Apel o wyłączenie porannych niedzielnych dzwonów Kościoła Chrystusa Króla w Krakowie

Szanowny Arcybiskupie, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych rozmów z proboszczem parafii na temat hałasu, który wywołują dzwony kościoła Chrystusa Króla w Krakowie przy ulicy al. 29 Listopada 195, 31-241 Kraków.

Prosimy o wyłączenie dzwonów podczas porannych niedzielnych mszy (dzowny biją o: 7.45, 9.00, 10.30) i tak samo podczas wszelkich innych świąt, których w kościele katolickim jest bardzo dużo, a często wypadają w różne dni tygodnia.  Ponadto, zwracamy się z prośbą o nieznaczne wyciszenie urządzeń nagłaśniających o godzinie 11.00 i całkowite wyłączenie nagłośnienia podczas mszy o 9.30 i 12.30. Przez kilka godzin bardzo dokładnie słyszymy całą msze, nawet będąc w pomieszczeniach oddalonych od okien skierowanych na kościół.

Obecnie hałas dzwonów słychać nawet przy zamkniętych oknach, a możliwość rozmowy, gdy dzwonią jest nierealna. Część osób ma dzieci, których rytm snu wyznaczają te dzwony, inni pracują na drugą zmianę, więc chwilę po zaśnięciu mają pobudkę i nie są w stanie skorzystać z podstawowej potrzeby jaką jest sen. Jest to niezwykle niezdrowe dla małego dziecka, które nieustannie jest na etapie rozwoju oraz dla nas.

 Wraz z budową każdego nowego bloku problem nieustannie powraca i nasze próby jego rozwiązania.

Prosimy o zrozumienie naszej sytuacji. Każdy z nas ma inną formę pracy, różne godziny, różne dni. Niedziela jest dniem, w którym chcielibyśmy móc odpocząć, odespać tydzień pracy. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni, wyczerpani fizycznie i psychicznie.

Pragniemy być potraktowani jak ludzie, pragniemy zrozumienia od drugiego człowieka i wierzymy, że otrzymamy pomoc, o którą prosimy. Bardzo żałujemy wyboru zakupu mieszkań w tej lokalizacji, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że sytuacja nie jest unormowana. Prosimy o ludzkie spojerzenie i empatię.


Katarzyna Sarnowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Sarnowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...