Apel w sprawie wynagrodzenia za pracę w soboty dla operatorów żurawi wieżowych

Jako ZZ Wspólnota Pracy Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych stanowiący reprezentację środowiska operatorskiego, wnosimy o urealnienie przepisów prawa pracy, dotyczących aktywności w dni wolne od pracy, oraz sposobów przyznawania ekwiwalentów za ich przepracowanie. Apelujemy też o uwzględnienie podobnych zapisów już w trakcie zawierania umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z branży budowlanej. W myśl obowiązującego prawa pracy, przy założeniu ośmiogodzinnej aktywności w tygodniu, soboty powinny być dniami wolnymi. Obecny stan prawny, dopuszcza właściwie tylko za ich przepracowanie udzielenie dnia wolnego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przewiduje wypłacenie należnego dodatku w wysokości 100% zwykłej stawki. W warunkach i specyfice branży budowlanej, gdzie właściwie wszystkie soboty są pracujące, w praktyce eliminuje to możliwość uczciwego wynagrodzenia za ponadnormatywną pracę. Kolejnym problemem umożliwiającym nierozliczenie pracy w sobotę jest fakt, iż swego czasu znaczną część operatorów za pomocą przysłowiowych marchewki i kija podstępnie nakłoniono do przejścia na tzw. samo-zatrudnienie. W praktyce oznacza to, że nie mają w ich przypadku zastosowania przepisy dotyczące pracowników na zwykłych umowach. Mowa tu zarówno o nadgodzinach jak i choćby urlopach. Warto nadmienić, że stanowią oni znaczną część wśród osób wykonujących zawód operatora. Trzeba wspomnieć też o nagminnym procederze zatrudniania na tzw. śmieciówki, fikcyjne umowy-zlecenie bądź umowy na najniższą minimalną kwotę. Powoduje to dodatkowe kłopoty w wyegzekwowaniu teoretycznie zagwarantowanych ustawą praw. Zważywszy, że w przypadku zawodu operatora żurawia, normą jest wymuszanie w trakcie tygodnia pracy po 10-12 godzin, a nierzadko i więcej, traktujemy prawo do wolnych, bądź należycie wynagrodzonych sobót za rzecz dla nas niezwykle istotną. Dlatego apelujemy, by już na etapie podpisywania umów o świadczenie usług w wymiarze godzinowym i miesięcznym pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi podmiotami, wymagany był zapis o konieczności uregulowania dodatkowych gratyfikacji za pracę w dni wolne od pracy takie jak sobota. Wnosimy też o takie zmodyfikowanie prawa pracy by była legalna możliwość wypłacenia ustalonego dodatku 100% stawki. Skoro ustawodawca przewidział możliwość wynagrodzenia płatnym dniem wolnym i obostrzył tę konieczność rygorem kary od 1000PLN do 30 000PLN, logiczną wydaje się możliwość rozwiązania tego w alternatywny, akceptowalny dla wszystkich stron sposób.

 

 Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych

             ZZ Wspólnota Pracy


Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ WSPÓLNOTA PRACY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ WSPÓLNOTA PRACY do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook