Komitet Obrony Gietrzwałdu

Skontaktuj się z autorem petycji

Marsz dla Królowej Polski - 14 VIII br Olsztyn/15 VIII br Gietrzwałd

2023-08-05 00:40:12

                     inbound2337788710531018576.jpg

Wielki protest Polaków w Olsztynie przeciwko mafii śmieciowej i Wielka Narodowa Pielgrzymka do naszej Królowej do Gietrzwałdu

MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI

Olsztyn 14 sierpień 2023 rok

W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI

– dzień pierwszy

PROTESTY i PIKIETY PRZED URZĘDAMI

W OLSZTYNIE W OBRONIE GIETRZWAŁDU-

 inbound3614496333680796551.jpg

W dniu 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, Rycerza Niepokalanej, świadka i promotora prawdy oraz męczennika z Auschwitz, który całe życie poświęcał się Bogurodzicy i walczył o Królestwo Boże na ziemi. Za jego wstawiennictwem podejmiemy się trudu pielgrzymowania do stolicy Warmii z MB Królową Polski i przeprowadzimy serię protestów i pikiet przed urzędami samorządowymi i państwowymi, a także Kurią Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Celem tych akcji jest wywarcie presji na organy samorządowe i państwowe, aby uniemożliwić realizację inwestycji, śmietniska, Lidla w Gietrzwałdzie, a także każdej innej, która by zaburzała panoramę, krajobraz kulturowy i spokój Duchowej Stolicy Polski, gdzie Matka Boża objawiała się 160 razy i przygotowała katolicki Naród Polski do wybicia się na Niepodległość i odbiera po dziś dzień należną Jej chwałę i cześć.

Obecnie wszystkie władze zajmujące się kwestią procedowania w przedmiocie wydania zezwolenia na budowę Centrum Dystrybucji Odpadów LIDL nie uważają nas Polaków, w przytłaczającej większości katolików, za stronę postępowania, wbrew temu, że Chrześcijanie są absolutną większością w Polsce i ich prawa zostały zapisane w treści art. 53 Konstytucji RP. Ponadto warto przypomnieć, z danin polskich katolików utrzymywany jest rząd, administracja, policja, wojsko i całe państwo polskie.

Na skutek podstępnych działań wójta Gietrzwałdu Jana Kasprowicza doszło do sporządzenia wadliwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium, które nigdy w państwie szanującym prawo nie powinny zostać uchwalone. Plan i studium zostały uchwalone bez konsultacji społecznych.

Wójt cały czas dezinformował oraz nadal wprowadza w błąd Radę Gminy i społeczeństwo, w tym swoich wyborców, że Lidl ma w Gietrzwałdzie wybudować hurtownię spożywczą. W istocie chodzi o śmietnisko dla różnych odpadów gromadzonych w ogromnej ilości, ponad 150 tysięcy ton, w tym wiele tysięcy ton bardzo niebezpiecznych śmieci, jak rtęć, azbest, freon, etc. Pomimo to organy samorządowe i państwowe podstępnie naruszają prawa Rzeczypospolitej wydając kontrowersyjne decyzje środowiskowe, rolnicze, planistyczne, etc.

Sprawa, pomimo tego, że została zgłoszona Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu dotąd nie  jest należycie procedowana i inwestycja pomimo protestu tego organu może zostać zrealizowana, albowiem Wojewoda nie odnosi się do innych pism i argumentów jakie w trybie urzędowym otrzymuje z całej Polski.

Jesteśmy przeciwni temu, by z Duchowej Stolicy Polski uczynić niemieckie śmietnisko, które jest po pierwsze oznaką upokorzenia Polaków katolików i stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz pielgrzymów podążających do tej perły Świętej Warmii, której pejzaż został “nieludzką ręką uczyniony”.

 

Przebieg protestu w Olsztynie 14 sierpnia 2023 roku

O godzinie 11 : 00 zbieramy się pod gmachem Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, gdzie zostanie złożona skarga na ręce JE ks. prof. Józefa Górzyńskiego, Arcybiskupa warmińskiego, na rektora Sanktuarium Narodzenia NMP w Gietrzwałdzie ks. Marcina Chodorowskiego oraz ks. dra Tomasza Szałandę za prowadzenie prolidlowskiej propagandy, zniesławianie obrońców Gietrzwałdu i prowadzenie półjawnej konspiracji zielonoświątkowej w Kościele rzymskim, a także zwalczanie kultu Matki Bożej Królowej Polski. Przed kurią zostanie także odmówiony Różaniec św. w intencji nawrócenia grzeszników, zwłaszcza heretyków i satanistów, a także o powrót kapłanów do doktryny katolickiej opartej o Objawienie i Tradycję.

Następnie będziemy protestować oraz składać skargi, petycje i zawiadomienia o przestępstwach przed gmachami Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie, przed Starostwem Powiatowym, przed WSA i prokuraturą, a także ABW.

Następnie z figurą Matki Bożej Królowej Polski udamy się na Rynek w Olszynie, gdzie będziemy się modlić za Warmię i całą Polskę oraz poinformujemy mieszkańców tego sławnego miasta o satanistycznych klikach w aparacie samorządowym i państwowym, walczących z Bogiem i Błogosławioną Dziewicą oraz z Jej Stolicą w Gietrzwałdzie, a także z Polską całą, którą Berlin i Bruksela chcą uczynić gigantycznym śmietniskiem różnorakich odpadów.

Protesty tego dnia zakończymy Mszą św.

Prosimy, aby uczestnicy protestów zabrali ze sobą banery, flagi narodowe i maryjne, święte obrazy i krzyże oraz biało-czerwone opaski, albowiem w sierpniu wspominamy również heroizm polskiego żołnierza, który odparł od wrót Warszawy bolszewicką zarazę i w Powstaniu Warszawskim toczył nierówny bój z “brunatną śmiercią”.

Jesteśmy tak samo jak nasi przodkowie wezwani do obrony cywilizacji życia, prawdy i miłości a więc nie możemy pogrześć naszej Wiary i zmarnować naszej Ojczyzny, przez uległość apostołom śmierci nacierającym na nas ze zdegenerowanego Zachodu.

Niech hasło Bóg, Honor i Ojczyzna będą naszym puklerzem, a wiara w Opatrzność niech dodaje nam sił do walki ze współczesnym totalitaryzmem i pogaństwem.

 „Historia uczy, że demokracja bez wartości przekształca się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. – św. Jan Paweł II Wielki.

 inbound7934038272588798253.jpg

MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI

Gietrzwałd 15 sierpień 2023 rok

W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI

– dzień drugi PIELGRZYMKA do Gietrzwałdu –

 

W dniu 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, Niepokalanie Poczętej, a także kolejną rocznicę “Cudu nad Wisłą”.

W czasie obrony Warszawy, bohatersko realizowanej przez młodą polską armię, dążącą do obrony odzyskanej po ponad wiekowej niewoli niepodległości,  objawiła się Matka Boża Wniebowzięta Królowa Polski, Hetmanka katolickiego Narodu Polskiego, czyniąc popłoch w szeregach bolszewickich najeźdźców i przynosząc chwałę polskiemu orężowi.

Również tego dnia Wojsko Polskie oddaje swoją służbę Polsce pod berło Królowej Nieba i naszej Ojczyzny, Bogurodzicy Dziewicy, czerpiąc od Niej siłę do wypełniania swych obowiązków wobec Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Wzywamy wszystkich Polaków miłujących naszą Królową i Ojczyznę do wzięcia udziału w wielkiej pielgrzymce narodowej do Gietrzwałdu, którą bł. Honorat Koźmiński nazwał Duchową Stolicą Polski, większą niż “Ostra Brama, Sokal i Poczajów, a może nawet i wyżej stojącą niż dotychczasowa Stolica naszej Królowej – Jasna Góra”.

Przybywamy do Gietrzwałdu po to, aby oddać cześć i wdzięczność Królowej Polski za ocalenie przed obcą przemocą i za pełne chwały zwycięstwa dane w przeszłości Polakom.

Prosić będziemy Panią Niebios o dalszą opiekę nad katolickim Narodem Polskim i o  wyzwolenie z globalistycznych struktur zła, wyzysku, kłamstwa i wszelkiej nieprawości, tworzących “cywilizację śmierci”, przed którą przestrzegał wielki pontifex św. Jan Paweł II, “największy z rodu Polaków”.

W czasach powszechnej dechrystianizacji oraz walki z katolicką moralnością i z samym Bogiem w Trójcy Przenajświętszej Jedynym musimy sztandar naszej Wiary podnieść dumnie i wysoko. Niech więc przybywający do Gietrzwałdu zabiorą ze sobą flagi maryjne, chrystusowe, świętych patronów, a także narodowe biało-czerwone oraz z białymi orłami. Na pamiątkę żołnierzy Niepodległości prosimy, aby polscy patrioci mieli na rękach biało-czerwone opaski. Tym znakiem potwierdzimy, że jesteśmy wierni wszystkim naszym bohaterom i sprawie Boga, Honoru i Ojczyzny poświęcamy nasze życie.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI PATRIOTÓW POLSKICH DO GIETRZWAŁDU W DNIU 15 VIII 2023 R

 

 • 10 : 00 Obrońcy Duchowej Stolicy Polski, gdzie panuje i “zawsze będzie z nami” Matka Boża Królowa Polski, spotykają się w amfiteatrze w Gietrzwałdzie. Odmówimy tam wspólny pacierz a następnie w skrócie omówimy aktualną sytuację Gietrzwałdu w związku z planowaną inwestycją Grupy Schwarz zwaną   Centrum Dystrybucyjnym LIDL. Przedstawimy również zagrożenia dla Polski i Kościoła jakie niosą neopogańskie struktury zła ulokowane w Berlinie i w Brukseli oraz program ocalenia narodowego. Odczytane zostaną Śluby Lwowskie         króla Jana Kazimierza Wazy.
 • 11:00 Udajemy się na sumę odpustową na błonia obok źródełka.
 • Po mszy św. zbieramy się przy źródełku, by odmówić Różaniec św. w intencji Ojczyzny oraz odczytane zostaną akty zawierzenia Matce Bożej zrealizowane przez prymasów Hlonda i Wyszyńskiego.
 • Następnie wyruszamy na szlak św. Jakuba Apostoła, gdzie będziemy odmawiać Różaniec św. w intencji obrony Duchowej Stolicy Polski i o odrodzenie moralne Narodu Polskiego. Pod krzyżem Bóg – Honor – Ojczyzna odczytamy “Jubileuszowy akt oddania się Jezusowi Królowi i Panu” Polski.
 • Wracamy pod kaplicę Matki Bożej w miejscu objawień, gdzie odmówimy Anioł Pański i zmówimy Różaniec św. w intencji wszystkich Żołnierzy Niepodległości oraz tych co trudzili się w pracy dla naszej umiłowanej Ojczyzny.
 • Następnie wracamy do amfiteatru, by przedyskutować plany wspólnej walki o Wielką Polskę Katolicką godną naszej Królowej i Jezusa Króla Polski.

 

Liczymy niezmiernie na to, że Polska katolicka nie zawiedzie Królowej Polski i stanie mężnie w obronie Gietrzwałdu, gdzie – jak napisała “Warszawska Gazeta” – “złośliwi Niemcy, skoro nie mogą najechać nas czołgami, to chcą nas zasypać śmieciami“. Oczywistym jest, że śmieciowa inwestycja Lidla pod nazwą “Centrum Dystrybucyjne” to kamuflaż Grupy Schwarz, lidera w biznesie handlu odpadami, recyklingu i utylizacji. Do Schwarza należą również Lidl i Kaufland. Natomiast sam Gietrzwałd ma się stać gigantycznym składowiskiem odpadów, w tym bardzo niebezpiecznych, które zagrożą egzystencji mieszkańców i przybywających tam pielgrzymów. Spółki należące do Grupy Sschwarz znane są w świecie z różnych kampanii satanistycznych i wspierania kościoła scjentologicznego, zaś agenci Stasi i Mosad, zatrudniani przez Schwarza, byli oskarżani w różnych krajach Europy o stosowanie nielegalnych metod nawet w relacji do personelu zatrudnianego w tych strukturach korporacyjnych.

Wzywamy Polaków do uczestnictwa w protestach w Olsztynie w dniu 14 sierpnia bieżącego roku oraz do wzięcia udziału w pielgrzymce narodowej 15 sierpnia 2023 r do Duchowej Stolicy Polski – Gietrzwałdu.

Niech nasi wrogowie wiedzą, że Polska pada na kolana tylko przed Bogiem i w tym pokoleniu również nas stać na reakcję i święty gniew w obronie naszej Królowej, naszego Króla i Pana oraz umiłowanej Ojczyzny Polski.

 

MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI W OBRONIE DUCHOWEJ STOLICY POLSKI

Organizatorzy: Komitet Obrony Gietrzwałdu, Konwent Obrońców Polski, Stowarzyszenie MILITANS ECCLESIA, Fundacja św. Olafa, Słudzy Maryi Totus Tuus, Stowarzyszenie MUR Poznań, Stowarzyszenie Narodowy Marsz Wolności z Poznania, Wojownicy Maryi ze Szwajcarii i Niemiec oraz Dolnego Śląska oraz inne, które ciągle się zgłaszają do akcji protestacyjnych w Olsztynie w dniu 14 sierpnia br. i do narodowej pielgrzymki do Gietrzwałdu w dniu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Główny patronat medialny sprawuje Telewizja PL1 i “Warszawska Gazeta”.

Choć będą też korespondenci wRealu24 i innych mediów społecznościowych.

Wszystkich Patriotów serdecznie zapraszamy do Marszu dla Królowej Polski


Komitet Obrony Gietrzwałdu

Marsz dla Królowej Polski

2023-07-23 14:52:59

inbound2378177325258454227.jpg

Uwaga ! Ze względów proceduralnych pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu jest odwołana, odbędzie się ona w dniu 15.08.2023r. w Gietrzwałdzie. Szczegółowe informacje podamy w osobnym komunikacie. Za wynikłe zmiany przepraszamy.

Szczęść Boże ! W dniu 5 sierpnia 2023r. Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę do Tronu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pod hasłem :

"MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI"

Komitet Obrony Gietrzwałdu i organizacje broniące świętej ziemi gietrzwałdzkiej w związku z ponowną próbą ataku na Gietrzwałd przez starostę Andrzeja Abako oraz wójta Jana Kasprowowicza
https://pl1.tv/title/gietrzwald-matka-boza-jest-ostatnia-przeszkoda-jezeli-ma-byc-jeden-rzad-swiatowy-trzeba-ja-zlikwidowac/
zapraszają wszystkich na MARSZ DLA KRÓLOWEJ POLSKI, który rozpocznie się uroczystą Mszą św. w Bazylice Świętego Jakuba Apostoła o godzinie 12:00 w dniu 5 sierpnia w Olsztynie.
Będzie to pierwsza sobota miesiąca, a więc Mszę św. i modlitwę różańcową oraz rozmyślania nad tajemnicami różańca poświęcimy w duchu pokuty i zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi. Będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników i przemianę ludzkich serc.

Prymas Polski, Sługa Boży August Hlond zapowiedział, że "zwycięstwo przyjdzie przez Maryję". Wiemy z nauczania Kościoła rzymskiego, że "Niepokalana wyniszczy wszystkie herezje". Zatem Matka Boża Królowa Polski także wyniszczy wszystkie herezje ekonomiczne i kontrkulturowe, które wyrażają decyzje władz gminy Gietrzwałd i Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Wiemy, że te struktury samorządowe dążą do zasypania niemieckimi śmieciami duchową stolicę Polski, gdzie MB Królowa Polski objawiała się 160 razy i przekazała Polakom program odrodzenia narodowego poprzez wstąpienie na drogę cnoty i świętości.
Żaden polski katolik, ani patriota nie może się zgodzić na sprofanowanie Gietrzwałdu i kolonizację Warmii przez niemieckiego Lidla należącego do Grupy Schwarz. Dlatego wzywamy wszystkich do uczestniczenia w tym wydarzeniu poprzez manifestację naszej Świętej Wiary i czci dla Błogosławionej Dziewicy, Wniebowziętej Królowej Polski, oraz wyrażenie dezaprobaty dla pomysłu zdradzieckich urzędników, dążących, aby z warmińskiej ziemi uczynić składowisko śmieci i realne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa Polaków.

Po Mszy św. odbędzie się krótkie zreferowanie sytuacji związanej z groźbą realizacji inwestycji Grupy Schwarz w Gietrzwałdzie oraz propozycje zablokowania tego barbarzyńskiego przedsięwzięcia przez Polaków.

Następnie w duchu pokutnym ruszymy przez Olsztyn Szlakiem św. Jakuba, gdzie władze chcą wyciąć historyczne klony, do Gietrzwałdu. W czasie tej pielgrzymki odmówimy wszystkie części Różańca św. i Drogę Krzyżową.

W Gietrzwałdzie podsumujemy nasz wspólny trud oraz będzie czas na wolne głosy w sprawie obrony duchowej stolicy Polski.

Chętni będą mogli udać się na kolejną Mszę św. w Sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Transport:

Informujemy, że trasa wynosi ok 18 km, samochody i autokary z kierowcami mogą pojechać za pielgrzymką, aby można było wrócić lub odpocząć w przypadku zmęczenia. Można także skorzystać z transportu publicznego. Osoby starsze oraz takie, które z jakichś względów nie mogą iść, będą mogły jechać za pielgrzymką.


Komitet Obrony Gietrzwałdu

Obudź się Polsko - II Ogólnopolski Protest Pielgrzymkowy

2023-05-16 18:34:45

inbound6718711968834569158.jpg

OBUDŹ SIĘ POLSKO !!! 🇵🇱

Komitet Obrony Gietrzwałdu apeluje o udział w II Ogólnopolskim Proteście Pielgrzymkowym w obronie Tronu Matki Bożej w Gietrzwałdzie, który odbędzie się 3 czerwca 2023 w sobotę o godz.12 (zbiórka przy amfiteatrze w Gietrzwałdzie od godz.11). Prosimy o udostępnianie tej informacji - pokażmy siłę naszych serc oraz wyraźmy brak naszej zgody na dewastację tego pięknego miejsca będącego naszym Dziedzictwem Narodowym. Każdy Polak i Polka powinni tu przybyć, by wyrazić swój sprzeciw !!!

Chrońmy Tronu Naszej Matki przed zbeszczeszczeniem przez śmietnisko Lidla do którego mają być zwożone 154 tysiące ton odpadów rocznie, w tym odpadów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
Jest to miejsce, w którym Matka Boża objawiła się 160 razy, jedyne w Polsce uznane przez Kościół katolicki. Zatem miejsce to wraz z całą okolicą jest uświęcone.

Nie pozwolimy na jego zbezczeszczenie i zatrucie !!!
Razem pokażemy, że wiara to siła !!!

Do wzięcia udziału zapraszamy środowiska: chrześcijańskie, patriotyczne, ekologiczne oraz inne, którym na sercu leży dobro tego wyjątkowego miejsca.

Protest rozpocznie się Mszą Świętą o godz.12.00 w Sanktuarium, w intencji zawierzenia Gietrzwałdu Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski oraz ocalenia naszego Dziedzictwa Narodowego jakim jest miejsce Jej Objawień. Następnie udamy się pod krzyż Bóg Honor Ojczyzna przy ulicy Szkolnej i kolejno pod Urząd Gminy, gdzie do rozmowy z nami zapraszamy Pana Wójta Jana Kasprowicza. Zakończenie przy św. Źródełku na błoniach ok. godz.16.00.

Komitet Obrony Gietrzwałdu
tel. 732-957-959


Komitet Obrony Gietrzwałdu

Obrońmy Gietrzwałd przed wandalami !!!

2023-04-29 12:26:30

inbound7199038477240940403.jpg

Komitet Obrony Gietrzwałdu apeluje o udział w Ogólnopolskim Proteście Pielgrzymkowym w obronie Tronu Matki Bożej w Gietrzwałdzie, który odbędzie się 5 maja 2023 w piątek o godz.12 (zbiórka przy amfiteatrze w Gietrzwałdzie odgodz.11). Prosimy o udostępnianie tej informacji - pokażmy siłę naszych serc oraz wyraźmy brak naszej zgody na dewastację tego pięknego miejsca będącego naszym Dziedzictwem Narodowym. Każdy Polak i Polka powinni tu przybyć, by wyrazić swój sprzeciw !!!

Chrońmy Tronu Naszej Matki przed zbeszczeszczeniem przez śmietnisko Lidla do którego mają być zwożone 154 tysiące ton odpadów rocznie, w tym odpadów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
Jest to miejsce, w którym Matka Boża objawiła się 160 razy, jedyne w Polsce uznane przez kościół. Zatem miejsce to wraz z całą okolicą jest uświęcone.

Nie pozwolimy na jego zbezczeszczenie i zatrucie !!!
Razem pokażemy, że wiara to siła !!!

Do wzięcia udziału zapraszamy środowiska: chrześcijańskie, patriotyczne, ekologiczne oraz inne, którym na sercu leży dobro tego wyjątkowego miejsca.

Komitet Obrony Gietrzwałdu
tel. 732-957-959


Komitet Obrony Gietrzwałdu

Wsparcie dla Komitetu Obrony Gietrzwałdu !

2023-03-16 11:27:19

inbound5382610824192982176.jpg

Drodzy mieszkańcy oraz miłośnicy Gietrzwałdu. Ogłaszamy zbiórkę na wsparcie działań oraz akcji prowadzonych przez Komitet. Zbieramy środki na materiały informacyjne i publikacje w tym ulotki, plakaty, banery i billboardy, a także na obsługę prawną i doradczą zapewniającą prawidłowość naszych działań w wymiarze prawnym. Walka z trutniami żądnymi destrukcji naszej kochanej Warmii trwa już od 23 grudnia 2022 r. Jest to dla nas spore obciążenie finansowe. Poświęcamy swój czas oraz dostępne środki, aby sprostać zadaniom, które przed sobą postawiliśmy. To wszystko dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców oraz sympatyków Gietrzwałdu, którym na sercu leży ocalenie tych warmińskich ziem przed bezpowrotnym zniszczeniem ich wyjątkowego piękna, malowniczego krajobrazu i nietuzinkowego klimatu, ale także miejsca o tak wielkim znaczeniu historycznym i religijnym.

Pamiętajcie, że każda Wasza wpłata ma znaczenie w tej walce i może przechylić szalę naszego wspólnego zwycięstwa. Zbudujmy most, który połączy nasze serca i zwyciężmy w tej walce razem !

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/ty6ee7

Środki można także wpłacać bezpośrednio na indywidualny numer konta zrzutki: 36 1750 1312 6887 1051 0820 1138 Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.


Komitet Obrony GietrzwałduUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...