Apel o utrzymanie godzin pracy punktu zlewnego ścieków w Zakopanem

My, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z Zakopanego oraz Kościeliska jesteśmy głęboko zaniepokojeni zmianą organizacji pracy oczyszczalni ścieków Sewik Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej.
Od 1 sierpnia, czyli w okresie w którym na Podhale przyjeżdża największa liczba turystów, godziny otwarcia stacji zlewnej w Zakopanem zostaną znacząco ograniczone. Zrzucanie fekaliów będzie możliwe wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18:00. Ta zmiana może wręcz doprowadzić do sytuacji, w której budynki nie podpięte do kanalizacji będą zalewane fekaliami. W weekendy, przy największym obłożeniu budynków mieszkalnych, opróżnianie szamb i wywożenie fekaliów z terenów Zakopanego oraz Kościeliska będzie niemożliwe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ścieki te trafią do okolicznych potoków, i to nie ze złej woli mieszkańców, ale z konieczności.
Dlatego też apelujemy do władz spółki o przywrócenie aktualnych godzin pracy zlewni tj. codziennie od 6.00 - 21:00.
Jednocześnie wnioskujemy o utworzenie w innym, oddalonym od budynków mieszkalnych, punktu zrzutu fekaliów.
Prosimy wszystkich mieszkańców Zakopanego oraz Kościeliska, którzy nie chcą aby nasze domy topiły się w fekaliach o poparcie naszej inicjatywy poprzez złożenie pod niniejszą petycją swoich podpisów. Dziękujemy i prosimy o rozpowszechnianie petycji wśród swoich znajomych.

Pozwólmy mieszkańcom a nie decydentom decydować o naszej gminie!

Nie chcemy, aby Podhale kojarzyło się z zapachem szamba!


Pogotowie kanalizacyjne SEWER    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook