Apel do Polaków w sprawie odwołania Rządu D.Tuska.

Zwracam się do wszystkich Polaków, którym zależy na rozwoju gospodarczym, ekonomicznym, militarnym i kulturalnym naszego kraju, do tych, którym nie jest obojętne wymazywanie czy zakłamywanie historii naszego kraju od czasów Piastów począwszy aż po dzień dzisiejszy skończywszy, do tych, którym zależy na wysokim poziomie nauczania zacząwszy od szkół podstawowych a skończywszy na szkołach wyższych i do tych dla których dobro Polski i Polaków jest najważniejsze, bez względu na religię czy zapatrywania polityczne o podpisanie poniższego apelu o odwołanie obecnego rządu D.Tuska.

Oskarżam Tuska i jego rząd o oszukanie części Polaków, tych którzy głosowali na Trzecią drogę lub lewicę. Duża część z tych głosujących, głosowało właśnie na te partie dlatego, że nie chcieli Tuska przy władzy. Przywódcy tych partii podczas kampanii wyborczej zapewniali, że nie będą popierać Tuska, a zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów zawiązali koalicję z KO ze wskazaniem Tuska na premiera nowego rządu.

Oskarżam Tuska i jego rząd o siłowe, niezgodne z prawem przejęcie i niszczenie polskich mediów, i straty skarbu państwa za wyłączenie sygnału, a co za tym idzie brak wpływów z umów reklamowych itp, a przy okazji tej akcji spowodowanie olbrzymich strat Orlenu.

Oskarżam Tuska i jego rząd o nieprawne przejęcie prokuratury i o oddanie jej pod rządy prokuratury Unijnej.

Oskarżam Tuska i jego rząd o próby nielegalnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.

Oskarżam Tuska i jego rząd o plany przejęcia Narodowego Banku Polskiego, o plany likwidacji złotego i wprowadzenie Euro, a co za tym idzie przeniesienie polskich zasobów złota, innej waluty oraz wszystkich papierów wartościowych, które należą do wszystkich Polaków do Banku UE, który znajduje się w Frankfurcie nad Menem.

Oskarżam Tuska i jego rząd o sabotaż planów budowy olbrzymiej fabryki półprzewodników INTEL pod Wrocławiem. Przez niekompetencje i celową opieszałość osób odpowiedzialnych za nie złożenie wniosku do Unii o zgodę wybudowania amerykańskiej fabryki do końca grudnia, projekt przepadł na czym skorzystali skwapliwie Niemcy, gdzie INTEL będzie budował teraz tam dwie fabryki.

Oskarżam Tuska i jego rząd o celowe spowalnianie budowy takich inwestycji jak CPK, port kontenerowy w Świnoujściu wraz z regulacją Odry, czy elektrownie atomowe, a co za tym idzie olbrzymie straty w rozwoju Polski i znaczne zwiększenie kosztów życia całego społeczeństwa w niedalekiej przyszłości.

Oskarżam Tuska i jego rząd o powolne likwidowanie państwa polskiego, to znaczy zmniejszanie środków na obronę państwa, likwidacji instytucji pamięci narodowych, zaniżanie poziomu nauczania, zakłamywanie i wymazywanie polskiej historii.

Oskarżam Tuska i jego rząd, że za plecami Polaków wyrazili zgodę na relokację nielegalnych migrantów do Polski, że wyrażają zgodę na wprowadzenie idiotycznych pomysłów Zielonego Ładu w Polsce, że nie zamykają naszych granic przed zalewem ukraińskimi produktami rolniczymi, które posiadają w sobie szkodliwą chemię,
bardzo często są spleśniałe i zepsute, a przede wszystkim za niszczenie naszego rodzimego rolnictwa.

Oskarżam Tuska i jego rząd o próby przejęcia naszych lasów i gruntów na których one rosną wraz ze znajdującymi się w nich złożami mineralnymi takimi jak węgiel kamienny czy brunatny z których można wytwarzać wodór - paliwo przyszłości, ropa, gaz ziemny, gaz łupkowy, złoto, srebro, miedź, cynk i ołów, sól kamienną i wiele, wiele innych z myślą o ich sprzedaży obcemu kapitałowi.

Z powyżej wymienionych powodów występujemy o wotum nieufności do Tuska i jego rządu i żądamy ich dymisji


Jolanta Mielcarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jolanta Mielcarek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...