Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla oskładkowania umów cywilnoprawnych w Polsce!

Jarosław Kaczyński zapowiedział stopniową likwidację umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło), nazywanych niesprawiedliwie "umowami śmieciowymi", utrudniając radykalnie pracę milionom pracowników (szczególnie młodych) i pracodawców!   Zmiany planowane są na wrzesień 2021 roku. Mamy jeszcze czas, aby to zatrzymać!   Pełne oskładkowanie umów zlecenie (wraz ze składkami na NFZ) to ogromny cios w portfele przedsiębiorców, ale co ważniejsze - przede wszystkim pracowników! Ta niezwy

Utworzone: 2021-05-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2908 2776
Ostatni miesiąc 422 396

P R O T E S T PRZECIWNIKÓW BUDOWY SPALARNI NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

                                                                               Krzyżanowice, dnia … czerwca b.r.                                                                                  Pan                                                                              Jakub Bronowicki                                                                                                     Wójt Gminy Wisznia Mała                                                                                     

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1040 1035
Ostatni miesiąc 421 419

KAUCJA wraca - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16403 16142
Ostatni miesiąc 399 391

Powiedz NIE nowej kopalni w Mysłowicach

W związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 274/21 przez Prezydenta Miasta Mysłowice o „Przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3" chcę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji.   Oto argumenty, które moim zdaniem przemawiają przeciwko planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3.  Szkody górnicze – nie ma bezszkodowego górnictwa; szczególnie niepokojące mogą być deformacje nie

Utworzone: 2021-06-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 461 457
Ostatni miesiąc 394 390

Apel o otwarcie basenu w Hajnówce

W związku z decyzją dyrekcji Parku Wodnego w Hajnówce o zamknięciu basenu zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Hajnówki, wszystkich miłośników pływania, osób uczęszczających na zajęcia Aqua Aerobic, Zdrowy Kręgosłup, jak i do wszystkich rodziców dzieci (około 150) uczęszczających do sekcji pływackiej Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka, jak i dzieci, które uczęszczały, bądź miały uczęszczać na lekcje nauki/kontynuacji nauki pływania o wsparcie i podpisanie petycji o otwarcie basenu dla

Utworzone: 2020-11-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 369 368
Ostatni miesiąc 369 368

Przyspieszenie prac nad dostępem do refundacji Zolgensma w Polsce

Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Szanowny Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta Zwracamy się z apelem o przyspieszenie prac nad dostępem do refundowanej Terapii Genowej lekiem Zolgensma w Polsce. Jednocześnie wnosimy o objęcie refundacją wszystkich pacjentów spełniających kryteria Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z zaleceniami producenta. Rdzeniowy zanik mięśni, to choroba, w której z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgow

Utworzone: 2021-04-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5609 5361
Ostatni miesiąc 365 346

Petycja przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku

Dyrekcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prezydent Miasta Ełku Rada Miasta Ełku My, mieszkańcy Ełku i ludzie związani z Ełkiem, w związku z planowaną budową trasy Rail Baltica i anonsowaną likwidacją tunelu prowadzącego do dworca kolei wąskotorowej w Ełku zwracamy się do Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych oraz władz Miasta Ełku o podjęcie wspólnych działań na rzecz zachowania zabytkowego tunelu. Tunel prowadzący do Ełckiej Kolei Wąskotorowej został zbudowany w latach 1913-1914 jako integralna c

Utworzone: 2021-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 363 343
Ostatni miesiąc 362 343

Sala do rehabilitacji w nowym budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski

My, mieszkanki i mieszkańcy Gniezna oraz Powiatu Gnieźnieńskiego zwracamy się z prośbą do Dyrekcji Szpitala Pomnik Chrztu Polski o zmianę przeznaczenia wcześniej zaplanowanego miejsca na kaplicę wyznaniową na salę do rehabilitacji.Uważamy, że szpital jest miejscem, w którym przede wszystkim powinny być zaspokajane potrzeby zdrowotne pacjentów. Nie jesteśmy wrogami żadnej religii ani wyznania, uważamy, że są one ważne w funkcjonowaniu jednostek oraz społeczeństwa, jednak miejsca kultu religijnego

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 356 354
Ostatni miesiąc 350 348

Prosimy o zostawienie ks. Michała Mazurka w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie

W sierpniu 2021 r. z Naszej parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie ma zostać przeniesiony NASZ proboszcz ks. Michał Mazurek. Jako parafianie sprzeciwiamy się takiemu rozwiązaniu i prosimy o pozostawienie księdza w Naszej parafii. Nie chcemy innego księdza! Dane można ukryć przed pokazywaniem w internecie, tylko administrator będzie je widział. Petycje z podpisami przekażemy do kurii. Czy zadziała nie wiadomo, ale warto spróbować! W Nas siła ❤️ Czas petycji do 4 lipca!!! P.S. Nie trze

Utworzone: 2021-06-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 442 441
Ostatni miesiąc 344 344

Porody rodzinne we Wrocławiu!

Wzywamy poniższe szpitale do wznowienia porodów rodzinnych:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H.M. Kamieńskiego 73a; Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu; Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Rzecznik Praw Pacjenta nie ma wątpliwości, pozbawienie rodzących możliwości korzystania ze wsparcia bliskiej osoby narusza prawa pacjentek. Jak informuje Fundacja Rodzić po Ludzku,

Utworzone: 2021-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 413 411
Ostatni miesiąc 343 342