Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NOWA SZKOŁA INTEGRACYJNA NA BIELANACH

Zwracam się z Prośbą o poparcie w utworzeniu dodatkowej szkoły integracyjnej na BIELANACH w budynku na Wrzeciono 24 po nieczynnym gimnazjum. W obecnych 3 szkołach integracyjnych nie ma miejsc dla potrzebujących dzieci, dzieci z orzeczeniem dzieci muszą chodzić do przeładowanych ogólnych szkoł, gdzie jeden wspomagający nauczyciel jest na 3 uczniów, a klasy są po 24/ 26os, dzieci z problemami potrzebują małych klas z podobnymi potrzebami. Dodatkowa szkoła podstawowa INTEGRACYJNA była by idealna by

Utworzone: 2022-05-19 Statystyki

Petycja o zwołanie Walnego Zgromadzenia LSM

My niżej podpisami członkowie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej żądamy, zgodnie z zapisami    § 20 ust 2 i 2a Statutu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołania V i VI części Walnego Zgromadzenia. Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął we wrześniu 2020roku wątpliwą prawnie decyzję o przerwaniu Walnego Zgromadzenia tłumacząc to troską o zdrowie członków Spółdzielni.  Późniejsze działania Zarządu i osób przypisujących sobie prawo działania jako Rada Nadzorcza zostały bardzo źle o

Utworzone: 2022-05-11 Statystyki

Rozszerzenie fakultetów oraz umożliwienie korzystania z boiska sportowego APSL

Treść petycji: Szanowny Panie Rektorze, my niżej podpisani studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku zwracamy się z prośbą o rozszerzenie oferty fakultetów zaproponowaną przez Studium Wychowania Fizycznego na rok 2022. Swoją prośbę motywujemy chęcią rozwijania umiejętności sportowych, dbania o zdrowie fizyczne, integracją z studentami innych narodowości poprzez zdrową rywalizację. Fundamentalnym prawem każdego studenta jest prawo do nauki i poszerzania swojej wiedzy za co jesteśmy dozgonnie wdzięcz

Utworzone: 2022-05-09 Statystyki

Remont generalny drogi 1453D Ludgierzowice - Złotów

My, niżej podpisani, codzienni użytkownicy drogi 1453D, na odcinku Ludgierzowice - Złotów, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z jej złym stanem technicznym. Droga jest dziurawa na całej swojej długości i szerokości. Dodatkowo pojawiają się niebezpieczne falowania drogi, mogące skutkować utratą kontroli nad pojazdem, pomimo zastosowania się do znaków ograniczających prędkość. Ilość dziur jest tak duża, że nie da się ominąć ich wszytkich nie wjeżdżając na przeciwny p

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Petycja o przywrócenie Juwenaliów na Uniwersytecie Wrocławskim

Szanowny Panie Rektorze, społeczność studencka została poinformowana, jakoby Juwenalia, święto studentów, zostały na obecny rok odwołane. Nie rozumiemy powodu podjęcia tej decyzji; decyzji, która przerywa wielowiekową tradycję, tak istotną dla całej społeczności akademickiej. Jesteśmy zdania, że to coroczne święto nie powinno zostać odwołane, zważając na to, że od przeszło dwóch lat młodzi ludzie byli pozbawiani wzajemnego kontaktu i aktywnego życia w społeczeństwie. Lata, w których młody umysł

Utworzone: 2022-05-06 Statystyki

Apel o zwolnienie ukraińskich uczniów uchodźczych z egzaminu ósmoklasisty

Apel do Ministra Edukacji i Nauki i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:   Za bezduszne uważamy przepisy narzucające ukraińskim uczniom uchodźczym obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.   Nieetyczne i całkowicie pozbawione empatii jest zmuszanie młodych ludzi, którzy tak niedawno uciekli przed wojną, stracili poczucie bezpieczeństwa i dach nad głową, a w końcu znaleźli się poza swoim krajem, by pod rygorem straty roku nauki podchodzili do decydującego o ich szkolne

Utworzone: 2022-04-02 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 Myślenice-Kraków na terenach gminy Kraków

Petycja jest głosem sprzeciwu zaniepokojonych mieszkańców południowych obszarów Krakowa i okolic, wobec zaprezentowanych w dniu 27 stycznia 2022 r. przez GDDKiA wstępnych lokalizacji korytarzy pod przyszłą drogę ekspresową S7, uzupełniającą brakujący jej fragment od Myślenic do Krakowa, które przebiegają w obrębie granic miasta Kraków. Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajob

Utworzone: 2022-02-06 Statystyki

Apel o strefę ciszy na Solinie

Apel o utrzymanie zakazu używania silników spalinowych na ZALEWIE SOLIŃSKIM Ratujmy to, co jeszcze da się uratować. "NIE" dla łodzi motorowych na Zalewie Solińskim Zalew jest również zbiornikiem wody pitnej dla mieszkańców  

Utworzone: 2022-04-28 Statystyki

Suwalszczyzna Na Warcie zwraca się z prośbą do suwalskich mediów o poinformowanie obywateli w temacie "Traktatu WHO", skutków jego podpisania i możliwości wyrażenia sprzeciwu.

W imieniu mieszkańców Suwalszczyzny zwracamy się do lokalnych mediów: Radio 5, Kuriera Suwalskiego, Suwałki Info, Niebywałe Suwałki, Gazety Współczesnej, Pogodne Suwałki, Dwutygodnika Suwalskiego z petycją o prawdę w mediach, nagłośnienie tematu traktatu antypandemicznego WHO, petycji Pani Katarzyny Tarnawy – Gwóźdź „ Nie dla WHO” w sprawie tegoż traktatu oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniu dla suwerenności i podstawowych wolności oraz praw człowieka płynącemu z polityki globalizmu wpro

Utworzone: 2022-05-16 Statystyki

NIE dla nazwy ulicy Przy Torach na osiedlu Aurora

Zwracamy się do Radnych Dzielnicy Włochy w Warszawie o zmianę niedawno uchwalonej nazwy ulicy Przy Torach , przy której usytuowane są budynki D oraz C na osiedlu Aurora. Budynki D oraz C nie znajdują się bezpośrednio przy torach ,a jedynie w ich pobliżu, więc to dla nas mieszkańców zupełnie irracjonalna i szkodliwa nazwa. Wnosimy o zmianę nazwy ulicy na jedną z propozycji mieszkańców, wybraną podczas głosowania ankietowego. Zagłosowało łącznie 114 osób, a wyniki przedstawiły się następująco:Ul.

Utworzone: 2022-05-13 Statystyki