Apel o jak najszybszą budowę II etapu tramwaju na Naramowice

Wyrażam poparcie dla jak najszybszej budowy II etapu tramwaju na Naramowice tramwaj2.jpg(Wilczak - Małe Garbary).

Skąd ten apel?
Władze Miasta "niczym rak" wycofują się z wcześniejszych planów i deklaracji, co oznacza groźbę odłożenia inwestycji na "święte nigdy". :-(

To najważniejsza w tej chwili inwestycja tramwajowa w Poznaniu, która poprawi funkcjonowanie całego układu komunikacyjnego miasta:

- po pierwsze utworzy bezpośrednie połączenie na trasie Naramowice - Winogrady - Stare Miasto. To odcinek z największym ruchem autobusowym w mieście (Wilczak - Małe Garbary),

- po drugie odciąży węzeł Most Teatralny, który ze względu na zbyt duże natężenie ruchu oraz będąc wąskim gardłem całego systemu w kierunku północnym, jest już dzisiaj niewydolny. Jest on prawdopodobnie najbardziej obciążonym węzłem tramwajowym w całej Europie!

- po trzecie przyniesie oszczędności związane z pracą przewozową i poprawi komfort podróży- tramwaj zabiera na pokład znacznie więcej pasażerów niż autobus,

- po czwarte inwestycja wykonana w najszybszym możliwym terminie wykorzysta fundusze unijne. Odkładanie jej na "później" grozi utratą pieniędzy,

- po piąte jest już wydana ostateczna Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach, a prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla tramwaju są już na ukończeniu.

Najnowszy artykuł z 3 kwietnia br.:
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-juz-nie-tak-pewnie-o-2-etapie-tramwaju-na-naramowice-82759.html

Tymczasem na moją interpelację nie ma nadal odpowiedzi:
https://bip.poznan.pl/bip/radni/pawel-sowa,13098/interpelacje/interpelacja-ws-budowy-ii-etapu-tramwaju-na-naramowice,NT0006C9EA/

Rok temu wszystko wyglądało zupełnie inaczej - władze Miasta traktowały II etap tramwaju naramowickiego jako priorytet:
https://wpoznaniu.pl/poznan-zdobyl-pol-miliarda-ze-srodkow-unijnych-na-ii-etap-tramwaju-na-naramowice-i-kolejne-inwestycje/

Dziękuję za poparcie dla budowy II etapu Tramwaju na Naramowice!
Paweł Sowa
Radny Miasta Poznania

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Paweł Sowa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...