Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym umożliwiająca interwencję ZRM w szpitalach monospecjalistycznych

Utworzone: 2024-03-27 Statystyki

Petycja w sprawie uruchomienia drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Bielsku-Białej

Utworzone: 2024-03-21 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE BUDOWY DROGI DLA ROWERÓW NA UL. OPOLSKIEJ – CZYLI ROWEROWEGO POŁĄCZENIA KSIĘŻA, SIECHNIC ORAZ RADWANIC Z CENTRUM WROCŁAWIA ORAZ POWSTANIA PARKU OŁAWSKIEGO

Utworzone: 2024-02-09 Statystyki

Petycja w sprawie budowy chodnika i wyznaczenia przejścia dla pieszych, w ciągu drogi powiatowej 1371D, ul. Wrocławskiej w Siedlcu

Utworzone: 2024-03-19 Statystyki

Apel do kandydatów na radnych i urząd prezydenta w sprawie Leśnego Parku Muchowiec w Katowicach

Utworzone: 2024-03-20 Statystyki

W obronie Pomników Przyrody i zieleni Muranowa

Utworzone: 2024-03-28 Statystyki

petycja do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem i Skawiną

Utworzone: 2021-06-10 Statystyki

Petycja w sprawie przebudowy ulicy Belwederczyków i dostosowania jej do cywilizowanych warunków

Utworzone: 2024-03-26 Statystyki

W obronie zespołu św. Ducha - kościoła, klasztoru, szpitala, cmentarza z XIII/XIV w. - w Toruniu

Utworzone: 2024-03-16 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Pionierów na wrocławskim Brochowie

Utworzone: 2024-03-13 Statystyki

Krzysztof Obrębski Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 396

Utworzone: 2024-03-08 Statystyki

Petycja do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie wydłużenia linii 521 do miasta Karczew

Utworzone: 2024-02-04 Statystyki

Rewitalizacja Jez. Powsinkowskiego - Wilanów

Utworzone: 2024-03-22 Statystyki

"Wyciszmy szumy uszne" - wsparcie dla pacjentów z szumami usznymi

Utworzone: 2024-03-26 Statystyki

Petycja w sprawie montażu publicznie dostępnych defibrylatorów AED w Nysie

Utworzone: 2024-03-17 Statystyki

Przeciwko wycince lasu wzdłuż leśnej ścieżki edukacyjnej pomiędzy leśniczówką w Smolnicy a parkingiem leśnym

Utworzone: 2024-02-20 Statystyki

SKANDALICZNA PRÓBA ZABLOKOWANIA KANDYDATURY NA REKTORA

Utworzone: 2024-03-01 Statystyki

PETYCJA O PRZYWRÓCENIE NA STANOWISKO PRACY DR N. MED PATRYCJI FIEGLER

Utworzone: 2024-03-26 Statystyki

List otwarty do kandydatów na prezydenta miasta Gliwice ws żłobków.

Utworzone: 2024-03-08 Statystyki

Zwiększenia środków na finansowanie środowiskowych domów samopomocy

Utworzone: 2024-01-17 Statystyki