APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA

Warszawa, 18 marca 2015 roku

 

Do władz Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA

 

 

My, obywatele Polski, stanowczo protestujemy przeciwko planom zniszczenia Reduty Ordona. 

Apelujemy o przyłączenie się do naszego protestu przez podpisanie petycji. 

Każdy głos przysłuży się sprawie ochrony bohatersko bronionego szańca upamiętnionego wierszem Adama Mickiewicza, świadka historii.

Reduta Ordona to miejsce wydarzenia historycznego, którego dramat rozegrał się na przedpolach Warszawy w dniu 6 września 1831 roku. Bohaterska, lecz nierówna walka obrońców Stolicy zakończyła się wysadzeniem prochowni Reduty, a podczas jej wybuchu i walki na wałach śmierć poniosło 600 Rosjan i 150 żołnierzy polskich. Wielu z nich spoczywa tu nadal w "rozjemczej mogile".

Obrona Reduty została opisana, a przez to upamiętniona, w wierszu naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza i przekaz literacki o niej stał się jednym z filarów pozwalających narodowi polskiemu przetrwać czasy utraty niepodległości. 

W 2010 roku w wyniku badań archeologicznych ustalono dokładną lokalizację fortyfikacji ziemnej Reduty na warszawskiej Ochocie, w rejonie ul. Na Bateryjce. 

Od co najmniej 2010 roku władze Warszawy nie zrobiły nic, aby Redutę Ordona ocalić. Teren, na którym Reduta jest położona, należy obecnie głównie do firm deweloperskich (wieczysta dzierżawa). 

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego terenu dla rejonu Szczęśliwic Północnych zawarte są zapisy, że obszar ten przeznaczony jest pod zabudowę usługową i  wielorodzinną.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania  deweloper ma prawo rozpocząć tu budowę bloku mieszkalnego lub budynku usługowego. 

Zatem Reduta Ordona, gdzie w 2013 roku odnaleziono szczątki 120 żołnierzy oraz częściowo zachowane wilcze doły, fosę, wał, majdan i gdzie nadal pozostają nieodnalezione groby Polaków i Rosjan niedługo zostanie zabudowana wielopiętrowymi blokami! 

Do dziś Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wpisał Reduty Ordona do rejestru zabytków nieruchomych, pomimo że wniosek w tej sprawie złożyło Stowarzyszenia Reduta Ordona w styczniu 2013 roku i następnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w kwietniu 2014 roku. 

Apelujemy do Rady m.st. Warszawy o natychmiastowe podjęcie decyzji, która uwolni Redutę Ordona od groźby zabudowy, co jest równoznaczne z jej faktycznym unicestwieniem.  

Nie chcemy w miejscu Reduty Ordona kolejnego symbolicznego pomniczka i betonowego placyku i w związku z tym apelujemy o objęcie ochroną całego, zachowanego obszaru Reduty Ordona i przekształcenie go w nową przestrzeń publiczną, której niezwykle ważnym atutem będzie duch miejsca i autentyzm ocalałych świadectw historii, szczególnych dla tożsamości nie tylko mieszkańców Warszawy, ale dla wszystkich obywateli Polski.

Reduta Ordona od kilkunastu lat jest okradana, przekopywana i zaśmiecana. Jednak przede wszystkim została opuszczona przez władze państwowe i samorządowe. Jeśli władze dalej pozostaną bezczynne, to miejsce zostanie utracone.

Brońmy naszego dziedzictwa!

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Sochoń - Przewodniczący Komitetu Zachowania Reduty Ordona

 


Komitet Zachowania Reduty Ordona    Skontaktuj się z autorem petycji