Apolityczny apel środowiska narciarskiego do Prezydenta RP ws. zmian w sądownictwie

                                                                                                                                                 Warszawa, 20.07.2017  

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent RP  

 

Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa 

 

APEL  

 

Szanowny Panie Prezydencie,

w obliczu zagrożeń wynikających z niekonstytucyjnych działań obecnego rządu apelujemy do Pana o zawetowanie przedstawionych do podpisu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym.

Powyższe ustawy, niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia proponowanych przez Pana nowelizacji, stoją w sprzeczności z Konstytucją RP. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że nasz głos nie jest głosem sprzeciwu wobec reformy wymiaru sprawiedliwości jako takiej, tylko głosem niezgody co do sposobu jest przeprowadzania.

Jesteśmy przekonani, że najbliższe godziny i Pana postawa zadecydują o losie demokracji w Polsce. Mocno wierzymy, że wsłucha się Pan w głos narciarskiego środowiska oraz sportowych autorytetów i skorzysta Pan z możliwości przewidzianej przez art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, tj. przekazania Sejmowi tych ustaw z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia.  

 

Z wyrazami szacunku niżej wymienieni obywatele RP:

Facebook