Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Techniki na terenach „Nowej Huty Przyszłości” wraz z infrastrukturą dla Mieszkańców – kolej miejska, tramwaj, park, chodniki, kanalizacja

Marszałek Województwa MałopolskiegoMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMinisterstwo Infrastruktury Szanowni Państwo, Od dłuższego czasu coraz bardziej aktualne staje się pytanie o przyszłość terenów pohutniczych w związku z wygaszaniem wielkiego pieca i stopniowym ograniczaniem działalności hutniczej. Już teraz ogromne połacie Kombinatu stoją opustoszałe i niewykorzystane, a równocześnie pozostaje z nami problem pohutniczych nieużytków w rejonie Mogiły, Kujaw, Pleszowa, Branic, Ruszczy

Utworzone: 2020-08-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 567 564
Ostatni miesiąc 193 193

Petycja w sprawie podnoszenia opłat za komunikacje miejską, strefę płatnego parkowania i wywozu odpadów.

   My niżej podpisani sprzeciwiamy się zapowiadanym podwyżkom opłat za komunikację miejską, strefę płatnego parkowania i wywozu odpadów, które są argumentowane tym, iż miasto Kraków utraciło pewne wpływy do budżetu wskutek pandemii COVID-19. Pragniemy wyrazić swoje oburzenie argumentacją i żądamy zaniechania jakichkolwiek prób podwyższania opłat, które są skierowane bezpośrednio w mieszkańców.     Proponowane zmiany w cenniku biletów MPK są nieadekwatne do jakości usług świadczonych przez przew

Utworzone: 2020-07-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2799 2790
Ostatni miesiąc 191 191

Milupa PKU 2 Mix - przywrócenie dotychczasowej kwoty refundacji.

   W związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o uchylenie decyzji w projekcie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 2020-09-01, dotyczące kwoty ryczałtu preparatu Milupa PKU 2 Mix (dotychczas 3.20 PLN od 1.09.2020r 129.85PLN). W konsekwencji braku enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej, który niezbędny jest do metabolizmu fen

Utworzone: 2020-08-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5667 5515
Ostatni miesiąc 187 179

Dożywocie dla każdego kto torturuje, gwałci lub morduje dzieci

TO NIE JEST TAK, ŻE DZIECKO NIE CZUJE BÓLU  Czy Ty, jako osoba dorosła, zaznałeś kiedyś bólu fizycznego? Tak? To teraz pomyśl, że ktoś, kto ma np. 2-latka, też czuje ból, gdy jego oprawca łamie mu rękę lub żebra. A czy kiedyś bolał Cię brzuch, bo zjadłeś coś, co Ci zaszkodziło? Tak? A wiesz, że kiedy dziecku jest zadawany cios silną, dorosłą pięścią prosto w brzuszek i odrywają mu się nerki albo pęka wątroba, to jego też boli? No i najważniejsze pytanie: dlaczego my, ludzie dorośli i cywilizowan

Utworzone: 2020-07-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 503 429
Ostatni miesiąc 186 161

PETYCJA DO WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE I RADY GMINY CEDRY WIELKIE z żądaniem obniżenia podwyżek cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu naliczania opłat

PETYCJA DO WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE I RADY GMINY CEDRY WIELKIE z żądaniem obniżenia podwyżek cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu naliczania opłat, które mają wejść w życie w dn. 1.10.2020 roku. My, mieszańcy gminy Cedry Wielkie nie zgadzamy się na wprowadzenie podwyżek cen wywozu odpadów komunalnych oraz niesprawiedliwego sposobu naliczania opłaty tłumaczonego wprowadzeniem w życie Uchwały Nr XVI/130/2020  z Dnia 1 lipca 2020 podjętej przez Radę Gminy Cedry Wielkie w sprawie uc

Utworzone: 2020-09-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 176 176
Ostatni miesiąc 175 175

Petycja o wycofanie nałożonych przez UODO kar pieniężnych na GGK

Zwracam się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o wycofanie decyzji DKE.561.3.2020 z dnia 30 czerwca 2020 oraz DKN.5112.13.2020 z dnia 2 lipca 2020 w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Głównego Geodetę Kraju Pana Waldemara Izdebskiego na kwotę w sumie 200 000.00zł. Zwracam się  jako obywatel państwa polskiego zaniepokojony zdarzeniami jakie mają miejsce między dwoma tak ważnymi urzędami centralnymi. Jestem jak najdalej od oceny zasadności stwierdzenia czy numery ksiąg wieczysty

Utworzone: 2020-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 173 171
Ostatni miesiąc 173 171

List Komitetu Biologii Molekularnej PAN w sprawie zasad zatrudniania w grantach NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16 30-312 Kraków List ten ma na celu wyrażenie sprzeciwu środowiska naukowego wobec wprowadzanych nowych regulacji zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dotyczy on zapisu w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 20

Utworzone: 2020-08-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 583 576
Ostatni miesiąc 159 156

Odwołanie sędzi Małgorzaty Zwierzyńskiej za kuriozalny wyrok godzący w imię każdego Polaka

Szanowni Państwo, Polki, Polacy,  petycja ta ma na celu Złożenie sędziego z urzędu ze względu na przewinienia służbowe pod postacią rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa. Obrazą jest dla mnie sam wyrok, który został przez Panią Sędzie orzeczony w sprawie Gielena Hansa Gunter. Sam wyrok ukazuje nam jak personalny, niesprawiedliwy, działający na szkodę obywateli, ublizajacy w godność polskiego wymiaru sprawiedliwości może hyc wyrok "polskiego" wymiaru sprawiedliwości. Nie potrzumebujemy sędz

Utworzone: 2020-03-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 175 156
Ostatni miesiąc 154 139

Petycja przeciwko przebudowie Parku Dolinka Służewiecka w Warszawie

Jako mieszkańcy osiedla Służew nad Dolinką i użytkownicy Parku Dolinka Służewiecka nie zgadzamy się na planowane w ramach projektu „Zielony Służew nad Dolinką” zmiany tej oazy zieleni i zarazem miejsca schronienia wielu gatunków zwierząt, w kolejny ”cywilizowany” park miejski. W szczególności nasz sprzeciw wywołuje projekt budowy ogromnego placu zabaw o łącznej powierzchni ok. 11500 m². Tak rozległa inwestycja będzie oznaczać naszym zdaniem zaburzenie unikatowego ekosystemu Parku, będzie wiązać

Utworzone: 2020-08-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1933 1905
Ostatni miesiąc 151 149

Nie dla beatyfikacji abp. Andrzeja Szeptyckiego!!!

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Zamość 07.08.2015   Nuncjusz Apostolski w Polsce ul. Szucha 12 00-582 Warszawa     Z prośbą o doręczenie Papieżowi Franciszkowi Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu zwracamy się z gorącą prośbą o cofnięcie dekretu heroiczności cnót metropolicie lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckie

Utworzone: 2015-10-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1616 1352
Ostatni miesiąc 145 124Facebook