Petycja o zmianę przebiegu linii metropolitalnej M15 (Tychy - Imielin - Sosnowiec)

Zarząd Transportu Metropolitalnego

ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice

 

Petycja o zmianę przebiegu linii metropolitalnej M15

(Tychy - Imielin - Sosnowiec)

               Zwracamy się do ZTM o pozytywne rozpatrzenie wniosku i przeanalizowanie możliwości włączenia obsługi przystanków na terenie Imielina (analogicznie do linii M22) przez linię M15. Wprowadzenie zmian umożliwiłoby mieszkańcom sprawną komunikację na trasach Imielin --> Tychy oraz Imielin --> Sosnowiec, która przy obecnej siatce połączeń jest bardzo utrudniona. Są to spore ośrodki, z których korzystają mieszkańcy, a kolejni przy dobrej ofercie byliby skłonni pozostawić swoje samochody na rzecz komunikacji miejskiej.

Nasz wniosek argumentujemy poniższymi faktami:

  1. Ewentualne wprowadzenie zmian przebiegu M15 spowoduje wydłużenie trasy tej linii o niespełna 4km, oraz spowoduje czasowe wydłużenie przejazdu na całej trasie o 7 minut. Naszym zdaniem nie są to duże koszty w odniesieniu do korzyści dla jakie to niesie dla potencjalnych dodatkowych pasażerów.
  2. Wielomiesięczna obserwacja frekwencji na linii M15, szczególnie nikłej na odcinku Hołdunów Pętla – Kosztowy Rynek wskazuje na bezdyskusyjny fakt, że ewentualnie wprowadzonej zmiany prawie nikt nie zauważy i nie spowoduje negatywnych odczuć dla obecnie korzystających pasażerów. Linia M15 w bardzo małym zakresie jest wykorzystywana jako wygodne i szybkie połączenie na trasie Tychy – Sosnowiec. Tutaj chyba KŚ są bezkonkurencyjne. Lokalizacja przystanku Hołdunów Pętla również nie jest przyciągająca do M15 dla mieszkańców Lędzin. Ci mają dwie inne linie do Tychów (262, 536), których przystanki są w dużo dogodniejszych miejscach niż Hołdunów Pętla dla M15.
  3. Linia M15 pierwotnie planowana była jako linia również obsługująca przystanki na terenie Imielina. Dlaczego stało się inaczej?
  4. Zmiana przebiegu M15 umożliwi mieszkańcom Imielina uzyskać dwa nowe szybkie kierunki podróży, które do tej pory nie były osiągalnie. Trasa do Tychów ulegnie zmianie czasowej z ponad 60 minut do 20 minut. Nowa trasa Sosnowiec Centrum – czas na poziomie 25 minut.
  5. Ostatnim argumentem przemawiającym za wprowadzeniem takich zmian jest historia linii M22. Od pierwszych dni jej funkcjonowania z miesiąca na miesiąc wzrastała frekwencja i chęć korzystania z tej linii przez mieszkańców Imielina. Skutkowało to z czasem zwiększeniem liczby kursów, zwiększeniem pojemności pojazdów obsługujących tą linię. Obecnie dla M22 trasa Imielin – Katowice – Imielin jest częścią, gdzie występują bardzo duże potoki pasażerów i to przez praktycznie cały dzień jej kursowania. Wygoda i realna konkurencja z prywatnym transportem samochodowym przyniosła sukces dla linii M22. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku M22, dokładnie taki sam sukces może odnieść linia M15. Jeśli tylko mieszkańcy otrzymają szybkie i wygodnie połączenie (szczególnie do Tychów) to będą z niego korzystać pozostawiając w garażu swoje prywatne samochody.

Mieszkańcy Imielina historycznie mają silne powiązania z Tychami. To tam spora część młodzieży korzysta z edukacji, to tam wielu mieszkańców pracuje. Wreszcie, Tychy to również dla Imielina ochrona zdrowia – Szpital Megrez jest również szpitalem powiatowym i z tam znajdujących się przychodni korzysta spora cześć starszych (i nie tylko) mieszkańców Imielina. Obecnie mamy do dyspozycji linię M108, ale jest ona alternatywą tylko dla tych co nie liczą się z własnym czasem lub po prostu nie mają wyboru. Przejazd do Tychów M108 to czas >60 minut, co w odniesieniu do samochodu prywatnego wynosi 15 minut. I tutaj M15 może bardzo wiele zmienić.

Sosnowiec to znów duży ośrodek edukacyjny i to zarówno, jeśli chodzi o szkoły średnie, ale głównie uczelnie wyższe. Wielu mieszkańców studiuje w Sosnowcu, ale komunikacyjne pozostaje jedynie samochód. Komunikacja publiczna (autobus, pociąg) mimo niezbyt dużej odległości jest mocno utrudniona. Mała dzielnica Mysłowic (Kosztowy) posiada obecnie dwie linie autobusowe (35 oraz M15) zapewniające bezpośrednie połączenie, a 10 tys. mieszkańców okolicznego Imienia – nie!

Wnioskujemy zmianę przebiegu linii M15 i o włączenie do obsługi przystanków Imielin Leśna, … Dworzec PKP, … Rynek oraz … Wiadukt. Mamy nadzieję, że nasza argumentacja jest logiczna, a ZTM przeanalizuje wszystkie za i przeciw, i finalnie pozytywnie rozpatrzy nasz racjonalizatorski wniosek.      

Z poważaniem mieszkańcy podpisani pod petycją

M15_-_grafika_wysyłka.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grzegorz S. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...