PodpisyTytuł petycjiUtworzone
8 Zatrzymać objazdową homofobię!
Od kilu dni jeździ po ulicach Gdańska mobilny homofobo-wóz, oklejony plakatami wielkości bilbordu rozgłaszając stylem szczekaczek z czasu okupacji o potwornościach wynikających z homoseksualizmu, podając w procentach wyrwane z badawczych kontekstów, nie zweryfikowane naukowo dane. Abstrahując od prawdziwości tychże danych – pytam co ma na celu ta akcja? Bo wygląda to na podjudzanie i tak niezbyt w...
2019-02-16
237 Petycja studentów ASP Wrocław w sprawie Zarządzenia nr I/10/2019 z dnia 30 stycznia 2019
Do Szanownego Rektora ASP Wrocław Prof. Piotra Kielana,    Zwracamy się do JM Rektora prof. Piotra Kielana, aby przedstawić nasze stanowisko w związku z zarządzeniem nr I/10/2019 z dnia 30 stycznia 2019.  Pragniemy wyrazić nasze niezrozumienie sytuacji, niepokój w związku z doświadczanymi przez nas w ostatnim czasie skutkami tejże decyzji, oraz zaproponować kompromisowe rozwiązania na korzyść zaró...
2019-02-15
80 Utworzenie żłobka w Przedszkolu w Suszu
Zwracamy się do Was Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Susz – podpiszcie się pod naszym apelem do Burmistrza Susza. Jako grupa Niezależna Inicjatywa dla Gminy Susz wnosimy o realizację zadania polegającego na utworzeniu w Przedszkolu w Suszu formy opieki (żłobka lub klubu dziecięcego) dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z prze...
2019-02-15
2 309 List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister! Odnosząc się do Pani wystąpień medialnych oraz publikowanych w mediach listów skierowanych do Rodziców oraz Nauczycieli, chcielibyśmy w tym samym trybie zwrócić się do Pani i poruszyć kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze: przyjmując do wiadomości Pani deklarowaną troskę o prestiż naszego zawodu,  komunikowanie się z nami w wybrany przez MEN sposób uznajemy za niedopuszcz...
2019-02-14
297 LIST POPARCIA ŚRODOWISK AKADEMICKICH DLA POSTULATÓW NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK
Uniwersytet solidarny ze szkołą!   My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.   Sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie o...
2019-02-14
15 Pomóżmy uhonorować jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach
12 grudnia 2018 roku upłynęła 111 rocznica wygłoszenia wykładu noblowskiego przez Alberta A. Michelsona. Z tej okazji, jako dziennikarz i redaktor naukowy, wystąpiłem do pani Moniki Matowskiej, przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy, z prośbą o zmianę nazwy ulicy Akademickiej w Bydgoszczy na ulicę Alberta A. Michelsona. Zwracam się do Państwa – zwłaszcza do przedstawicieli polskiej nauki i edukacj...
2019-02-14
11 Apel o zmianę języka w debacie publicznej
Radni Rady Miejskiej w Śremie Radni Powiatu w Śremie Wszystkie śremskie: Media i portale społecznościowe Komitety i stowarzyszenia Partie i działacze polityczni Komitety wyborców Grupy i organizacje społeczne Osoby publiczne     Śrem to NASZE miasto, NASZA gmina i NASZ powiat. Chcemy żyć w społeczności, która szanuje się nawzajem i potrafi w tym duchu ze sobą rozmawiać. To od nas WSZYSTKICH zależy...
2019-02-13
62 APEL LUDZI KULTURY DO PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA W SPRAWIE POWOŁANIA NA STANOWISKO MANAGERA DS. KULTURY PANA ŁUKASZA SCHEFFSA
Prosimy o wsparcie naszego sprzeciwu wobec powołania na stanowisko Managersa ds. kultury pana Łukasza Sheffsa. Wierzymy, że warto rozwijać poziom wydarzeń kulturalnych w Gnieźnie i podajemy pod wątpliwość kwestię wyboru Pana Prezydenta Tomasza Budasza. Oferta kulturalna w małych miastach, gminach jest budowana latami przez wiele osób i w związku z tym domagamy się dyskusji na temat dokonanego wy...
2019-02-13
163 List poparcia dla Euroweek
Szanowna Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa My niżej podpisani, wyrażamy swoje poparcie dla programu Euroweek – Szkoła Liderów, organizowanej od wielu lat inicjatywy wspierającej naukę języka angielskiego w atmosferze tolerancji, wielokulturowości, szacunku dla różnic i akceptacji odmiennej opinii. W obliczu nieprawdziwych oraz krzywdzących info...
2019-02-13
13 Petycja w sprawie regulacji świateł na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Niemodlińskiej w Opolu celem zmniejszenia korków na Zaodrzu
Szanowny Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opole   Szanowna Pani Teresa Sobel-Wiej Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Opole     My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o regulację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Niemodlińskiej w Opolu, a tym samym zwiększenie przepustowości ruchu samochodowego dla mieszkańców Zaodrza i okolic. Brak odpowiedniej regulacji świateł...
2019-02-13
Facebook