Apelujemy o przejęcie przez Miasto Katowice całego budynku BWA Katowice!

Kolektyw Miastoprojekt:

― Paweł Jaworski

― Agnieszka Zielińska

― Michał Kubieniec

 

Do Rady Miasta Katowice

oraz Prezydenta Miasta Katowice

Pana Marcina Krupy

 

Apelujemy o przejęcie przez Miasto Katowice całego budynku BWA Katowice!

Budynek, w którym mieści się BWA Katowice, jest unikatowy w skali naszego miasta i kraju. W czasach standaryzacji budownictwa został zaprojektowany indywidualnie przez wybitnego architekta - Stanisława Kwaśniewicza, autora lub współautora obiektów, które na stałe wpisały się w krajobraz Katowic: kościoła Wniebowzięcia NMP i siedziby Śląskiego Instytutu Naukowego przy ul. Granicznej, Biblioteki Śląskiej, Separatora i kina Kosmos.

Pawilon wystawowy powstał przy głównej alei śródmieścia i do dziś wyróżnia się w zachodniej pierzei tej ulicy. Uważamy, że powinien być w całości własnością gminy, czyli nas wszystkich. Tylko wówczas będzie można sprawować społeczną kontrolę nad sposobem jego wykorzystania i przywrócić jego integralność jako najważniejszego miejsca związanego ze sztuką współczesną w Katowicach. Jako wspólnota samorządowa powinniśmy dbać o nasze dziedzictwo architektoniczne oraz o rozwój instytucji kultury, które nam służą. Przejęcie budynku pokazałoby, że Prezydent Miasta poważnie traktuje swoje obowiązki wobec nas i dba o dobro wspólne wszystkich mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195.), apelujemy do Rady Miasta Katowice oraz Prezydenta Miasta Katowice o przejęcie fragmentu budynku przy al. Korfantego 6, który należy aktualnie do Cepelii oraz wyremontowanie i przeznaczenie całego obiektu na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej BWA Katowice.

Budynek ma w tej chwili dwóch właścicieli: Miasto Katowice i Cepelię. Jego całkowity wykup przez gminę zabezpieczyłby obiekt przed zniszczeniem i deformacją, a także pozwoliłby na przywrócenie pierwotnej koncepcji jego funkcjonowania. Na przeszklonym parterze można byłoby eksponować prace rzeźbiarskie, a także prowadzić działania artystyczne, animacyjne i edukacyjne, które wciągałyby w interakcję osoby spacerujące po al. Korfantego. To przywróciłoby sztuce współczesnej należne jej znaczenie urbanistyczne.


Michał Kubieniec, Paweł Jaworski, Agnieszka Zielińska / Kolektyw Miastoprojekt    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook