Zmiana nawierzchni i sposobu odwodnienia drogi szutrowej w Gliwicach, równoległej do ul. Słowackiego między ulicami Ligonia i Damrota

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o zmianę nawierzchni i sposobu odwodnienia drogi szutrowej równoległej do ul. Słowackiego między ulicami Ligonia i Damrota. 

Zgodnie z Informacją uzyskaną w ZDM w dniu 17.10.2023 droga znajduje się na działkach gminnych i jest zarządzana przez ZDM.

Droga szutrowa, niskiej jakości, dziurawa mimo napraw, stanowi bezpośredni dojazd i dojście do budynków wielorodzinnych przy ul. Słowackiego: 18, 56, 58a, 60, 62a oraz ich drogę pożarową.
Jest to też droga odbioru śmieci za pomocą samochodów ciężarowych z budynków wielorodzinnych przy Słowackiego: 18, 20, 56, 56a, 58, 58a, 60, 60a, 62, 62a.

Stan techniczny drogi ma codzienny, bezpośredni i negatywny wpływ na życie niemal stu mieszkańców osiedla i wielu użytkowników. Dziurawe, nierówne, dojście stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie starszych osób. Dochodziło już do skręceń nóg z powodu dziur w drodze. Zimowe zalegające błoto pośniegowe, którego służby miejskie nie są w stanie usunąć z uwagi na zły stan techniczny drogi, stanowi zagrożenie nawet dla mieszkańców w sile wieku i dzieci.

Ponadto droga sąsiaduje bezpośrednio z placem zabaw Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego. W ciepłe suche dni, ruch samochodowy wzbija kurz z drogi szutrowej, szkodząc zdrowiu dzieci.

Droga służy także użytkownikom szkoły podstawowej i przedszkola jako dojście dla dzieci i rodziców.

Co więcej, tą drogą przemieszcza się śmieciarka, często jest to trudne lub wręcz niewykonalne z uwagi na stan drogi i otwarty rów co znacząco zawęża jezdnię. Dlatego wnioskujemy o skanalizowanie wód opadowych pod jezdnią.

Z tego samego względu wyrażamy zaniepokojenie i wątpliwości czy straż pożarna w razie potrzeby, mogłaby przy obecnym stanie drogi, skutecznie prowadzić swoje działania.

Zastosowany rów nie tylko zawęża jezdnię co stwarza zagrożenie, ale także w trakcie opadów zbiera śmieci, zanieczyszczenia i liście, które zatykają odpływy, co powoduje zalewanie piwnic bloków, jako że droga jest wyniesiona powyżej budynków.

Kolejny remont polegający na czasowym zasypaniu dziur, które po pół roku są jeszcze większe - co pokazuje praktyka - nie jest rozwiązaniem. Co gorsza, ten typ napraw, stosowany od kilku dekad, doprowadził do podniesienia się poziomu drogi, co negatywnie wpływa na budynki położone bezpośrednio przy drodze.

Uważamy, iż jest rzeczą wartą rozważenia, czy w dużym mieście w środku Europy, w XXI wieku, pięć bloków mieszalnych położonych niedaleko centrum miasta, powinno być obsługiwanych za pomocą dziurawej drogi szutrowej z otwartym rowem


Prosimy o uszanowanie głosu ponad stu mieszkańców oraz faktu, że osiedle to czeka na dobrą nawierzchnię drogi już od niemal pół wieku, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w pismach indywidualnych mieszkańców oraz wspólnot na przestrzeni lat.


Jako mieszkańcy Gliwic zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcia w najbliższym czasie działań, w porozumieniu z mieszkańcami - z wykorzystaniem konsultacji społecznych - w celu osiągnięcia satysfakcjonujących dla mieszkańców, długotrwałych rezultatów.


Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś poparła petycję mieszkańców i zadeklarowała gotowość do pomocy w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, jeśli ZDM wyrazi chęć takiej współpracy.

 

IMG_20231114_075002.jpg

2023_11_15_mapkajpg_Page_3.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Zaczek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...