Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja o ochronę inwestorów indywidualnych spółki AB Inter Rao Lietuva

Szanowni Państwo, Ministerstwo Aktywów Państwowych Rzeczpospolitej Polskiej, Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Piszemy jako inwestorzy indywidualni i sympatycy spółki AB Inter Rao Lietuva, działającej na Litwie, a notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ta posiadając zróżnicowany akcjonariat, którego 80% należało do dużych podmiotów, 20% miała także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorzy indywidualni nie mieli możliwości spodziewać się

Utworzone: 2022-06-26 Statystyki

Petycja w sprawie dofinansowania do In Vitro dla miasta Wałbrzych

Prawie 1,5miliona par w Polsce boryka się z niepłodnością... Ile par w Wałbrzychu? Nie ma takich danych. Temat niepłodności jest tematem bardzo ciężkim... Często wstydzimy się o tym mówić w trakcie gdy co chwila jesteśmy zasypywani pytaniami a kiedy Wy? Kiedy się wkońcu zdecydujecie....Nie ma nic bardziej frustrującego!!!! Nikt się nie zastanawia ile bólu sprawia takim parom. Posiadanie potomstwa dla wielu jest jednym z największych pragnień. Pragnienie stworzenia prawdziwej rodziny jest tak int

Utworzone: 2022-06-05 Statystyki

Zakup AED ze środków publicznych w Gminie Dębno - zachodniopomorskie

Jak wpłynąć na to, by defibrylator znalazł się w przestrzeni publicznej? Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do włodarzy miasta lub zarządcy terenu z prośbą o uwzględnienie takiej inwestycji w budżecie. Zgłaszaliśmy sprawę wielokrotnie do włodarzy miasta, lecz za każdym razem na głosowaniu radni byli przeciw .  Zacznijmy od początku . Co to jest AED i kiedy się go używa?  W języku polskim skrót ten definiowany jest jako Automatyczny Elektroniczny Defibrylator. Jest to urządzenie w pełni

Utworzone: 2022-05-27 Statystyki

Przyspieszenie prac nad dostępem do refundacji Voxzogo w Polsce

Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Zwracamy się z apelem o przyspieszenie prac nad dostępem do refundowanej Terapii produktem leczniczym Voxzogo w Polsce. Jednocześnie wnosimy o objęcie refundacją wszystkich pacjentów spełniających kryteria Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z zaleceniami producenta, achondroplazja u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których nasady kości długiej nie są zamknięte, potwierdzona badaniami genetycznymi. Achondroplazja to rzad

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Nie dla flagi ukraińskiej na państwowych urzędach polskich

W ramach tzw. solidarności z Ukrainą w Polsce zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu flagi ukraińskie dumnie powiewające przed polskimi urzędami - budynkami państwowymi, które powinny być traktowane jako reprezentacyjne; reprezentujące państwo polskie, nie ukraińskie.  Jaki jest cel wywieszania flagi ukraińskiej przed polskim urzędem i jaki ma to wpływ na pomoc uchodźcom? W żadnym innym kraju na świecie, które również angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy nie widnieją flagi Ukrainy przed urzę

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Nie dla traktatu WHO

SPRZECIW SPOŁECZNY My Naród Polski, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. W przypadku trudności proceduralnych w złożeniu sprzeciwu, wzyw

Utworzone: 2022-02-22 Statystyki

Petycja do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie zatrzymania wycinki drzew na terenie miasta.

Szanowna Pani Irena Weber-Grelecka przewodnicząca rady miejskiej w Krynicy-Zdroju Szanowni Państwo Bogdan Bębenek, Katarzyna Zygmunt wiceprzewodniczący rady miejskiej w Krynicy-Zdroju Szanowni Państwo Marta Gałęziowska, Iwona Grzebyk-Dulak, Małgorzata Król, Maria Krzeszowska, Robert Kubiczek, Robert Łaś, Maria Lelito, Beata Oleksy, Urszula Prusak, Danuta Świętek, Grzegorz Szela, Michał Trojanowicz radni rady miejskiej w Krynicy-Zdroju. W Krynicy – Zdroju, Perle Uzdrowisk Polskich, w naszym mieśc

Utworzone: 2022-02-17 Statystyki

Petycja w obronie ściganych dyscyplinarnie lekarzy

W związku z prowadzonymi przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej - lekarza Grzegorza Wronę postępowaniami dyscyplinarnymi w stosunku do: lek. Pawła Basiukiewicza lek. Katarzyny Bross-Walderdorff lek. Dominiki Car lek. Sławomira Czekałowskiego lek. Antoniego Dwornika lek. Tomasza Dmochowskiego lek. Joanny Hajduklek lek. Michała Hajduka prof. Andrzeja Frydrychowskiego lek. Anny Furmaniuk lek. Eweliny Gierszewskiej lek. Piotra Iwulskiego lek. Agnieszki Jędraszko lek. Grzegorza Klasy lek. Marty

Utworzone: 2022-02-17 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia spójnego systemu tras rowerowych w Szczecinie.

Wizja rozwoju miasta ekologicznego i zielonego, związana z wdrażaniem marki Szczecin Floating Garden 2050 nie jest możliwa do zrealizowania bez podjęcia konkretnych działań, w tym również tych o charakterze  transportowym. Stale narastająca liczba  samochodów powoduje, że Szczecin zamienia się w miasto, które z ekologią ma coraz mniej wspólnego.  Wybór samochodu jako środka transportu wynika często  z faktu, iż jest to względnie najlepsza możliwa opcja, uwzględniając czas dojazdu, wygodę i bezpi

Utworzone: 2022-02-10 Statystyki

STOP barbarzyńskiej wycince 120 drzew w Chociwlu

Do Rady Miejskiej w Chciwlu ul. Armii Krajowej 52, Chociwel   Szanowni Państwo,   Z niepokojem przyjmujemy plany Gminy Chociwel dotyczące przebudowy ul. Wolności. Z jednej strony nie kwestionujemy potrzeby poprawy stanu technicznego drogi, ale z drugiej strony nie zgadzamy się na wycinkę ponad 120 lip w obrębie planowanej inwestycji.   Te drzewa to jest wspólne dobro, zielona infrastruktura Gminy Chociwel. Żadne nasadzenia kompensacyjne nie zrekompensują wycinki tych pięknych, dorodnych drzew.

Utworzone: 2022-02-04 Statystyki

Petycja w sprawie planu likwidacji Ośrodka dla dzieci niesłyszących w Olsztynie

                                                                                                Olsztyn, dn.06.01.2022 PETYCJA  W SPRAWIE PLANU LIKWIDACJI OŚRODKA DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE      Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn Szanowny Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Rada Miasta Olsztyna   My, rodzice i członkowie rodzin dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Olsztynie, a także mi

Utworzone: 2022-01-06 Statystyki

CAŁKOWITY ZAKAZ PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z FAJERWERKÓW I PETARD HUKOWYCH W POLSCE

Huk oraz zanieszyczenie środowiska naturalnego czynią potężne spustoszenie w obszarze ekologii, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego i powietrza, które są już wyjątkowo obciążone zanieszczyszczeniami oraz smogiem czyniącymi je niezwykle szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Hałas jest równocześnie nader niebezpieczny dla zwierząt będących kluczowym elementem ekosystemu.  Rownocześnie hałas powodowany przez petardy hukowe i fajerwerki stanowi potężne zagrożeni

Utworzone: 2021-12-31 Statystyki

Petycja do Prezydenta Wrocławia o zwiększenie w 2022 r. środków na finansowanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów i psów stanowiących własność mieszkańców Wrocławia

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy. Najbardziej efektywną i humanitarną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt jest ich sterylizacja/kastracja. Metoda ta zmniejsza także wydatki gminy ponoszone na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami. Niezbędnym elementem ograniczania bezdomności zwierząt jest sterylizacja tzw. zwierząt właścicielskich. Przyczyniają się one do powiększania populacji bezdomnych psów i kotów, główni

Utworzone: 2021-12-19 Statystyki

Uniewinnienie Beaty Pasik

Wyrażam poparcie dla wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie działań mających na celu uniewinnienie Beaty Pasik. Beata Pasik padła ofiarą nieporadności oraz rażącej niekompetencji Polskiego wymiaru sprawiedliwości.  Została oskarżona o udział w zabójstwie oraz usiłowanie zabójstwa, konsekwencją tego została niewinnie skazana na 25 lat pozbawienia wolności na podstawie zeznań jednej osoby, mimo braku dowodów oraz alibi na to, że nie uczestniczyła w przestępstwie. Pierwsze dwa wyroki w sprawie Beat

Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy Złocieńca wg. wariantu nr 4

                                                        Petycja do:                                                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                Oddział w Szczecinie.                                                 al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.                                                              PETYCJA "NIE" dla wariantu nr IV ( żółty)  obwodnicy  Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 Szanowni Państwo! W imie

Utworzone: 2021-11-29 Statystyki

Elena chce do Mamy .

Szanowni Państwo.     W imieniu Elizy Rzun, mamy Eleny siłowo  wyrwanej ze swojego centrum życiowego, od kochającej  mamy i bliskiej rodziny, z którą jest  silnie związana uczuciowo, ze środowiska rówieśniczego w przedszkolu, gdzie była bardzo lubiana   zwracamy się z prośbą o pomoc.       Elena jasno i otwarcie mówiła,że chce być z mamą  w Polsce, że kocha tylko mamę. Słowa wypowiadane przez Elenę są  szczere płynące prosto z serca. Mama to najważniejsza osoba  w życiu dziecka .   Niestety nikt

Utworzone: 2021-11-06 Statystyki

METRO NA BIAŁOŁĘKĘ

                                                  Do Władz m. st. Warszawy oraz Rady m. st. Warszawy My, Białołęczanie, mamy dość traktowania nas przez władze Warszawy, jak mieszkańców trzeciej kategorii. Od wielu lat, szczególnie przed wyborami, Ratusz mami nas obietnicami efektywniejszej łączności z pozostałymi dzielnicami. Pomimo hucznych zapowiedzi, nadal tkwimy w komunikacyjnym marazmie. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy potrzebę doprowadzenia metra do naszej dynamicznie rozwijającej się dzieln

Utworzone: 2021-10-14 Statystyki

w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany Studium i MPZP obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II

Wnoszący: w imieniu mieszkańców i ich interesie publicznym Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - reprezentowanej przez Przewodniczącą klubu Katarzynę Górską-Manczenko     Szanowny Pan  Rafał Trzaskowski   Prezydent m.st. Warszawy   PETYCJA    w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Utworzone: 2021-06-24 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

Zwiększamy dostępność do toalet

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii   Marzec, miesiąc kobiet, to świetny moment aby pochylić się nad tematem rzadko poruszanym, a ważnym bo wpływającym na jakość życia milionów dziewczynek i kobiet w Polsce. Tym tematem jest ograniczona dostępność kobiet do toalet w miejscach publicznych. Dostępność do toalet wciąż jest tematem tabu, czego konsekwencją są przepisy, które nie odpowiadają na współczesne potrzeby. Uważamy, że należy je zmi

Utworzone: 2021-03-07 Statystyki