Zwołanie Rady Miasta w sprawie reformy edukacji w Gorzowie Wlkp.

Petycja o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Gorzowie Wielkoplskim z udziałem mieszkańców w sprawie zmian spowodowanych wprowadzeniem reformy edukacji przez MEN.

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o reformie oświaty, my, Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, zwracamy się do naszych przedstawicieli, radnych Rady Miasta oraz do Prezydenta Miasta Jacka Wójcickiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, poświęconej wypracowaniu wraz z mieszkańcami i przyjęciu stanowiska/rezolucji/uchwały/apelu wobec planowanych, nagłych i szkodliwych zmian.

Zwracamy się z wnioskiem, by na tej sesji Rady Miasta głos mogli zabrać Rodzice, Nauczyciele, Mieszkańcy miasta.
Zdajemy sobie sprawę, ze wymiar prawny takiej uchwały jest nikły, natomiast uważamy, że wymiar symboliczny tego gestu może mieć duże znaczenie, poprzez oficjalne wyrażenie sprzeciwu na poziomie samorządu, na barki którego spadnie odpowiedzialność za realizację tych chaotycznych i nieprzygotowanych reform.

Tempo wprowadzanych zmian przez MEN jest bardzo szybkie, dlatego też wnioskujemy o jak najszybszy możliwy termin zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta lub o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji stosownego punktu.

Na sesji chcielibyśmy omówić następujace tematy:

- które gimnazja zostaną przekształcone i w jakie szkoły,

- projekt zmian rejonów szkół i planowane przesuniecia klas ze szkół już obecnych do nowo powstałych po likwidowanych gimnazjach w świetle art. 205 nowej Ustawy Prawo Oświatowe,

- plany inwestycyjne Miasta odnośnie dostosowania przekształcanych szkół do wymogów dzieci szkół podstawowych. Planowane koszty, umiejscowienie ich w budżecie miasta na 2017r.,

- planowane koszty na odprawy zwalnianych nauczycieli, dla których zabrknie miejsca w innych szkołach po rozpoczęciu procesu likwidacji gimnazjów, plany osłonowe, propozycje pracy, jaka jest planowana ilość etatów po zmianie w odniesieniu do aktualnej liczby etatów,

- jakie działania ma zamiar podjać Miasto w celu zapewnienia, propagowanej przez MEN, jednozmianowści w szkołach,

- jak planowana reforma wpłynie na ilość miejsc w pierwszych klasach szkoły podstawowej  oraz na ilość miejsc w przedszkolach.

Wszytskie te zagadnienia nie zostały do tej pory przedstawione w żaden sposób mieszkańcom miasta, a w szczególności zainteresowanym rodzicom, nauczycielom  i uczniom. Domagamy się jak najszerszej informacji o postępach prac nad wprowadzeniem reformy, jej skutkami dla miasta, budżetu oraz przede wszytskim negatywnymi skutkami dla rodziców i dzieci szkolnych.