Zmniejszenie liczby progów na ul. Kominiarskiej we Wrocławiu

0006JXQZWWTEIFN0-C122-F4.jpgMieszkańcy Osiedla Lipa Piotrowska, Widawa we Wrocławiu

Do

Urząd Miasta Wrocławia Wydział Inżynierii Miejskiej

ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław  

Szanowni Państwo,

Prosimy o weryfikację usytuowania progów na ul. Kominiarskiej we Wrocławiu, ilość występujących progów jest zatrważająca. Na odcinku drogi o długości ok. 1,8 km zostało usytuowanych ok. 14 progów zwalniających! Powoduje to daleko idące utrudnienia w poruszaniu się samochodów po tej ulicy. Przedmiotowe progi  są ponadto na tyle wysokie, że mogą doprowadzić do uszkodzenia samochodów, co narazi miasto na różnego rodzaju roszczenia cywilne. Ulica Kominiarska jest jedną z głównych ulic osiedli Lipa Piotrowska i Widawa a w chwili obecnej przejazd po niej w sposób normalny jest co najmniej utrudniony.  

Z naszych obserwacji wynika, że nawet autobusy komunikacji miejskiej mają problemy żeby swobodnie poruszać się po ww. ulicy. Podczas jazdy autobus zmuszony jest przesunąć się do środka osi jezdni, tym samym stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Wzdłuż drogi jest usytuowany szeroki chodnik dla pieszych wraz z niezbędnym oświetleniem, w związku z czym ul. Kominiarska jest bezpieczna dla pieszych. Ponadto należy pamiętać, że ulica jest miejscem, w którym ruch pojazdów powinien być płynny tak aby w żaden sposób nie szkodzić mieszkańcom wzdłuż ulicy.  Usytuowanie progów w przypadku tak bliskiej zabudowy jednorodzinnej powoduje daleko idące uciążliwości. Przede wszystkim powoduje to nadmierny hałas wywołany przez pojazdy przejeżdżające przez progi zwalniające, jak również wibracje w samych budynkach, które w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na ich konstrukcję. Dodatkowo samochód zwalniający i przyspieszający zaraz za progiem emituje trzy razy więcej spalin niż przy płynnej jeździe.

Prosimy o weryfikację i likwidację części progów zwalniających na przedmiotowej ulicy.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mateusz Nogala do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...