TAK dla ZKwP FCI!

Definicja, psa i kota rasowego to zwierzęta o odpowiednim dla rasy fenotypie i posiadające 5-pokoleniowy rodowód (pies rasowy) oraz 4-pokoleniowy rodowód (kot rasowy), zarejestrowane w wymienionych w ustawie największych międzynarodowych organizacjach kynologicznych lub felinologicznych.

Wprowadzenie tych definicji ma na celu likwidację pseudo-hodowli, w których rozmnażanie zwierząt odbywa się poza jakąkolwiek kontrolą. Tego typu hodowle często krzyżują ze sobą osobniki spokrewnione, nie utrzymują nawet minimalnych standardów bytowania zwierząt. Dzięki jasnemu wskazaniu wymogów jakie musi spełnić rasowy pies/kot, zniknie zjawisko wystawiania rodowodów, które umożliwiają obrót zwierzętami raso-podobnymi.

Ilekroć w ustawie mowa jest o:

„26) „psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

27) „kocie rasowym” – rozumie się przez to kota o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Felinologiczny lub rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

 

Administracja Grupy Szczenięta ZKwP FCI. Można Nas znaleźć na FB.

 

Screenshot_20190107-074543_Facebook1.jpg

 

Screenshot_20190107-074555_Facebook1.jpg


Administracja Grupy Szczenięta ZKwP FCI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Administracja Grupy Szczenięta ZKwP FCI do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...