Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uratujmy drzewo w Wilanowie

PanWojciech BartelskiPrezes spółki Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa NIP 525-22-56-724, KRS 0000145910 tel. 22 534-43-30 tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl tw@tw.waw.pl   Szanowny Panie Prezesie, Rozumiejąc zasadność realizacji inwestycji "Tramwaj do Wilanowa" zwracamy jednoczśnie uwagę na konieczność ponownego rozważenia kwestii kolizji z istniejącymi w przebiegu trasy drzewami. Jako Mieszkańcy Wilanowa prosimy o podjęcie działań, zmierzających do znacznego zredukowania wy

Utworzone: 2022-09-17 Statystyki

Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna w Bytomiu

Do szanownych władz miasta Bytomia, radnych rady miejskiej i władz województwa Śląskiego Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna My, niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy Bytomia oraz wszyscy miłośnicy i miłośniczki postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska a także wszyscy, którym nie jest obojętny los wieży wyciągowej Szybu Krystyna w Bytomiu Szombierkach apelujemy:   O podjęcie natychmiastowych działań i zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na nadchodzący rok 2023, a na

Utworzone: 2022-09-11 Statystyki

Petycja mieszkańców Zakrzewa sprzeciwiających się budowie lini nr 85 kolei dużych prędkości

My mieszkańcy Zakrzewa i okolic wyrażamy swój sprzeciw w związku z budową lini kolei dużych prędkości nr 85 Poznań - Sieradz a zwłaszcza wariantu nr 4. Przebieg tej lini prowadzi przez naszą Wieś. Realizacjia tej inwestycji wiąże się z utratą przez  nas domów, gruntów, nieruchomości i gospodarstw rolnych. Linia odzieli cześć mieszkańców od szkoły, sklepu, marketu i dojazdu do pracy. W czasie galopującej inflacji, kryzysu gospodarczego w obliczu wojny za naszą granicą i w obawie o przyszłość nasz

Utworzone: 2022-09-08 Statystyki

Aby terapie komórkowe były dostępne dla pacjentów w Polsce

Pan Dr Artur Drobniak Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych ul. Sobieskiego 110 Warszawa 00-764   Pan Bartłomiej Łukasz Chemilowiec Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa     Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   Dotyczy: zespół ds. komórek macierzystych i terapii komórkowych   Powyższa petycja jest wyrazem troski i zaniepokojenia aktualną sytuacją dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, w obliczu pra

Utworzone: 2022-04-07 Statystyki

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Łbiska-Pęchery (droga powiatowa 2827W)

Do: Starosta Piaseczyński Ksawery Gut Jako mieszkańcy Gminy Piaseczno składamy petycję o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2827W na odcinku łączącym wsie Łbiska i Pęchery. Zwracamy sie z prośbą aby nasz wniosek został uwzględniony jako inwestycja w planie budżetowym na rok 2023.  Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.  Droga ta jest bardzo często uczęszczana przez rowerzystów. W ostatnim tygodniu właśnie na tym odcinku mia

Utworzone: 2022-09-26 Statystyki

Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej dla uczniów z Gminy Radziejowice i Gminy Mszczonów dojeżdżających do LO w Puszczy Mariańskiej

Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, Drodzy Rodzice Uczniów LO w Puszczy Mariańskiej, a także Drodzy Rodzice przyszłych Kandydatów    Prosimy Was o podpisy pod wnioskiem kierowanym do Władz Powiatu Żyrardowskiego, a także do Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Radziejowice oraz pozostałych Jednostek Administracji Publicznej odpowiedzialnych za szkolnictwo dzieci i młodzieży na terenie Gmin i Powiatu. Zwracamy się z prośbą o utworzenie połąc

Utworzone: 2022-09-13 Statystyki

odwolanie matur ustnych

Myślę, że przez obecny czas pandemii, maturzyści już teraz stresują się egzaminem do matur, który nastąpi w roku 2021 . Nie wiemy co nowy rok przyniesie, bo wszystko zmienia się dramatycznym tempie, ta niepewność wiąże się też z dodatkowym stresem, który wierzę, że jesteśmy w stanie zmniejszyć przez odwołanie matury ustnych też w tym roku szkolnym.     Tak, dokładnie. Niestety program CKE nie zostanie zmieniony; jedynie w przypadku kolejnej fali epidemii i podobnych zagrożeń moglibyśmy spodziewa

Utworzone: 2020-09-15 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

Zablokujmy podręcznik do HiT Roszkowskiego!

PETYCJA do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk     Warszawa, 12 sierpnia 2022 roku      Panie Ministrze, Działając w interesie publicznym Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Ustawy z dnia 11

Utworzone: 2022-08-12 Statystyki

Wydłużenie linii L51 o odcinek: Kraszewskiego – Majowa – PKP Świder.

Szanowni Państwo, jesteśmy mieszkańcami osiedla przy ulicy Kraszewskiego 85 w Otwocku i chcielibyśmy zachęcić Was do poparcia naszej inicjatywy dotyczącej  wydłużenia linii L51 o odcinek: Kraszewskiego – Majowa – PKP Świder W chwili obecnej  nie mamy żadnego połączenia komunikacją miejską z centrum Warszawy, po tym jak została zlikwidowana komunikacja prywatna Minibus, dlatego uważamy, że linia autobusowa na odcinku Kraszewskiego - PKP Świder jest bezwzględnie potrzebna, m.in. dla uczniów dojeżd

Utworzone: 2022-09-19 Statystyki