Apel o przywrócenie niższej stawki podatku na ciepło systemowe

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

APEL

Szanowny Panie Premierze,

jako społeczność Olsztyna i aglomeracji olsztyńskiej zwracamy się do Pana z apelem o przywrócenie 5-procentowej stawki podatku VAT na ciepło systemowe, tj. takiej, jaka obowiązywała do grudnia ubiegłego roku w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Z największą uwagą obserwujemy sytuację gospodarczą naszego kraju i niestety nie zauważamy tak optymistycznych symptomów poprawy, które uzasadniałyby decyzję o powrocie do stawki 23-procentowej. Wysoka inflacja i związana z nią drożyzna dotyka każdego z nas powodując, że wszelka zwyżka kosztów utrzymania jest bardzo dramatycznie odczuwalna w każdej polskiej rodzinie. Tylko w Olsztynie w okresie ostatniego roku cena ciepła systemowego wzrosła ponad dwukrotnie, a prognoza kosztów umorzenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla w roku 2023 wynosi blisko 39 milionów złotych. W tym miejscu trzeba podkreślić, że miejska spółka ciepłownicza obsługuje ponad 60 procent mieszkańców Olsztyna.

Rozumiemy potrzebę rządu w szukaniu dochodów, ale utrzymywanie wysokich cen ciepła systemowego, niezbędnego do normalnego funkcjonowania obywateli, powinno być traktowane jako rozwiązanie absolutnie skrajne. Tak dzieje się w większości państw europejskich, które w przypadku ciepła systemowego i podstawowych źródeł energii stosują obniżoną stawkę podatku VAT. Z unijnej Dyrektywy 112 wynika, że minimalna stawka VAT za ciepło, energię i gaz może wynosić 5 procent i o przywrócenie takiej stawki apelujemy do Pana Premiera.

Przystępne ceny ciepła systemowego oraz energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego stanowią wyznacznik standardu i poziomu życia obywateli oraz stopnia zorganizowana Państwa i poziomu jego wrażliwości na problemy mieszkańców. To test otwartości, zaangażowania i zrozumienia, co dla obywateli jest najważniejsze, zwłaszcza w kontekście ich zdrowia i życia oraz szans rozwojowych.

Mamy nadzieję, że Pan Premier ponownie przeanalizuje podjęte już w tej sprawie decyzje i doprowadzi do rozwiązań satysfakcjonujących obywateli oraz adekwatnych do ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Olsztyn, 10 lutego 2023 roku


Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...