Najpopularniejsze petycje w 2016 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.

Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent RP   Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów RP Minister Sprawiedliwości RP Prokurator Generalny RP   Szanowny Panie Prezydencie! Czy niepodważalnie słuszne procesy: beatyfikacyjny i kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki mogą nam zastąpić obiektywną prawdę o okolicznościach Jego śmierci? Czy ktoś poza Waldemarem Chorostowskim potrafiłby w tak niezwykłych okolicznościach, w tak niezwykły sposób, uwolnić się z kajdanek używanych przez milicję w PRL-u? Co widzi

Utworzone: 2015-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 12774 11274
2016 486 423

Apel mieszkańców powiatu olkuskiego do władz PKP Intercity oraz Marszałka Województwa

PKP Intercity Żelazna 59a 00-848 Warszawa   Marszałek Województwa Małopolskiego Racławicka 56 30-017 Kraków  Szanowni Państwo,  My niżej podpisani mieszkańcy powiatu olkuskiego zwracamy się z prośbą do spółki PKP Intercity o rozważenie wprowadzenia w nowym rozkładzie jazdy pociągów kategorii Intercity przez linię kolejową nr 62, która przebiega m.in przez powiat olkuski.  W ostatnim czasie obserwujemy całkowitą degradację kolei w naszym regionie. Marszałek Małopolski, mimo sprzeciwów wielu miesz

Utworzone: 2016-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 485 483
2016 482 480

Jelenia Góra - NIE dla cyrków ze zwierzętami

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie kwestii zawartej w niniejszym piśmie. Proszę, aby władze Miasta Jelenia Góra zaniechały wynajmowania terenów gminnych cyrkom wykorzystującym w ramach organizowanych przez siebie pokazów zwierzęta w tym te, uznawane za egzotyczne , nieudomowione. Wyrażam swój sprzeciw wobec organizowania w naszym mieście niehumanitarnych spektakli, które opierają się na zmuszaniu zwierząt do wykonywania sprzecznych z ich naturalnym zachowaniem „sztuczek cyrkowych” opartych na

Utworzone: 2016-01-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 481 465
2016 480 464

NIE dla polskiej interwencji w Syrii- TAK dla polskich zbrojeń!!!

    Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrow                                                         16/02/2016     Szanowny Pan Antonii Maciarewicz Minister Obrony Narodowej                  Do wiadomości:     Poseł Pan Paweł Kukiz - KUKIZ'15    Poseł Pan Marek Jakubiak - KUKIZ'15    Poseł Patryk Jaki - PiS   Europoseł Pan Janusz Korwin Mikke - KORWIN     Działacz polityczny Pan Marian Kowalski - Narodowcy RP   Działacz polityczny Pan Grzegorz Braun - Pobudka                         My

Utworzone: 2016-02-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 476 388
2016 476 388

NIE DLA CYRKU ZE ZWIERZĘTAMI W KOLE !

NIE dla cyrku ze zwierzętami w Kole ! Szanowny Panie Burmistrzu Szanowni Radni Podążając za szczytnym przykładem licznych miast, zwracamy się do władz Koła z apelem, o wprowadzenie zakazu organizowania na terenachmiejskich przedstawień z udziałem zwierząt oraz należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 2. Wiele miast wydało zakaz wjazdu cyrkom, gdzie występują zwierzęta. Telewizja Polska, odmówi

Utworzone: 2016-03-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 473 444
2016 473 444

Apel o obniżenie składek ZUS dla 1-osobowych firm

        Podstawę wyliczenia składek ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna, Fundusz Pracy) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowi 75% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Średni dochód osób prowadzących jednoosobową działalność jest co najmniej o połowę niższy. Wysokość składek ZUS, kiedy skończy się okres opłacania niższych składek preferencyjnych, zmusza małe firmy do likwidacji, zawieszenia działalności, ucieczki w „szarą strefę”,

Utworzone: 2015-04-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2058 2037
2016 472 465

Apel do Rządu RP w sprawie rosnących przejawów nienawiści

POLISH VERSION: Apel obywatelski   w sprawie: stanowiska Rządu RP wobec narastających przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym w Polsce   My, obywatele oraz mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, oburzeni powtarzającymi się w Polsce przejawami nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym, apelujemy o niezwłoczne podjęcie przez Rząd RP działań, zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. W ostatnich miesiącach byli

Utworzone: 2016-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 466 424
2016 466 424

Głos mieszkańców Odolan w odpowiedzi na pismo PKP S.A.

Warszawa, 1.09.2016   Sz. P. Mirosław Pawłowski Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Centrala, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa     W związku z Państwa odpowiedzią na interpelację radnego Krystiana Wilka (pismo z 5.08.2016, znak sprawy KOZ04.054.93.2016/05) w sprawie funkcjonujących na terenach PKP na Odolanach zakładów przemysłowych, chcielibyśmy zabrać głos jako mieszkańcy Odolan i osobiście odpowiedzieć na przedstawiane przez Państwa argumenty. Podkreślają Państwo, że Odolany „

Utworzone: 2016-09-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 468 468
2016 460 460

Inicjatywa dot. zmiany MPZP lasku os. Parkowe - Zdrojowe

My mieszkańcy Zielonej Góry zwracamy się do Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego oraz Radnych Miejskich, o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Zdrojową a Ruczajową. Wnosimy o zmianę w zapisie z budowlanego na teren zielony, a tym samym zakaz jego zabudowy. Obecnie jest to działka porośnięta lasem, który w tym rejonie jest jedyną oazą miejskiej zieleni. Przez ostatnie lata teren pomiędzy ulicą Batorego, Sulechowską i Trasą Północną został mocno zurbanizowany i w d

Utworzone: 2016-04-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 462 461
2016 459 459

List socjologów do wicepremiera Glińskiego w sprawie demokracji

Prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego LIST OTWARTY Szanowny Panie Profesorze, Zwracamy się do Pana jako badacza i byłego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którego jest Pan wieloletnim członkiem i na której czele stał Pan z powodzeniem w latach 2005–2011. Czyniąc to mamy na względzie demokratyczną przeszłość PTS, a także przywiązanie do wartości społeczeństwa obywatelskiego, znane i szeroko podzielane w naszym środowi

Utworzone: 2016-01-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 457 429
2016 457 429