Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uporządkowanie boiska do koszykówki Różany Potok

Petycja skierowana do Zarządu USM Różany Potok, dw Rada Osiedla Umultowo My, mieszkańcy osiedla Różany Potok i okolic zwracamy się z prośbą o wykonanie n/w zmian na boisku do koszykówki na osiedlu Różany Potok usytuowanym przy ul. L. Ballenstedta. podniesienie i wyrównanie terenu wokół płyty boiska - teren jest nierówny a miejscami mamy kilkunastocentymetrowy betonowy uskok, sytuacja może prowadzić do b. niebezpiecznych kontuzji zabezpieczenie wejścia na boisku płotem i furtką - obecnie piłka po

Utworzone: 2022-05-30 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy Będzińskiego Centrum Przesiadkowego w Sportowej Dolinie

Panie Prezydencie, my, mieszkańcy Będzina wyrażamy swój sprzeciw przeciwko budowie Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Sportowej i Małobądzkiej w Będzinie. Uważamy lokalizację planowanego Centrum za niekorzystną z powodu odalenia od dworca kolejowego. Dobrze funkcjonujące Centrum Przesiadkowe z założenia powinno funkcjonować na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, oraz zachęcać do korzystania z komunikacji publicznej. Mimo budowy Centrum, do i z dworca PKP niestety łatwiej będzie dojech

Utworzone: 2022-04-26 Statystyki

Utwórzmy Rondo Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej w Warszawie

Michał KowalewskiWarszawski licealistai działacz społeczny                      Rada Miejska w Warszawie                     Urząd m.st. Warszawy                     pl. Bankowy 3/5                     00-950 Warszawa                                     Petycja Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11lipca 2014 roku o petycjach, my niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianęnazwy Ronda Żaba na Rondo Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.    

Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

Ograniczenie czasu pracy sklepu całodobowego Wincentego/Rydgiera

Zwracam się w imieniu mieszkańców sąsiadujących ze sklepem całodobowym na ul. Wincentego 7. W związku z coraz cieplejszymi wieczorami i tym samym coraz większą ilością klientów nocnych po ostatnim zebraniu Rady Osiedla postanowiliśmy zadziałać. Coraz głośniejsze i częstsze libacje, śpiewanie, kłótnie czy bijatyki uniemożliwiają nam, mieszkańcom odpoczynek. Nie ma możliwości zasnąć do 3 czasem 5 już nad ranem. Ludzie pracujący potrzebują snu aby normalnie funkcjonować... Dzieci aby się móc skupić

Utworzone: 2022-05-26 Statystyki

PETYCJA - REALIZACJA PROJEKTU GARBARNIA 2.0

REALIZACJA PROJEKTU GARBARNIA 2.0 – PETYCJA Aby zapewnić dalszy rozwój klubu oraz sportowej infrastruktury, ostatnie miesiące upłynęły na przygotowaniu i dokładnym opracowaniu koncepcji rozwoju Klubu na najbliższe lata. Uwzględnia ona powstanie Parku Sportowego Garbarnia przy aktywnym wsparciu ze strony władz Miasta Krakowa. Projekt Garbarnia 2.0 został stworzony z myślą o zapewnieniu korzyści zarówno dla naszego Klubu, Miasta Krakowa oraz jego mieszkańców. Poszczególne etapy planu tworzą spójną

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Chodniki przyjazne rolkarzom i wózkom. Petycja za całkowity ogólnopolski zakaz stosowania kostki fazowanej w przestrzeni publicznej

Adresat: Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, My, niżej podpisani sygnatariusze petycji wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o dokonanie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez dopisanie w rozdziale 8 „Chodniki” dodatkowego paragrafu 45 w brzmieniu: § 45. 1. Chodnik powinien być wykonany z równej niefazowanej nawierzchni i zapewniać komfortowe, bezpieczne warunki do po

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w Gminie Kąty Wrocławskie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach WrocławskichPani Anna Skórczak Radni Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiPani Gabriela Feldman   PETYCJAdotycząca podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/137/19 z dnia 30.05.2019 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej My niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie zwracamy się z petycją do radnych Rady Miejskiej w Kątach

Utworzone: 2022-06-20 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia polsko-słowackich autobusów transgranicznych w Tatrach

Szanowny PanWitold KozłowskiMarszałek Województwa Małopolskiego Vážená PaniErika JurinováPredsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Dyrekcja i urzędnicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Przewodnicząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie BEZPOŚREDNICH, CAŁOROCZNYCH, bezprzesiadkowych samorządowych autobusów transgranicznych łączących szlaki w Polskich i Słowackich Tatrach Zachodnich, na wzór funkcjonujących z sukcesem w 2020 roku autobusów „

Utworzone: 2022-06-24 Statystyki

Tak dla inwestycji w Polskie górnictwo.

Sytuacja w kraju jest dramatyczna. Brakuje węgla. W obecnej sytuacji, która z dniem jutrzejszym się nie unormuje - My Polacy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Polski węgiel to Nasze bezpieczeństwo, wolność, oraz niezależność. Obecna sytuacja pokazuje jak bardzo jest ważna niezależność Polski jeśli chodzi o surowce. Mam świadomość, iż inwestycje w otwarcie nowych zakładów wydobywczych (kopalń) będą  kosztowne. Jednak to będzie dobry krok. Mamy jeszcze dużo złóż węgla, jednak jest potrzebny czas

Utworzone: 2022-06-03 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe - jest alternatywa - wariant 8

UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź. Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad oddział w OpoluSPRZECIW dla nowego przebiegu 4 pasmowej DK45, która Niszczy las, który jest domem dla wielu gatuntów zwierząt , również zagrożonych  Biegnie pod domami mieszkańców, nawet w odległości 20m od zabudowań, gdzie przy mostach obwodnica

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki