Najpopularniejsze petycje w ostatnich 12 miesiącach.

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PILNE: Uczestnictwo młodzieży w Halowych Mistrzostwach Polski U18-U20 11-13.02 w RZESZOWIE

Polski Związek Lekkiej AtletykiMiasto Rzeszów oraz Sponsorzy i Partnerzy HMP Rzeszów 2022   To jest petycja w obronie sportowego ducha w młodych zawodnikach pragnących wziąć udział w Halowych Mistrzostwach Polski 11-13 lutego 2022 roku. Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił regulamin wykluczający z udziału zawodników bez tzw. „paszportów covidowych”.  Co ważne, ogłoszono to tak późno, że nawet zawodnicy, którzy zdecydowaliby się zaszczepić, by wziąć udział nie zdążą uzyskać "paszportów covido

Utworzone: 2022-02-08 Statystyki

Petycja do Kancelarii Premiera o przygotowanie Ustawy, która zapewniłaby refundację NFZ zabiegu in vitro, a także innych metod leczenia niepłodności.

Zwracam się o poparcie petycji. Chcemy przywrócenia refundacji in vitro dla niepłodnych małżeństw. In vitro nie zabija, in vitro daje życie! W Polsce około 20% par ma problem z poczęciem dziecka. Te pary chciałyby dać życie, dziecko jest dla nich największym wymarzonym skarbem i szczęściem. Obecnie dużo mówi się o rodzinie, a o problemie niepłodności ani słowa, mimo że dotyka tak wielu ludzi. Ludzie ci czują się wykluczeni że społeczeństwa, samotni w nierównej walce o dziecko. Dodatkowo bez żadn

Utworzone: 2018-06-02 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Petycja o jak najszybsze wprowadzenie odcinków "no kill" na wymienionych dorzeczach rzeki Odry na terenie okręgu PZW ZIelona góra

Z uwagi na zaistniałą sytuację na rzece Odrze, jako nieformalna grupa osób działających na rzecz przywrócenia życia w rzece, zwracamy się z prośbą o czasowe wprowadzenie systemu "No kill" (zakazu zabierania złowionych ryb) na wymienionych dorzeczach rzeki Odry na poniższych odcinkach:-Rzeka Obrzyca od ujścia do rzeki Odry do Jazu przepompowni Sadowo,-Kanał Nietkowicki od ujścia do rzeki Odry do mostu w miejscowości Bródki-Nietkowice,-Rzeka Bóbr od ujścia do rzeki Odry do zapory na zbiorniku "Rad

Utworzone: 2022-08-16 Statystyki

Zwiększenie częstotliwości kursów autobusów na terenie Gminy Zabierzów

Szanowna Pani Wójt! Szanowni Państwo Radni!   W imieniu mieszkańców sołectw obsługiwanych przez autobusy aglomeracyjne nr 238, 248, 258, 268 oraz 278 apelujemy o zwiększenie częstotliwości kursowania tychże linii. Wiosną 2022 roku Radni Gminy Zabierzów uchwalili dodatkowe środki na funkcjonowanie komunikacji autobusowej i nie zostały one dotychczas wykorzystane na ten cel. Uważamy, że zwiększenie liczby kursów na ww. liniach jest konieczne ze względu na wzrost liczby mieszkańców w ubiegłych l

Utworzone: 2022-10-06 Statystyki

Zmiana harmonogramu wywozu śmieci przez ZWIĄZKEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT”

Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie petycji dotyczącej zmiany harmonogramu wywozu odpadów, która zostanie złożona do Związku Międzygminnego „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” oraz w Gminach: Komorniki i Dopiewo. Harmonogram wywozu śmieci opublikowany 27.12.2022 roku na stronach gminy Komonirki oraz gminy Dopiewo, znacząco zredukował częstotliwość odbioru odpadów segregowalnych, tj. plastiku, papieru, szkła i bioodpadów. W rezultacie odpady te będą zalegały na naszych pos

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku

  Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku   Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składamy niniejszą petycję w interesie publicznym, żądając zaniechania łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Białymstoku.   My – niżej podpisani

Utworzone: 2022-02-08 Statystyki

SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 0-874 Warszawa   SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE zaproponowanej przez GDDKIA w studium korytarzowym 27.01.2022   Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec szokującej propozycji usytuowania drogi ekspresowej S7, która ma przebiegać przez miasto Myślenice, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum i wśród terenów mieszkaniowych. GDDKiA nie przedstawiło żadnej alternatywy - wszystkie sześć propozycji przebiega w tym s

Utworzone: 2022-02-23 Statystyki

Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Ostoja "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola"  leży w obrębie Rowniny Łowicko - Błońskiej. Obejmuje ona dwa nieduże kompleksy stawów rybnych otoczone siedliskami otwartymi, głównie polami uprawnymi. Stawy w Jaktorowie zasilane są rzeką Pisią Tuczną, zaś stawy w Kraśniczej Woli zasila rzeka bez nazwy. Stawy w Jaktorowie są czynnymi stawami hodowlanymi będącymi jednoczenie Rybacką Stacją Doświadczalną Łąki Jaktorowskie SGGW. Stawy w Kraśniczej Woli należą do Nadleśnictwa Chojnów i nie są gospodarczo wy

Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

Komitet Obrony Gietrzwałdu

Drodzy mieszkańcy oraz miłośnicy Gietrzwałdu.Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie. Za sprawą nietrafionych oraz z nikim nie konsultowanych decyzji powstają coraz to nowe inwestycje zaburzające harmonię i urok tego miejsca. Już od dłuższego czasu są o tym rozmowy niezadowolonych z tego co się dzieje mieszkańców, a także osób którym na sercu leży dobro naszej ur

Utworzone: 2022-12-31 Statystyki

NIE dla likwidacji wrocławskiej Harcerskiej Bazy Obozowej w Krzeczkowie nad jeziorem Niesłysz w Województwie Lubuskim.

Podpisz petycje w obronie kultowego zgrupowania wrocławskich obozów harcerskich. Stanowczo sprzeciwiamy się decyzji Nadleśnictwa Świebodzin, które po 45 latach usiłuje wyrzucić harcerzy z Krzeczkowa, uzasadniając to niebezpieczeństwem w postaci wieku drzewostanu, który mając ponad 100 lat zagraża bezpieczeństwu wypoczywających harcerzy. Uważamy że rolą nadleśnictwa jest odpowiednia gospodarka drzewna, w wyniku której Lasy Państwowe podcinają bądź wycinają elementy drzewostanu, które stanowią zag

Utworzone: 2022-08-03 Statystyki

Lekarze bez cenzury

Lekarze bez cenzury! Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie? Czy wiesz, że izby lekarskie od lat cenzurują lekarzy, a w tej chwili ograniczają wolność słowa tym, którzy w publicznych apelach i listach otwartych ośmielili się wyrazić odmienne zdanie odnośnie polityki zdrowotnej, którą forsuje rząd, jak również w

Utworzone: 2021-02-08 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NALEŻYTEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO

Podmiot wnoszący petycję: grupa mieszkańców Gminy Luzino Adresat: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer              Zwracamy się do Pana oraz pozostałych przedstawicieli władz Gminy Luzino z petycją o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do poprawy dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez Klinikę Zdrowia w Luzinie, która, w naszej opinii, jest dalece niewystarczająca.            Władze publiczne, w tym samorząd terytorialny, są konstytucyjnie zobowiązane do zapewnienia obywatelom równe

Utworzone: 2023-01-09 Statystyki

Petycja pracowników GO Sport Polska Sp. z o. o

Warszawa, 30 Kwietnia 2022 r. Pracownicy, współpracownicy, sygnatariusze GO Sport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie Reprezentowani przez: Ihora Borsukyvych Michała Boratyńskiego Krzysztofa Należytego Szanowny Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa   PETYCJA ZBIOROWA Szanowny Panie Ministrze! My, niżej podpisani pracownicy przedsiębiorstwa GO Sport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000028260), działając w imi

Utworzone: 2022-04-30 Statystyki

Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach

W imieniu wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki żądamy zrealizowania zobowiązania Rządu RP z 2018 r. zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników szkolnictwa wyższego i instytutów. Zapowiadany wzrost wynagrodzeń o 30% został rozłożony na trzy lata. W ciągu dwóch lat (2019-2020) w szkolnictwie wyższym zrealizowano jedynie wzrost o 13%. W roku 2021 zaniechano dalszych regulacji, a w 2022 r. brak jest prognoz wywiązania się ze złożonych zobowiązań. Zwracamy uwagę na pilną potrzebę

Utworzone: 2021-12-15 Statystyki

STOP 5G W POLSCE!

Już w NAJBLIŻSZY WTOREK kończą się społeczne konsultacje przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) ws. aukcji częstotliwości 5G 3,4-3,8 GHz. UKE chce sprzedać za grube pieniądze nowe częstotliwości operatorom i stawić im warunek, aby bardzo szybko zamontowali ogrom nowych anten 5G w celu pokrycia promieniowaniem praktycznie całego kraju. Powiedzmy temu NIE! Nie chcemy szkodliwego promieniowania 5G w Polsce! Nie chcemy cyfrowej niewoli i kontroli wszystkiego przez Internet rzeczy 5G! Nie ch

Utworzone: 2023-01-28 Statystyki

Apel do Ministra Zdrowia o zmiany w Projekcie dotyczące refundacji wymienników ciepła i wilgoci (HME) oraz plastrów i rurek silikonowych dla osób po usunięciu krtani.

Bardzo dziękujemy za wzięcie pod uwagę potrzeb grupy pacjentów, która do tej pory była pomijana. To przełomowy krok w opiece nad osobami żyjącymi z tracheostomą w naszym kraju. Zaproponowane rozwiązanie jest niewystarczające, a zaplanowane kwoty zbyt niskie, aby zadbać o zdrowie osób z tracheostomą. Apelujemy do Pana Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w Projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 8.07.2022 r. Nr w wyk

Utworzone: 2022-07-12 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

Ratuj Miłosza i Malwę, zagrożone dęby ze Starej Miłosny!

Ratuj Miłosza i Malwę, zakochane dęby ze Starej Miłosny!  Stara Miłosna - zielone osiedle na obrzeżach Warszawy pełne drzew, ptaków, owadów, świeżego powietrza, przechodzi do historii. Dzielnica systematycznie zmienia się na niekorzyść, a inwestycje budowlane wchodzą na teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Coraz więcej tu bloków, zabetonowanych ulic, hałasu i smogu, coraz mniej zieleni drzew i krzewów. Osiedle otoczone jest przez  wielopasmowe WOW, S17 oraz Trakt Brzeski, z przykrością zauw

Utworzone: 2022-10-24 Statystyki

LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ W SPRAWIE REPRESJI WOBEC OSÓB NIOSĄCYCH POMOC HUMANITARNĄ

  Szanowni Państwo, Studentka Uniwersytetu Warszawskiego padła ofiarą represji politycznych, niosąc pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Jako społeczność UW solidaryzujemy się z zatrzymaną i innymi pokrzywdzonymi oraz chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich represji. 25 marca 2022 roku, w trakcie akcji humanitarnej prowadzonej przy granicy z Białorusią przez wolontariuszy i wolontariuszki współpracujące z Grupą Granica i Klubem Inteligencji Katolickiej, zatrzymana został

Utworzone: 2022-04-03 Statystyki