akcja STOP SMOG‼ Nie pal śmieciami‼

Drodzy Mieszkańcy gminy Wiskitki!

Komu nie jest obojętne własne zdrowie i zdrowie waszych bliskich oraz czyste powietrze. Zachęcam złożyć podpis pod pismem do organów gminy o podjęcie działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Musimy być świadomi, że spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje np. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, które są rakotwórcze a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca.

Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI !

wojt_i_rada.pngPOMOC_(3).png

 
Facebook