Zmniejszenie ograniczeń dot. wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomiu

                                                                     
Szanowna Pani Prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
My, niżej podpisani wolontariusze radomskiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ograniczeń ilościowych
wolontariuszy na terenie schroniska.
4 maja zaczęto znosić restrykcyjne ograniczenia nałożone na obywateli. Otwarte
zostały biblioteki, muzea, kina, teatry. Bez ograniczeń można brać udział w
obrzędach religijnych oraz przebywać w sklepach, na targach. Obywatele mogą
także korzystać z siłowni, restauracji, salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
Mimo to, sytuacja wolontariatu w schronisku stanęła w miejscu na 4
wolontariuszach w ciągu tygodnia oraz 8 przez weekend. Niestety taka liczba nie
jest wystarczająca aby poświęcić psom odpowiednią ilość czasu.
Nie rozumiemy w jaki sposób zwiększenie ilości wolontariuszy zachowujących
dystans względem siebie i niemających kontaktu z pracownikami schroniska może
stanowić większe zagrożenie epidemiczne niż to, które stwarza normalne życie
poza godzinami pracy. Im dłużej trwa obecny stan tym jego efekty będą głębsze i
bardziej odczuwalne zarówno dla zwierząt, jak i dla pracowników schroniska.
Pragniemy przypomnieć że praca wolontariuszy nie jest formą rekreacji grupy
„pozytywnie zakręconych” zapaleńców lecz bardzo istotną częścią realizacji
bieżącej pracy schroniska i realizacji celu jego istnienia.
Niewystarczająca ilość wolontariuszy powoduje:
1. Braki bieżącej pracy socjalizacyjnej ze zwierzętami, co znacząco obniża szanse
adopcyjne poszczególnych zwierząt.
2. Braki możliwości poznania nowych zwierząt, co w zasadzie uniemożliwia ich
bezpieczną adopcję.
3. Niewystarczającą ilość ruchu, co zaburza dobrostan zwierząt i w konsekwencji
będzie skutkowało problemami zdrowotnymi, behawioralnymi i może zmniejszać
szanse adopcyjne.
4. Zaspokajanie wyłącznie potrzeb fizjologicznych zwierząt.

Dlatego uważamy, że wprowadzenie na teren schroniska (zarówno w weekend
jak i na tygodniu) 10 wolontariuszy oraz zapewnienie 10 wolontariuszy poza
terenem schroniska, to poziom wolontariatu bezpieczny dla pracowników i
minimalny konieczny dla zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz przygotowania do
adopcji. Obecność wolontariuszy w schronisku to zwielokrotniona szansa na
bezpieczny wybór domu dla każdego psa . W obecnej sytuacji część zwierząt,
wymagających większej uwagi, szczególnych warunków oraz dłuższego procesu
adopcyjnego, jest niejako uwięziona w schronisku bez szans na adopcję.
Nie domagamy się otwarcia Schroniska, lecz, uważamy za konieczne ostrożne
dostosowywanie go do „życia z wirusem” i przywracanie realizacji celu
funkcjonowania schroniska stosownie do ogólnie obowiązujących obostrzeń w
miejscach pracy i na terenach otwartych.
Bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.
Z wyrazami szacunku,
WOLONTARIUSZE i sympatycy schroniska

 

Radom 13.07.2020r 


Wolontariat radomskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook