Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Budowa Odcinkowego Pomiaru Prędkości w tunelu POW

Wnoszący: Klub Radnych Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna Ursynów       Pan Alvin Gajdhur Główny Inspektor Transportu Drogowego    P E T Y C J A    Prognozowane natężenie ruchu pojazdów w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) spodziewane jest na poziomie podobnym do Trasy AK i Trasy Toruńskiej. Taki ruch oznacza średnio 3 wypadki/kolizje dziennie. Jednym z najczęstszych powodów wypadków drogowych na ww. trasach jest nadmierna prędkość. Każdy wypadek/kolizja może oznaczać zamknięcie

Utworzone: 2021-04-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 208 208
30 dni 208 208

Petycja o ocalenie lasu na Miedzyniu

Bydgoszcz, 24 lutego 2021 r.   Sz.P.Rafał BruskiPrezydent Miasta Bydgoszczy PETYCJA O OCALENIE LASU NA MIEDZYNIU   Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań, dostępnych Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, zmierzających do ocalenia lasu przy ul. Wiśniowej na Miedzyniu. Postulujemy: ods

Utworzone: 2021-03-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1926 1869
30 dni 207 203

Petycja mieszkańców powiatu nowomiejskiego w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 538

Do: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego My, niżej podpisani mieszkańcy powiatu nowomiejskiego, zwracamy się z prośbą o przyspieszenie prac modernizacyjnych drogi wojewódzkiej nr 538, która przebiega przez teren naszej małej ojczyzny. Stan nawierzchni tej drogi w zdecydowanej większości jest fatalny, zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców i użytkowników drogi nr 538. W 2016 roku doszło do pospisania porozumienia między Marszałkiem Województwa a g

Utworzone: 2021-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 206 206
30 dni 206 206

Natychmiastowe wstrzymanie budowy 54-metrowej wieży telekomunikacyjnej w centrum Rudzicy!

PROTEST MIESZKAŃCÓW WSI RUDZICA ORAZ ŻĄDANIE WSTRZYMANIA BUDOWY     My poniżej podpisani mieszkańcy wsi Rudzica składamy protest w związku z budową 54-metrowej stacji bazowej pod telefonię komórkową P4 BIE7005 w Rudzicy przy ul. Dębowej. Jesteśmy wielce rozgoryczeni i rozczarowani postawą władz gminy oraz wsi Rudzica. Uznajemy za niedopuszczalny fakt, że mieszkańcy wsi nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Nie przeprowadzono żadnej formy społecznych konsultacji dotyczących lokaliza

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 190 188
30 dni 190 188

Petycja w sprawie: „Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”

Kraków, 26 marca 2021r.   Prezydent Miasta Kraków – Jacek Majchrowski Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków     Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków     Rada Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków   Rada Dzielnicy VI Bronowice ul. Zarzecze 124 a, 30-134 Kraków     Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Reymonta 20, 30-059 Kraków     Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków   Urząd Miasta

Utworzone: 2021-03-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 188 188
30 dni 188 188

Petycja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

   Szanowni Państwo, My, niżej podpisani, jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za uruchomienie i prowadzenie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Chcielibyśmy zaapelować i zwrócić Państwa uwagę na kwestię niezwykle istotną dla trwania i rozwoju tej formy opieki zdrowotnej skierowanej do grupy pacjentów najwrażliwszych, najbardziej bezbronnych i zależnych od decyzji nas, dorosłych, którzy im tę szansę na leczenie dajemy bądź odbieramy. Wad i n

Utworzone: 2021-04-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 177 175
30 dni 177 175

System kaucyjny w Polsce - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13742 13508
30 dni 176 173

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego / utworzenie żłobka

Zwracamy się z uprzejmą prośba o rozpatrzenie możliwości utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w gminie Chmielnik.    Zasadność naszej prośby opieramy na tym, że podczas tegorocznego naboru do przedszkola, zatrważająca duża ilość dzieci nie dostała miejsc w przedszkolach w swojej gminie. Problem ten nasilał się już od kilku lat.Jako najbardziej dogodną lokalizację nowego oddziału wskazujemy punkt przedszkolny przy SP nr 1, argumentując to doskonałymi warunkami lokalowymi, niskim koszte

Utworzone: 2021-04-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 174 174
30 dni 174 174

Żądamy natychmiastowego Powrotu wszystkich uczniów do Szkół

Sz. P. Mateusz Morawiecki PREZES RADY MINISTRÓW Sz. P. Adam Niedzielski  MINISTER ZDROWIA   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!   My, jako Obywatele Rzeczypospolitej Polski, nieformalna organizacja "Wolni Uczniowie" reprezentujący środowiska uczniów oraz uczniowie domagamy się NATYCHMIASTOWEGO powrotu do szkół wszystkich uczniów i wszystkich klas na całym terenie Rzeczypospolitej Polski. Rozumiemy, iż Waszym zdaniem takie rozwiązanie jak zamknięcie Szkół może spowodować zachamow

Utworzone: 2021-01-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 810 794
30 dni 159 157

Sprzeciw wobec budowy fermy drobiu w Wilczeńcu Fabiańskim.

W Wilczeńcu Fabiańskim, na naszej pięknej i spokojnej wsi, inwestor w osobie Macieja Piecucha, chce założyć Fermę drobiu. Obwieszczenie dotyczące wystawienia pozytywnej opinii co do realizacji tego projektu przypieczętowane przez Wójta Gminy zawisnęło kilka dni temu na tablicy ogłoszeń. W obwieszczeniu czytamy między innymi: ... "Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. znak: SG-I-P.720.6.2021 zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przed

Utworzone: 2021-04-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 158 157
30 dni 158 157