Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciw budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w dzielnicy Lipowica

Podmiot wnoszący Petycję:                                                                                       Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica”, Przemyśl lipowica.obwodnica@op.pl     Adresat Petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów         PETYCJA w sprawie budowy obwodnicy PRZEMYŚLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK28/77   Podstawa Prawna: Art.63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o

Utworzone: 2021-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 295 293
Ostatni miesiąc 280 278

MORATORIUM DLA DRZEW

Premier RP, Mateusz Morawiecki Marszałkini Sejmu, Elżbieta Witek Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński Apelujemy o ograniczenie wycinki drzew na terenach zurbanizowanych tylko do przypadków faktycznie zagrażających bezpieczeństwu. Zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie Moratorium dla Drzew – wstrzymanie nieuzasadnionej wycinki do momentu zmiany prawa, dającemu drzewom należytą ochronę. Lata bezrefleksyjnej modernizacji i rewital

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8014 7785
Ostatni miesiąc 268 261

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Traktu Brzeskiego i 1 Pułku Praskiego

Skrzyżowanie Traktu Brzeskiego i ulicy 1 Praskiego Pułku to jedno z najważniejszych skrzyżowań w Wesołej, a już na pewno na osiedlu Stara Miłosna. Niestety, jest to również jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań, na którym dochodzi do wielu kolizji. Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej nr 173 oraz przedszkola 434, we wrześniu 2019 apelowałam do Władz Dzielnicy o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Moja interpelacja została przekazana do ZDM, niestety, nie doczekała się odp

Utworzone: 2020-10-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 263 263
Ostatni miesiąc 263 263

Wnioskujemy o przeprowadzenie wyborów do Rad Okręgów wiosną 2021 roku - z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego Na podstawie ustawy prawo o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem Sars Cov 2 oraz brakiem perspektyw na jej ustąpienie w najbliższych miesiącach, a także ze względu na fakt, że kadencja rad okręgów w Toruniu (2016-2020) już raz została wydłużona (do kwietnia 2021 roku), wnioskujemy o zastosowanie alternatywnego rozwiązania od zebrania w kwietniu 2021 roku w jednym m

Utworzone: 2021-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 260 258
Ostatni miesiąc 258 256

Ochrona drzewek na Słonecznym Wzgórzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczne Wzgórze" zamierza wystąpić do Urzędu Miasta w Kielcach o zgodę na wycięcie około 30 szt. drzewek owocowych, rosnących obok placu zabaw oraz między ul. Dobrowolskiej i ul. Orzeszkowej nr 24 nazywając je "suchymi i połamanymi". Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie trwają do 22 maja. Podpisanie petycji da nam szansę na uratowaniek drzewek prze bezsensowną wycinką, nasze osiedle jest jednym z najbardziej zielonych miejsc w Kielcach i trzeba zadbać, aby było t

Utworzone: 2021-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 256 248
Ostatni miesiąc 256 248

List Otwarty do Dyrekcji XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Warszawa, 6 listopada 2020 roku  Pani Anna Szczepańska-Filipp  Dyrektorka XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa   LIST OTWARTY Szanowna Pani Dyrektor!    Jako absolwentki i absolwenci XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stefana Żeromskiego w Warszawie wyrażamy głębokie zaniepokojenie doniesieniami medialnymi, w tym w szczególności artykułem Małgorzaty Zubik Błyskawice Strajku Kobiet zakazane w

Utworzone: 2020-11-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 254 240
Ostatni miesiąc 254 240

APEL O ODWOŁANIE DR. HAB. PRZEMYSŁAWA CZARNKA ZE STANOWISKA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, jako członkowie społeczności akademickiej i naukowej wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pełnienia przez dr. hab. Przemysława Czarnka stanowiska Ministra Edukacji i Nauki. Nie powinno być zaskoczeniem, że uważamy edukację na wszystkich jej etapach za jedno z ważniejszych wyzwań (obok zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia minimum egzystencjalnego i opieki zdrowotnej), jakie stoi przed Państwem – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodz

Utworzone: 2020-11-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1820 1764
Ostatni miesiąc 247 243

petycja do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem i Skawiną

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa     Szanowny Panie Ministrze, Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i kierując się ważnym interesem publicznym, my - mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Skawina oraz gmin ościennych, niniejszym składamy do Pana petycję – prośbę o podjęcie działań, zmierzających do powstania w najbliższej prz

Utworzone: 2021-06-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 634 631
Ostatni miesiąc 236 234

STOP dla naglosnienia w Planeta Zalesie

STOP dla nagłośnienia w ośrodka Planeta Zalesie (dawny OW „Wisła”)  Szanowni Państwo! W związku z uporczywym hałasem, powodowanym przez nagłośnienie w ośrodku Planeta Zalesie działającym na terenie dawnego ośrodka rekreacji i wypoczynku „Wisła” w Zalesiu Górnym, my - mieszkańcy Zalesia Górnego i okolic - zwracamy się do właściciela terenu, Powiatu Piaseczyńskiego, z prośbą o podjęcie stosownych kroków w stosunku do najemcy tego obiektu i wyegzekwowanie wynikającego z przepisów zakazu używania na

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 227 227
Ostatni miesiąc 225 225

S.O.S dla Modlina!

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Rzeczyspospolitej Polskiej   Mając na względzie dobro ojczyzny zarówno w wymiarze państwowym, jak i wielu naszych małych ojczyzn samorządowych, a przede wszystkim pomyślność i dobrostan mieszkańców, którym ślubowaliśmy służyć i zdecydowaliśmy się dla nich pracować, a także obserwując losy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o., zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o zdecydowane działania w sprawie p

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1757 1707
Ostatni miesiąc 225 219