Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Remont bytomskiej stacji kolejowej - petycja ws. zadbania o jakość wykonania

Do szanownych decydentów odpowiedzialnych za remont głównej bytomskiej stacji kolejowej.   My, niżej podpisani obywatelki i obywatele apelujemy, by zbliżający się remont wykonano z najlepszych materiałów, z szacunkiem dla zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury, a także by w rezultacie przyczynił się on do poprawy dostępności samej stacji oraz jej otoczenia. Apelujemy:   1. O zachowanie i zabezpieczenie oraz udrożnienie tuneli pod dworcem tak, by łączyły podzielone koleją obie stro

Utworzone: 2021-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1236 1196
24 godzin 4 4

STOP sprzedaży terenu przy ul. Kamieńskiego przy Szkole nr 20. Chcemy budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego!

Mieszkańcy Wrocławiapodpisani bezpośrednio pod petycją oraz na listach podpisów (listy podpisów w załączeniu),przy wsparciu Komitetu Społecznego Mieszkańców popierającego budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Henryka Kamieńskiegow północnej części Wrocławiana Osiedlu Karłowice - Różanka Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk Sukiennice 950-109 Wrocław PETYCJA w sprawie: wstrzymania sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wrocław nieruchomości położonej w rejonie ul. Henryka Mich

Utworzone: 2021-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 649 645
24 godzin 4 4

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5432 5397
24 godzin 4 4

Żądamy natychmiastowego Powrotu wszystkich uczniów do Szkół

Sz. P. Mateusz Morawiecki PREZES RADY MINISTRÓW Sz. P. Adam Niedzielski  MINISTER ZDROWIA   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!   My, jako Obywatele Rzeczypospolitej Polski, nieformalna organizacja "Wolni Uczniowie" reprezentujący środowiska uczniów oraz uczniowie domagamy się NATYCHMIASTOWEGO powrotu do szkół wszystkich uczniów i wszystkich klas na całym terenie Rzeczypospolitej Polski. Rozumiemy, iż Waszym zdaniem takie rozwiązanie jak zamknięcie Szkół może spowodować zachamow

Utworzone: 2021-01-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 814 798
24 godzin 4 4

Pojazdy LPG w strefach czystego transportu!

Czy chcesz by ZABRONIONO Ci WJAZDU DO MIASTA autem z silnikiem benzynowym? Czy dysponujesz kwotą ponad 100 000 zł na auto elektryczne/wodorowe? Czy Ty i Twoje dziecko w czasach pandemii chcecie przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej? Rząd WYKREŚLIŁ ZAPIS o możliwości wjazdu pojazdów z instalacją LPG do stref czystego transportu, które pojawią się w większości polskich miast w 2021 r. Nie chcesz zostać ZMUSZONY do kupna elektryka lub korzystania z komunikacji miejskiej? Samochód jest

Utworzone: 2021-01-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1743 1735
24 godzin 4 3

Nie dla wycinki drzew na ulicach Meissnera i Młyńskiej w Krakowie.

Szanowni Państwo.    W związku z budową linii tramwajowej Meissnera - Mistrzejowice w Krakowie, urzędnicy wymyślili, że przy okazji całkowicie przebudują również ulice Meissnera i Młyńską zamieniając je w betonowe koryto autostradowe podobne do Al. Bora-Komorowskiego. W związku z tym projektem zaplanowano wycięcie 894 drzew, głównie na pasie zieleni oddzielającym ulice Meissnera i Młyńską od chodników. Pas zieleni wraz drzewami ma zniknąć a zamiast tego jezdnie mają zostać poszerzone. Urzędni

Utworzone: 2021-01-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1417 1395
24 godzin 4 4

Budowa tunelu w Wejherowie tzw. Węzła Zryw pod DK 6

Akcja społeczna – ZRYW NA ŚMIECHOWIE Zwracam się do GDDKiA, jako właściciela drogi krajowej nr 6, z APELEM o budowę na DK6 w Wejherowie bezkolizyjnego węzła ZRYW w dzielnicy Śmiechowo. Krajowa „szóstka” rozcina Wejherowo na pół, powodując znaczne trudności komunikacyjne dla mieszkańców, szczególnie we wschodniej części miasta w Śmiechowie. Z tego powodu tak ważne jest wykonanie na DK6 bezkolizyjnego węzła drogowego. ZRYW NA ŚMIECHOWIE ma charakter społeczny, to ruch mieszkańców, aktywistów i rad

Utworzone: 2021-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 639 637
24 godzin 4 4

List Komitetu Biologii Molekularnej PAN w sprawie zasad zatrudniania w grantach NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16 30-312 Kraków List ten ma na celu wyrażenie sprzeciwu środowiska naukowego wobec wprowadzanych nowych regulacji zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dotyczy on zapisu w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 20

Utworzone: 2020-08-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 587 579
24 godzin 4 3

SULECHÓW GMINĄ PRZYJAZNĄ ZWIERZĘTOM

Szanowni Państwo. Nasza gmina corocznie uchwala program przeciwdziałania i zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki finansowe skierowane są w szczególności na utrzymanie i leczenie zwierząt przebywających w schronisku. W żaden sposób nie rozwiązuje to problemu bezdomności zwierząt. Jedyną i skuteczną metodą przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest  zmniejszenie jej populacji poprzez kastrację/sterylizację zarówno wolno żyjących kotów (kotka może mieć trzy mioty w roku, średnio po 3 maluszki)

Utworzone: 2021-04-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 143 143
24 godzin 3 3

MANIFEST SPOŁECZNY - WYRAŹ SPRZECIW WOBEC NARUSZANIA PRAWA DO PRYWATNOŚCI

WOPPiPINICJATYWA STAJĄCA W OBRONIE PRAW PRYWATNYCH I PODSTAWOWYCH, przynależnych każdej istocie ludzkiej z natury a także z nadania w obrębie systemu demokratycznego.  RODACY ŁĄCZMY SIĘ W DOBRYM I WSPÓLNYM CELU, DZIAŁAJMY! (Pamiętaj: Aby Twój głos był zaliczony, po podpisaniu petycji nie zapomnij potwierdzić tego po przez link wysyłany automatycznie przez stronę na Twój email)  Manifest Społeczny Ma na celu wyraźne wyartykułowanie sprzeciwu wobec procederowi prowadzonemu przez GUS, a jaki ma ob

Utworzone: 2021-04-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 36 33
24 godzin 3 3