Zmiana przebiegu "obwodnicy" południowej w Zielonej Górze

 Adresaci petcyji : Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Rada Miasta Zielona Góra

 

Apelujemy o zmianę przebiegu trasy południowej, zwanej błędnie  – obwodnicą południową zamiast trasą średnicową. Ze wszystkich wariantów drogi wybrano najbardziej ingerujący w przyrodę, w miejsce wypoczynku zielonogórzan, w zielone płuca miasta, w nienaruszony, niepocięty do tej pory drogami kompleks leśny Wzgórza/Las Piastowski. 12-kilometrowa droga przetnie cenny kompleks leśny  o dużych walorach krajobrazowych i rekreacyjnych, miejsce intensywnie wykorzystywane przez uczestników imprez sportowych: biegi crossowe, zawody MTB, a także indywidualnie – rowerzystów, biegaczy, kijkarzy, spacerowiczów korzystających ze świeżego powietrza, o które w Zielonej Górze już bardzo trudno. Portal biegologia.pl określił ten obszar jako jedno z najlepszych miejsc w naszym kraju do biegania.

Pozbawienie obecnych oraz przyszłych mieszkańców miasta szansy na korzystanie z walorów przyrody, choć istnieją uzasadnione możliwości budowy drogi w innej lokalizacji, godzi w prawo do komfortu życia w mieście oraz w prawo do decydowania o miejscu zamieszkania. Narzucony odgórnie plan budowy drogi, zignorowanie apelu kilku tysięcy ludzi spowodowało niepotrzebny konflikt. Prognozy potoków ruchu wykonane na zlecenie GDDKiA nie wykazują znaczącego wpływu planowanej inwestycji na odciążenie już istniejącej północnej obwodnicy miasta – Trasy Północnej. Mieszkańcy 9 sołectw będą mieli utrudnioną komunikację z centrum miasta, bo w istniejące drogi dojazdowe wpięty zostanie dodatkowy ruch samochodowy. Nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji społecznych. Odbyły się jedynie te formalne robione przez Firmę Euro-Expert, a kolejne były już lobbowaniem za budową drogi w zatwierdzony sposób.

 Nie ma jeszcze projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę, budowa ma się rozpocząć w 2021 roku.

 

 

Domagamy się negocjacji w sprawie przebiegu drogi z przedstawicielami strony społecznej przy pełnym poszanowaniu praw przysługujących obywatelom.


Ruch Miejski Zielona Góra    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ruch Miejski Zielona Góra do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook