APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA

Skontaktuj się z autorem petycji

Reduta Ordona - zabytkiem!

2015-11-19 22:50:45

Drodzy Przyjaciele Reduty Ordona!

Naszą petycję ogłosiliśmy 18 marca 2015 roku. Do dziś podpisało ją 3699 osób w wersji elektronicznej i ponad tysiąc w wersji papierowej. Ta akcja społeczna i Wasz głos miały sens i przyniosły wymierny efekt w postaci wpisania Reduty Ordona do rejestru zabytków. Konserwator w Uzasadnieniu swojej decyzji przywołał fakt złożonych przez Was podpisów pod Apelem zorganizowanym przez KZRO. Dziękujemy Wam wszystkim!

Bądźmy zawsze razem, jak podczas tego drugiego boju o Redutę!

Przypomnijmy więc sprawę Apelu. J

ako strona społeczna przekazaliśmy wydruk listy z podpisami jako załącznik do wniosku Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie skierowanego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie chodziło nam o sztuczną presję, aby wniosek o objęcie realną prawną ochroną Reduty przyspieszyć. Chcieliśmy pokazać urzędnikom prawdę o tym, że nam, Polakom, Warszawiakom, po prostu zależy na „zlokalizowanej archeologicznie legendzie”, a dowodem na to są tysiące podpisów.

Ten argument miał duże znaczenie! Wydruk podpisów przekazaliśmy także Radzie Warszawy oraz Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W ten sposób włączyliście sie Państwo bezpośrednio do - nie ukrywamy - trudnej walki o wpis Reduty do rejestru. Za tę postawę dziękujemy w imieniu zarówno Komitetu Zachowania Reduty Ordona jak i wszystkich tych setek tysięcy Polaków, którzy obecnie cieszą się z decyzji konserwatorskiej.

Cieszy nas bowiem fakt, iż w dniu 16 listopada 2015 roku Pan Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Redutę Ordona do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Wpis obejmuje obszarowo zarówno szaniec jak i przyległe do niego pole bitwy z 6 września 1831 r. Link do informacji na stronie www MWKZ: http://www.mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-przeglad/48-gora/940-dzieo-fortyfikacyjne-54-reduta-zabytkiem

Decyzja wpisująca Redutę Ordona do rejestru zapewne zostanie zaskarżona i jeszcze przez pewien czas trzeba będzie przyglądać się temu, co się będzie w sprawie szańca działo. Jednak poprzez wydanie decyzji MWKZ potwierdził administracyjnie wartości zabytkowe oraz niematerialne związane z Dziełem nr 54.

Na decyzję taką czekały - z tego co wiemy - władze Warszawy, które dalsze swe poczynania uzależniły od zajęcia stanowiska w sprawie Reduty przez MWKZ. Tak przynajmniej nas zapewniano… Teraz więc trudno będzie im tłumaczyć ewentualne „nic nie robienie” w sprawie wykupu czy zagospodarowania Reduty.

Obecnie zamykamy nasz Apel dziękując wszystkim Państwu za udział we wspólnej sprawie. To ogromne poparcie uwidoczniane podpisami dodawało nam, nie będziemy ukrywać, sił i wiary w powodzenie naszych starań. Być może to zabrzmi dla wielu zbyt patetycznie, ale daliście nam sens, siłę, wsparcie i nadzieję, że warto prosić o pomoc, warto wspierać i warto działać razem dla ratowania zabytków; walczyć często z silniejszym pozornie wrogiem… Sami przecież wiecie, że tam gdzie są cenne grunty, duże podmioty, wielkie plany, biznesy, działania społeczników nie są zazwyczaj skazane na sukces, mówiąc najdelikatniej… A jednak, udało się! Dziękujemy!

Osiągnęliśmy wspólnie wiele choć to jeszcze nie koniec. Trzeba apelować o wykupienie terenu z rąk prywatnych, doprowadzić do utworzenia tu pomnika historii i mauzoleum żołnierzy poległych w boju o Redutę. Nie wykluczamy edukacyjnych - kulturotwórczych funkcji tego miejsca związanych z historią Powstania Listopadowego.

Nasz Komitet będzie prowadził nadal działalność, gdyż możemy zagwarantować dostęp i jawność informacji oraz otwartą dyskusję. Dziś stoimy blisko naszego wieszcza Adama Mickiewicza zatem kończąc zacytujemy tego wyjątkowego Poetę:

Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona Obleją,

jak Moskale redutę Ordona:

Karząc plemie zwycięzców zbrodniami zatrute,

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę”  

Za Komitet Zachowania Reduty Ordona podpisują się:  

Marcin Bartłomiej Sochoń  –  współzałożyciel KZRO, członek stowarzyszenia "Wizna 1939"

Artur Roch Nadolski  – współzałożyciel KZRO, członek "Stowarzyszenia Reduta Ordona"

Robert Wyrostkiewicz - współzałożyciel KZRO,  Prezes "Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl"

Hanna Pilcicka-Ciura – współzałożyciel KZRO, Prezes "Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie" Witold Migal  – współzałożyciel KZRO, członek "Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie" Tomasz Lec  – współzałożyciel KZRO, Wiceprezes Stowarzyszenia  "Ogród Warszawa"

Andrzej Chmiel - współzałożyciel KZRO, Prezes Stowarzyszenia" Ogród Warszawa.."

Rafał Wasilewski  – współzałożyciel KZRO,  członek" Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl" Hanna Pilcicka-Ciura – współzałożyciel KZRO, członek stowarzyszenia "Mokotowskie Forum Społeczne"            


Komitet Zachowania Reduty Ordona

Do Przyjaciół Reduty Ordona!

2015-10-16 21:36:58

Drodzy Przyjaciele Reduty Ordona,

wczoraj Komitet Zachowania Reduty Ordona przedstawił Radzie m.st. Warszawy podpisy tysięcy Polaków złożone pod „Petycją - Apelem przeciwko planom unicestwienia Reduty”.

W kwietniu tego roku Wasze podpisy były jednym z argumentów udowadniających ważny interes społeczny w dążeniu do ocalenia Szańca (jako załącznik do wniosku Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich złożonego do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków).

Dziękujemy za Waszą postawę bez której nasze starania byłyby jedynie głosem garstki społeczników!

Rada m.st. Warszawy na wczorajszej sesji po raz pierwszy poruszyła temat związany z ochroną Reduty Ordona. Rada wysłuchała sprawozdań Stołecznego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Ochota jak i przedstawicieli strony społecznej. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miało realny wymiar w postaci decyzji.

Obecnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że decyzja o wpisie Reduty Ordona do rejestru zabytków nieruchomych zakończy się do połowy listopada 2015 roku. Ponieważ jednym z ważniejszych haseł naszego apelu było spowodowanie wpisu do tegoż rejestru nasz apel zostanie zamknięty z chwilą wpisania Reduty do rejestru.  

Z analizy sytuacji wynika jednakże, że nic jeszcze nie jest pewne -zatem  dziękując Wam za ogromne wsparcie, które dodawało nam sił w stałym nagłaśnianiu potrzeby ocalenia Reduty przed zabudową - prosimy o dalsze propagowanie naszego Apelu.

O decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformujemy Was niezwłocznie. Z wyrazami szacunku,

Hanna Pilcicka-Ciura

w imieniu Komitetu Zachowania Reduty Ordona


Komitet Zachowania Reduty OrdonaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.