Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE DLA PRZYWILEJÓW DLA BISKUPA SUSKIEGO !!!!

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Marszałku, domagamy się pozbawienia księdza biskupa Andrzeja Suskiego wszystkich tytułów, honorów, stanowisk i odznaczeń. Uważamy, że utrzymanie tych przywilejów jest skandaliczne i przynosi wstyd naszemu miastu na arenie polskiej i międzynarodowej. Honorowanie biskupa Suskiego przez Panów jest policzkiem wymierzonym ofiarom przestępstw seksualnych. Wyróżniany przez samorządy biskup, od lat wiedział, że Mariusz Milewski jest ofiarą pedofila - księdza Pe

Utworzone: 2022-10-14 Statystyki

Przywróćmy życie Odrze!

    Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrówal. Ujazdowskie 1/3 00 – 583, Warszawa   Szanowna Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiskaul. Wawelska 52/54 00 – 922, Warszawa   Szanowna Pani Beata Olejarz Prezes ZG Polskiego Związku Wędkarskiegoul. Twarda 42 00 – 831 Warszawa Szanowny/a Pan/i ....................... Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59a 00 – 848 Warszawa   Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa my – wędkarze, miłośnicy rze

Utworzone: 2022-08-17 Statystyki

Ocalmy augustowskie kasztanowce przed wycinką powiatu

Zarząd Powiatu AugustowskiegoStarosta Jarosław SzlaszyńskiWicestarosta Dariusz Szkłądź PETYCJA W SPRAWIE OCALENIA KASZTANOWCÓW NA ULICY KOŚCIELNEJ W AUGUSTOWIE PRZED WYCINKĄ POWIATU My, niżej podpisani, zwracamy się do Zarządu Powiatu Augustowskiego z apelem o rezygnację z wycinki pięknych kasztanowców towarzyszących nam od dziesięcioleci na ulicy Kościelnej. Zwracamy się z petycją o natychmiastową zmianę planów, pozostawienie naszych kasztanowców i przeprowadzenie remontu z najwyższą dbałością

Utworzone: 2022-08-05 Statystyki

Przyspieszenie prac nad dostępem do refundacji Voxzogo w Polsce

Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Zwracamy się z apelem o przyspieszenie prac nad dostępem do refundowanej Terapii produktem leczniczym Voxzogo w Polsce. Jednocześnie wnosimy o objęcie refundacją wszystkich pacjentów spełniających kryteria Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z zaleceniami producenta, achondroplazja u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których nasady kości długiej nie są zamknięte, potwierdzona badaniami genetycznymi. Achondroplazja to rzad

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Refundacja pompy insulinowej Accu Chek Solo oraz modułów infuzyjnych

Adam Niedzielski Minister Zdrowia   Szanowny Panie Ministrze, My rodzice chorych dzieci na cukrzycę typu 1, dorośli chorzy, przyjaciele chorych ale też społeczność widząca skutki tej choroby zwracamy się do Państwa z prośbą o refundację pompy insulinowej i modułów infuzyjnych Accu Check Solo. Jest to niewielka, bezdrenowa pompa, którą w prosty i łatwy sposób można założyć i zdjąć. Wielu chorych jest użytkownikami tradycyjnych pomp insulinowych, natomiast posiadają wiedzę, iż na polski rynek wp

Utworzone: 2020-11-12 Statystyki

Prośba o utrzymanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość

Zwracamy się z prośbą o utrzymanie uchwały Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zamośćz dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacjicelowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na teranie Miasta Zamośćoraz Uchwałę Nr XXXIX/592/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 zmieniającąUchwałę Nr XV/ 266/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2019r. w sprawiewysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącychż

Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

Przeciw likwidacji terenów zielonych i ogrodów działkowych w obrębie ulic: Bułgarska, Serbska, Słowiańska, Harcerzy, Arkońska w Szczecinie.

                          Rada Miasta Szczecin                           Plac Armii Krajowej 1                           71-456 Szczecin   Szanowni Państwo,  powstał projekt planu zagospodarowania przestrzennego Arkońskie-Niemierzym-Harcerzy  w Szczecinie. Obejmuje on obszar ograniczony ulicami Arkońska, Bułgarska, Słowiańska, Fałata, Harcerzy oraz granicami Zespołu Parków Kasprowicza-Arkońskie.    Teren ten ma zostać przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, zabudowę jedno

Utworzone: 2022-09-02 Statystyki

ZAKAZ GLIFOSATU W POLSCE

Żądamy natychmiastowego zakazu używania rakotwórczego glifosatu oraz wszelkich środków zawierających glifosat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Glifosat pod różnymi nazwami handlowymi m.inn. “Roundup” ( używany przez rolników czy prywatne osoby na działkach), Cosmix ( używany przez Polskie Koleje) jest używany jako środek do zwalczania chwastów. Obok chwastów środek ten zabija również cały mikrobiom gleby, przenika do wody, do plonów, roślin, owoców, warzyw, zwierząt oraz ludzi i zabija czło

Utworzone: 2022-05-30 Statystyki

Osobiste poszukiwania genealogiczne i digitalizacja ksiąg w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu

       Jego Ekscelencja Metropolita Przemyski        Arcybiskup Adam Szal    "My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie samodzielnych poszukiwań w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu oraz o zgodę na spis i digitalizację ksiąg metrykalnych i innych dokumentów.  Obecnie dostęp do zasobów Archiwum Archidiecezjalnego posiadają tylko 2 firmy profesjonalnie zajmujące się genealogią. Opcja płatnych kwerend jest dobrym pomysłem, ale nie powinna być jedyną możliwoś

Utworzone: 2021-02-09 Statystyki

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEJ DYMISJI RZĄDU PIS POPRZEZ REFERENDUM

Obserwując eskalującą falę nienawiści oraz przemocy rządu wobec obywateli, żądamy natychmiastowego podania się do dymisji przez rząd PIS.  Nie ma zgody obywateli będących suwerenem, a więc najwyższą władzą i właścicielem kraju, na dalsze wykorzystywanie nas do swoich nieetycznych celów.  Nie zgadzamy się na okradanie kraju, niekorzystne rozporządzanie naszym mieniem, zaciąganie kolejnych zobowiązań, które spłacać będą nasze pokolenia. Nie ma naszej zgody na szczucie ludzi na siebie, nakręcanie s

Utworzone: 2020-10-28 Statystyki