Apel w sprawie wynagrodzenia za pracę w soboty dla operatorów żurawi wieżowych

Jako ZZ Wspólnota Pracy Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych stanowiący reprezentację środowiska operatorskiego, wnosimy o urealnienie przepisów prawa pracy, dotyczących aktywności w dni wolne od pracy, oraz sposobów przyznawania ekwiwalentów za ich przepracowanie. Apelujemy też o uwzględnienie podobnych zapisów już w trakcie zawierania umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z branży budowlanej. W myśl obowiązującego prawa pracy, przy założeniu ośmiogodzinnej aktywności w tygodniu, soboty powinny być dniami wolnymi. Obecny stan prawny, dopuszcza właściwie tylko za ich przepracowanie udzielenie dnia wolnego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przewiduje wypłacenie należnego dodatku w wysokości 100% zwykłej stawki. W warunkach i specyfice branży budowlanej, gdzie właściwie wszystkie soboty są pracujące, w praktyce eliminuje to możliwość uczciwego wynagrodzenia za ponadnormatywną pracę. Kolejnym problemem umożliwiającym nierozliczenie pracy w sobotę jest fakt, iż swego czasu znaczną część operatorów za pomocą przysłowiowych marchewki i kija podstępnie nakłoniono do przejścia na tzw. samo-zatrudnienie. W praktyce oznacza to, że nie mają w ich przypadku zastosowania przepisy dotyczące pracowników na zwykłych umowach. Mowa tu zarówno o nadgodzinach jak i choćby urlopach. Warto nadmienić, że stanowią oni znaczną część wśród osób wykonujących zawód operatora. Trzeba wspomnieć też o nagminnym procederze zatrudniania na tzw. śmieciówki, fikcyjne umowy-zlecenie bądź umowy na najniższą minimalną kwotę. Powoduje to dodatkowe kłopoty w wyegzekwowaniu teoretycznie zagwarantowanych ustawą praw. Zważywszy, że w przypadku zawodu operatora żurawia, normą jest wymuszanie w trakcie tygodnia pracy po 10-12 godzin, a nierzadko i więcej, traktujemy prawo do wolnych, bądź należycie wynagrodzonych sobót za rzecz dla nas niezwykle istotną. Dlatego apelujemy, by już na etapie podpisywania umów o świadczenie usług w wymiarze godzinowym i miesięcznym pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi podmiotami, wymagany był zapis o konieczności uregulowania dodatkowych gratyfikacji za pracę w dni wolne od pracy takie jak sobota. Wnosimy też o takie zmodyfikowanie prawa pracy by była legalna możliwość wypłacenia ustalonego dodatku 100% stawki. Skoro ustawodawca przewidział możliwość wynagrodzenia płatnym dniem wolnym i obostrzył tę konieczność rygorem kary od 1000PLN do 30 000PLN, logiczną wydaje się możliwość rozwiązania tego w alternatywny, akceptowalny dla wszystkich stron sposób.

 

 Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych

             ZZ Wspólnota Pracy


Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ WSPÓLNOTA PRACY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ WSPÓLNOTA PRACY do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook