Zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowej 724 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania na rok 2024 (w kwocie ok 1 mln 200 tys zł)

Szanowni Państwo radni Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna
Jest to lista poparcia wniosku do budżetu o dofinansowanie linii autobusowej 724 na rok 2024 w kwocie 1 mln 200 tys zł.


Niniejsza kwota przełoży się na dwukrotne zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 724 w godzinach szczytu w dni robocze a w weekendy będzie kursował dwukrotnie częściej.


Zagadnienia dotyczące niewystarczającej liczby kursów autobusu powyższej linii znane jest od dłuższego czasu. Mieszkańcy wielokrotnie składali petycje w tej sprawie. Niestety nie przełożyły się one na oczekiwany efekt. w maju bieżącego roku udaliśmy się z wizytą do Zarządu Transportu Miejskiego i odbyliśmy rozmowę z kierownikiem sekcji Transportu Aglomeracyjnego Działu Organizacji Przewozów, a następnie pozostawaliśmy w kontakcie emailowym. Dzięki temu mamy wyższą świadomość sytuacyjną szczególnie od strony finansowej.


Alternatywnie gdyby pojawiły się problemy uniemożliwiające realizację wnioskowanego zadania - powyższą kwotę warto przeznaczyć na uruchomienie linii L która wspomagałaby linię 724 a mieszkańcom przyniosłaby podobny efekt.


Krzysztof Bajkowski & Patrycja Pacławska    Skontaktuj się z autorem petycji