Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podanie o zmianę godziny odjazdu porannego pociągu KM

                                                                                  Sułkowice 26.11.2022r. Piotr Bernaciak Radny Gminy Chynów Sułkowice ul. Ogrodowa 33 05-650                                                                                     Pan Robert Stępień                                                                                 „Koleje Mazowieckie - KM"                                                                                  sp. z o.o. ul. Lubelska 26           

Utworzone: 2022-11-26 Statystyki

Petycja TRZECH PUNKTÓW

Petycja TRZECH PUNKTÓW.  Nazywam się Anna Ojer i chciałabym razem z Wami  doprowadzić do zmiany. Samemu ciężko jest zwrócić uwagę na problem, ciężko jest znaleźć osoby, które nas wysłuchają i wesprą dlatego proszę o Wasze wsparcie i podpisanie petycji abyśmy pokazali, że jest to problem wielu osób i że zmiana jest konieczna.   Petycja TRZECH PUNKTÓW to: 1. Ujednolicenie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania orzeczenia o niepełnosprawności.  2. Zezwolenie na dodatkową pracę, osobie pobier

Utworzone: 2021-08-23 Statystyki

Dziękuję, nie solę! - Petycja w sprawie natychmiastowego zaprzestania stosowania soli drogowej na chodnikach

PETYCJA   W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA   STOSOWANIA SOLI DROGOWEJ NA CHODNIKACH       Do:   Marcina Bazylaka,   Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza        My, mieszkańcy i mieszkanki Dąbrowy Górniczej, wzorem innych europejskich miast, kierując się troską o przyrodę i dobro zwierząt, domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu stosowania soli drogowej przez wszystkie podległe Panu jednostki miejskie, które odpowiadają za utrzymanie ciągów pieszych, placów, skwerów, chodników, ter

Utworzone: 2022-12-16 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa K

Utworzone: 2022-11-20 Statystyki

Jakie Pomorze chcemy zostawić następnym pokoleniom? LIST PUBLICZNY INSTYTUTU OCHRONY KRAJOBRAZU POMORZA

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni zmianami w krajobrazie Pomorza*. Prowadzą one często do degradacji obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo. Sytuacja staje się wręcz krytyczna. Obecna fala i zakres ingerencji ma bezprecedensowy charakter w historii naszego regionu. Zwracamy się do mieszkanek i mieszkańców oraz do decydentów: władz samorządowych, wojewódzkich i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Wzywamy do wypracowania w szerszym kontekście społecznym i do wdrożenia skuteczn

Utworzone: 2022-11-16 Statystyki

TAK dla większego parku przy Fabrycznej

Sz.P. Prezydent Miasta Krakowa Polskie Koleje Państwowe  S.A.   My, mieszkańcy Krakowa, a szczególnie mieszkańcy dzielnicy II Grzegórzki apelujemy do prezydenta miasta Krakowa i spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. o finalizację prowadzonych od ponad 3 lat rozmów w sprawie powiększenia obszaru parku przy Fabrycznej o działki nr 503/32, 503/33, 503/34 i 503/35 (Śródmieście obr. 5). W 2019 r. na skutek inicjatywy obywatelskiej i uchwały Rady Miasta Krakowa zapadała decyzja władz miejskich i Minist

Utworzone: 2022-11-15 Statystyki

Żądamy Roberta Makłowicza w roli Wiedźmina!

Liam Sriam! Tylko Robert Makłowicz jest w stanie w godny sposób przejąć rolę Geralta z Rivii po Henrym Cavillu! Nie spoczniemy póki Netflix nie wysłucha naszej prośby i nie zmieni swojej decyzji dotyczącej obsadzenia tej roli. Jesteśmy w stanie bojkotować Netflixa i przerzucić się na Polsat Box (tak! jesteśmy tak bardzo zdeterminowani!). Podpisz petycję jeżeli też jesteś fanem przygód najwspanialszego bohatera zrodzonego w XX wieku (czyli Pana Roberta) i popularnego Wieśka.  Podpisano, Załoga Kl

Utworzone: 2022-11-14 Statystyki

MDK Kołłątaja POD JEDNYM DACHEM

PETYCJA o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu do jednej lokalizacji. Przedmiot petycji Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), działając w interesie publicznym, my Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika składamy niniejszą petycję o przywrócenie organizacji wszystkich zajęć M

Utworzone: 2022-10-25 Statystyki

STOP hałasowi POW Ursynów Wilanów

POW to ważna infrastruktura drogowa ale dla nas mieszkańców związana ze “smrodem” u wylotów tuneli oraz całodobowym hałasem. Przestaliśmy spać, wiele osób jest ciągle zdenerwowanych i przemęczonych. Brak snu obniża u wielu z nas wydolność psychofizyczną i powoduje chroniczne rozdrażnienie. Prowadzimy rozmowy głośniej. Całe nasze życie się zmieniło na gorsze. Od wielu tygodni analizujemy przyczyny i szukamy rozwiązania.Dlatego żądamy zastosowania metod zmniejszenia hałasu poprzez łączne i niezwło

Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

Petycja o utworzenie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Szczecinek-Trójmiasto

Poniższa treść zostanie zamieszczona w petycji do Pana Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego PETYCJA O UTWORZENIE BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA TRASIE Szczecinek - Człuchów - Chojnice - St. Gdański - Tczew - Gdańsk - Gdynia My, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o utworzenie możliwie największej liczby bezpośrednich połączeń na trasie Szczecinek - Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia i Sopot to cieszące się dużą popularnością renomowane ośrodki akademickie oraz destynacje turys

Utworzone: 2022-09-29 Statystyki

Przeciw Paszkowiance etap II i przeciw wycince lasu

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Zielona Granica” w Granicy (gmina Michałowice, powiat pruszkowski), składamy kolejną petycję związaną z koniecznością ochrony lasu położonego w okolicy wsi Strzeniówka oraz na odcinku Granica – Kanie dot. przebiegu trasy II etapu Paszkowianki, tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków (gmina Nadarzyn). Wyrażamy sprzeciw przeciwko planowaniu przebiegu drogi przez teren lasu zgod

Utworzone: 2022-06-28 Statystyki

CAŁKOWITY ZAKAZ PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z FAJERWERKÓW I PETARD HUKOWYCH W POLSCE

Huk oraz zanieszyczenie środowiska naturalnego czynią potężne spustoszenie w obszarze ekologii, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego i powietrza, które są już wyjątkowo obciążone zanieszczyszczeniami oraz smogiem czyniącymi je niezwykle szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Hałas jest równocześnie nader niebezpieczny dla zwierząt będących kluczowym elementem ekosystemu.  Rownocześnie hałas powodowany przez petardy hukowe i fajerwerki stanowi potężne zagrożeni

Utworzone: 2021-12-31 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie wydłużenia godzin pracy basenu sportowego CRS

Szanowny Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra     Petycja w sprawie wydłużenia godzin pracy basenu sportowego CRS   Szanowny Panie Prezydencie, piszemy do Pana Prezydenta, ponieważ zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra NR LXXIV.675.2014 (zwaną dalej Uchwałą) sprawuje Pan nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.   W dniu 1. grudnia 2022 roku zostały zmienione godziny pracy CRS, rozumiemy, że było to podyktowane koniecznością wprowadzenia oszczędności. N

Utworzone: 2022-12-09 Statystyki

Uchylenie wariantu nr 1(tunelu) przejazdu kolejowego w Halinowie na rzecz wariantu nr 2

Sz.P. Burmistrzu zwracam się w imieniu szerokiej grupy mieszkańców Gminy Halinów, lokalnych przedsiębiorców , interesariuszy o uchylenie zaproponowanego podczas konsultacji społecznych wariantu nr 1 planowanego przejazdu bezkolizyjnego w Halinowie w drodze powiatowej nr 2202W  w formie tunelu w ramach prowadzonych prac planistycznych w celu sporządzenia studium wykonalności przez firmę IDOM dla zadania poprawy przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia- Mińsk Mazowiecki-S

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia władz Polskiej Akademii Nauk od decyzji o likwidacji Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich"

Pismo skierowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do zakończenia działalności PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich". Szkółki Kórnickie istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów w Polsce. Założone przez ówczesnych właścicieli Kórnika – Działyńskich. W 1924 roku ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, przekazał dobra kórnickie narodowi polskiemu. Od tego czasu Szkółki dzięki

Utworzone: 2022-10-18 Statystyki

NIE POZWÓLMY ZERWAĆ WIĘZI RODZINNYCH

Szanowny Panie Prezydencie Jesteśmy rodzinami i bliskimi osób osadzonych w  Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w całej Polsce. W odpowiedzi na ostatnie zmiany w Kodeksie, w naszej ocenie niekorzystne dla osadzonych i ich najbliższych, postanowiliśmy  zwrócić się do Pana Prezydenta z petycją. Jest to nasz głos dla zaprzestania wprowadzania Ustaw niezgodnych z zasadami resocjalizacji i wnoszących poczucie niepokoju i niesprawiedliwości.  Ustawy takie powodują u osadzonych niechęć do pozytywny

Utworzone: 2022-09-17 Statystyki

Skwer im. Tadeusza Huberta Jakubowskiego w Pruszkowie

Szanowne Pruszkowianki, Szanowni Pruszkowiacy oraz Szanowni Sąsiedzi!Na początku grudnia tego roku minie trzy lata odkąd nie ma już z nami Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Postaci niezwykłej, niepowtarzalnej i jedynej w swoim rodzaju. Człowieka, który całe życie mieszkał w naszym mieście przy "najpiękniejszej ulicy świata" czyli ul. Topolowej. Dzięki niemu mieliśmy możliwość poznania dawnego Pruszkowa, nie z perspektywy historyka ale zwykłego mieszkańca. Mieszkańca, który dorastał razem z miastem

Utworzone: 2022-11-02 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31 Statystyki

Poparcie dla wniosku o uznanie za Pomnik Przyrody Alei Starych Dębów w Paszkowie, gmina Nadarzyn i ochronę przed wycięciem 120 letnich dębów

Granica, dnia 10.11.2022 Rada Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY 1. Przedmiot ochrony: grupa drzew - ALEJA DĘBOWA 2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana): Aleja Starych Dębów w Paszkowie 3. Opis Pomnika Przyrody: Grupa 64 dębów szypułkowych, w której dominują drzewa ponad 80 letnie, rosnące w dwóch nieregularnych szpalerach po obu stronach dawnego gościńca łączącego Folwark Paszków ze wsią Strzeniówka - obecnie ulicy Na Skraju, w Paszko

Utworzone: 2022-11-16 Statystyki