Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sprzeciw przeciw wycince 12 dużych zdrowych drzew

My niżej podpisani, mieszkańcy i miłośnicy Orchówka, w związku z informacjami o planowanej wycince drzew na cmentarzu parafialnym w Orchówku przez jego zarządcę, zdecydowanie sprzeciwiamy się ich wycięciu.Pretekstem do ich wycięcia dla zarządcy terenu jest remont alei cmentarnej. Jest to 12 kilkudziesięcioletnich, zdrowych, o wysoko podciętych koronach lip rosnących po obu stronach końcowego odcinka alei cmentarnej (od strony ulicy Kolejowej) na nieużytkowanej jeszcze części cmentarza, wiodącej

Utworzone: 2021-09-13 Statystyki

W sprawie włączenia konsultacji z fizjoterapeutą uroginekologicznym do koszyka świadczeń gwarantowanych

Sz.P. Adam NiedzielskiMinister ZdrowiaMinisterstwo Zdrowiaul. Miodowa 15,05-077 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, Każdego roku w Polsce prawie 400 tys. kobiet rodzi swoje dzieci. Z tego prawiepołowa rodzi przez cesarskie cięcie. Bez względu na rodzaj porodu, sama ciąża i poród są czynnikami, które mają największy wpływ na wypadanie narządów miednicy mniejszej w przyszłości (1). Kobiety przez samo noszenie dziecka w swoim brzuchu oraz tryb życia są narażone na różne problemy związane z mięśniami

Utworzone: 2021-08-09 Statystyki

PETYCJA O ODWOŁANIE DYREKCJI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W FALENTACH

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,   Od momentu powołania w 2017 roku na stanowiska: Dyrektora Instytutu - Pana Wacława Romana Strobla Zastępcy Dyrektora Instytutu – Pana Wiesława Dembka Zastępcy Dyrektora Instytutu – Pana Przemysława Trzoska Dyrektora Oddziału w Falentach - Jacka Zamielskiego z ogromnym niepokojem obserwujemy działania i zaniechania obecnej Dyrekcji Instytutu Techn

Utworzone: 2021-09-14 Statystyki

Poprawa warunków pracy asystentów rodziny

Szanowni Państwo! Asystent Rodziny jest to osoba, która swoimi intensywnymi i różnorodnymi działaniami pomaga rodzinom przezwyciężyć trudności z jakimi się borykają. Jest to praca w dość trudnych warunkach, często niedoceniona zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak i przez przedstawicieli rządu. Asystent rodziny pracują głównie w terenie, niejednokrotnie są w centrum sytuacji kryzysowych a praca z trudnym klientem to ich codzienność. Pracownicy z powodu dużej ilości obowiązków nara

Utworzone: 2021-09-18 Statystyki

Remont ulicy Gościnnej w Rzeszowie

Treść petycji adresowana do UM Rzeszów: PETYCJA W SPRAWIE REMONTU/MODERNIZACJI ULICY GOŚCINNEJ W RZESZOWIE   Jako mieszkańcy ulicy Gościnnej w Rzeszowie oraz okolicznych ulic, zwracamy się kolejny raz do Państwa z prośbą o rozważenie remontu bądź modernizacji ulicy Gościnnej w Rzeszowie. Powyższa prośba motywowana jest przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo pieszych poruszających się tą ulicą w szczególności dzieci i osób starszych. Obecny stan ulicy Gościnnej jest następujący: brak chodni

Utworzone: 2021-09-09 Statystyki

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg Zakrzew z DK11 przy wyjeździe z Witaszyczek

P E T Y C J AW sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu dróg Zakrzew, z drogą krajową nr 11 w miejscowości Witaszyczki Nieustannie rosnący ruch drogowy samochodów osobowych jak i ciężarowych w obrębie wskazanego skrzyżowania jest związany z bardzo dynamicznym rozwojem i rozrastaniem się okolicznych miast (Jarocin, Pleszew, Kalisz, Ostrów itp). Jest on przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi na tym skrzyżowaniu niemalże każdego dnia, w tym licznych wypadków i kolizji – o czym św

Utworzone: 2021-08-03 Statystyki

Umożliwienie nauczycielom kontraktowym (rocznik 2019) rozpoczęcia stażu na mianowanie w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo. Prosimy o wsparcie interesu 21020 tysięcy nauczycieli kontraktowych (21020 nauczycieli stażystów w roku 2018 -informacje statystyczne Główny Urząd Statystyczny, Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2018/2019). Jest to grupa nauczycieli, którzy we wrześniu 2018 roku rozpoczynali 2 letni staż na stopień nauczyciela kontraktowego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.201

Utworzone: 2021-08-25 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE UJEDNOLICENIA STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO POLSKICH I FRANCUSKICH FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POLSKI

Niniejszym zwracamy się do Rządu RP i właściwych organów ustawodawczych o wprowadzenie pilnych działań ujednolicających wysokość stawek podatku dochodowego płaconych przez polskie i francuskie firmy na terenie Polski. Na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów RP ujawnionych w raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wysokość stawek podatku dochodowego CIT płaconego przez dziewięć największych firm francuskich działających w Polsce w latach 2015 – 2019 nie przekroczyła średnio

Utworzone: 2021-08-10 Statystyki

List w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi, prof. UW

[Poniższy tekst zostanie opublikowny w czasopiśmie Polskiej Akademii Umiejętności PAUza Akademicka i dostarczony wraz z podpisami Rzecznikowi Praw Obywatelskich] Od 2018 roku dr hab. Michał Bilewicz, wybitny psycholog społeczny, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim, oczekuje na nadanie mu tytułu profesora przez Prezydenta RP. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu (od 1 stycznia 2021 zastąpiona przez Radę Doskonałości Naukowej) i niezależni recenzenci podkre

Utworzone: 2021-08-30 Statystyki

Jestem ZA zdalnym nauczaniem na UW

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU NA FB: https://www.facebook.com/events/334671151747531   17 września 2021 roku, czyli 2,5 tygodnia przed rozpoczęciem roku akademickiego, podjęto decyzję w sprawie powrotu do nauki w trybie stacjonarnym na UW. Widząc niezadowolenie i oburzenie ze strony niektórych studentów, postanowiłam stworzyć petycję, aby prosić o to, żeby semestr zimowy 2021/22 odbył się zdalnie.      Oto kilka powodów, dlaczego warto przejść na nauczanie zdalne w semestrze zimowym 2021/22: • Uniwers

Utworzone: 2021-09-20 Statystyki