Zmiana harmonogramu wywozu śmieci przez ZWIĄZKEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT”

Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie petycji dotyczącej zmiany harmonogramu wywozu odpadów, która zostanie złożona do Związku Międzygminnego „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” oraz w Gminach: Komorniki i Dopiewo.

Harmonogram wywozu śmieci opublikowany 27.12.2022 roku na stronach gminy Komonirki oraz gminy Dopiewo, znacząco zredukował częstotliwość odbioru odpadów segregowalnych, tj. plastiku, papieru, szkła i bioodpadów. W rezultacie odpady te będą zalegały na naszych posesjach w oczekiwaniu na odbiór. Dodatkowo widok piętrzących się worków z odpadami w dniu odbioru nie wydaje się być najlepszą wizytówką dla obydwu gmin.

 

Biorąc pod uwagę, że opłata za wywóz odpadów w najlepszym razie pozostanie na tym samym poziomie w roku 2023 lub najprawdopodobniej wzrośnie, zastanawiamy się co stoi za zmniejszeniem częstotliwości odbiorów.  Jako mieszkańcy tych gmin, domagamy się aby częstotliwość wywozów pozostała w niezmienionej formie (odpady segregowalne wywożone 2 razy w miesiącu). 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Adamczak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...