenie kontaktu z placówką medyczną.
4. Teleporada może być udzielana, szczególnie w leczeniu stanów przewlekłych, celem konsultacji w toku prowadzonego leczenia lub dla zapewnienia ciągłości leczenia do czasu możliwie najbliższej wizyty osobistej. Nie zaleca się udzielania teleporad pacjentom dotąd nieleczonym przez danego lekarza lub zgłaszającym nowy problem zdrowotny.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie diagnostyki i terapii pacjenta jedynie w drodze teleporad.

dr n. med. Maciej Pawłowski (PWZ 2862886)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam dr n. med. Maciej Pawłowski (PWZ 2862886) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...