Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź!  

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Premier Rządu RP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8       „Lach bez konia jak ciało bez duszy”       Szanowny Panie Premierze, Państwo Posłanki i Posłowie Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu ustawy obywatelskiej o ochronie humanitarnej domowych koni, osłów i mułów.     Wolą narodu polskiego żądamy,

Utworzone: 2017-01-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 52175 46628
30 dni 30 28

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza im. Arka Szarańca

Do wiadomości:Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Główny PTTK Wyrażam poparcie dla inicjatywy utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej im. Arkadiusza Szarańca na terenie Warszawy lub okolic.     UZASADNIENIE Arkadiusz Szaraniec był ekologiem, pisarzem i teatrologiem.  Prowadził warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej twórczości i poprzez działalność edukacyjną przybliżał piękno i różnorodność natury. Był osobą silnie zaangażowaną w ochronę dzikiej przyrody, tak

Utworzone: 2021-02-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 126 123
30 dni 29 29

Graffiti na Gocławiu

Warszawa, 8 kwietnia 2021Szanowny PanTomasz KucharskiBurmistrz Dzielnicy Praga PołudnieUlica Grochowska 274 03-841 Warszawa     Petycja My niżej podpisani mieszkańcy i mieszkanki Gocławia zaniepokojeni występowaniem licznych aktów wandalizmu w postaci nielegalnego graffiti, które jest powszechne na naszym osiedlu oraz oszpeca krajobraz naszego kochanej okolicy. Apelujemy o zajęcie się sprawą graffiti w przestrzeni miejskiej. Zauważyliśmy, że przestrzeń miejska jest pełna ilustracji, często zawi

Utworzone: 2021-04-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 34 34
30 dni 28 28

Nie dla fabryki w Puszczy Białowieskiej!

  Nie dla budowy fabryki w Puszczy Białowieskiej!       Kolejna niebezpieczna inwestycja w Puszczy Białowieskiej - po planach budowy zakładu pirolizy opon nadszedł czas fabryi pelletu. Inwestycja w gminie Narewka będzie miała negatywny wpływ na  ostoję dzikich zwierząt, w tym żubrów, rysia i orlika krzykliwego. Pozbawi również środków do życia lokalnych mieszkańców - rolników, którzy dokarmiają żubry, właścicieli agroturystyk i przewodników turystycznych, którzy pokazują turystom piękno puszcza

Utworzone: 2019-09-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 25414 23794
30 dni 28 26

PETYCJA kierowana do GDDKiA, GDOŚ, Min.Klimatu oraz Min.Infrasktruktury przeciwko wariantowi poprowadzenia drogi ekspresowej S10 przez najcenniejsze i najatrakcyjniejsze tereny Puszczy Bydgoskiej

Mieszkańcy Solca Kujawskiego proszą o poparcie PETYCJI kierowanej do GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD stanowiącej protest przeciwko wariantowi poprowadzenia drogi ekspresowej S10 przez najcenniejsze i najatrakcyjniejsze tereny Puszczy Bydgoskiej.   Dnia 24.02.2020 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Ponad 50-kilometrowa trasa w znacznej części ma przebiegać po zupełnie

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3591 3500
30 dni 27 27

Petycja w sprawie uprzątnięcia dzikich wysypisk

  Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Lubartowa, osoby odwiedzające Lubartów, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów   Adresat: Burmistrz Miasta Lubartów Szanowny Panie Burmistrzu,    W interesie własnym, a także w interesie mieszkańców Lubartowa i osób odwiedzających Lubartów, składamy petycję o uprzątnięcie terenów zielonych(poboczy), przylegających do chodników/ścieżek rowerowych, przy ulicach: Różana, Nowodworska, Gazowa, Lipowa, Parkowa, Akacjowa. Zwracamy się również o uprzątnięcie tere

Utworzone: 2021-04-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 32 31
30 dni 26 25

Walczymy o darmowe zajęcia Zumba na Żoliborzu

Mieszkańcy Warszawy                                           Warszawa, 30.03.2021                      reprezentowani przez: Aleksander Peszel                                                                                                                                                 Szanowny Pan                                                                            Paweł Michalec                                                                            Burmistrz dzielnicy Warszawa-Żolib

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 455 451
30 dni 26 26

STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM w Gminie Nurzec-Stacja

Prosimy o wsparcie protestu:  Protest - mieszkańców Gminy NURZEC-STACJA oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń, na bezpiecznym ruchu drogowym, a także na zachowaniu ekstensywnego rolnictwa i ekologicznego charakteru okolicy - przeciwko powstaniu fermy brojlerów na terenie wsi Siemichocze i Augustynka.   Szanowny Panie Wójcie, Radni Gminy NURZEC-STACJA   My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy BROJLERÓW we wsiach Siem

Utworzone: 2021-03-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1138 1096
30 dni 26 25

Wstrzymanie wycinki drzew w Barlinku

Szanowny Panie Burmistrzu, My, uczestnicy akcji społecznej #sercedladrzew, zatroskani mieszkańcy oraz odwiedzający Barlinek goście zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o ZAPRZESTANIE NIEUZASADNIONYCH WYCINEK DRZEW W BARLINKU.W szczególności prosimy o:1. Wybór  alternatywnego rozwiązania dla projektu „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy”, który nie spowoduje wycinki drzew przy ulicach Pełczyckiej i Dworcowej.2. Wstrzymani

Utworzone: 2021-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 425 405
30 dni 26 26

W obronie 200 letnich debow w miejscowosci Mirow,Gmina Szydłowiec

Apel do mieszkancow Mirowa o polecenie zgloszenia 200 letnich debow,ktore rosna w parku w okolicach podanej powyzej miejscowosci,powiat Szydłowiec o zgloszenie drzew do Urzedu Gminy jako pomnika przyrody w celu ich ochrony przed wycieciem i dewastacja.

Utworzone: 2021-04-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 78 74
30 dni 25 23